Aktuality - Mateřská škola

Výsledky zápisu do mateřské školy pro školní rok 2018/2019

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. e), § 46 a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodla takto:

Přijaté děti pro školní rok 2018/2019: 

                        MŠ/01/2018; MŠ/03/2018; MŠ/04/2018; MŠ/05/2018MŠ/06/2018; MŠ/07/2018; MŠ/08/2018; MŠ/11/2018; MŠ/13/2018;                      MŠ/14/2018; MŠ/15/2018; MŠ/16/2018; MŠ/17/2018MŠ/18/2018; MŠ/19/2018.

                                        Nepřijaté děti pro školní rok 2018/2019:

                               MŠ/02/2018; MŠ/09/2018; MŠ/10/2018; MŠ/12/2018

 

Vážení rodiče,

    rádi bychom Vám poděkovali za Váš zájem o zapsání Vašich dětí do naší mateřské školy, kterého si velmi vážíme. Zápisu do mateřské školy pro školní rok 2018/2019 se zúčastnilo celkem 19 dětí, z toho 15 bylo přijato, 4 děti přijaty nebyly. Vzhledem k počtu navrhovaných odkladů povinné škoní docházky do základní školy je možné, že se ještě od 1.6.2018 uvolní v mateřské škole další místa. 

     Do spisu je možné nahlédnout ve dnech 17. a 18.5.2018 od 7:30 do 14:30 hodin u hospodářky p. Čajkové v budově základní školy na adrese Chotíkov 173.

  Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte si mohou zákonní zástupci vyzvednout v pondělí dne 21.5.2018 od 15:30 do 16:30 hodin v mateřské škole na adrese Chotíkov 455 nebo od středy 23.5.2018 do pátku dne 25.5.2018 od 7:30 do 14:30 hodin u hospodářky p. Čajkové v budově základní školy na adrese Chotíkov 173.

    Pokud si rozhodnutí nevyzvednete ve výše uvedených termínech, bude Vám rozhodnutí posláno poštou.

     V Chotíkově dne 3.5.2018                                          Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy