Aktuality - Mateřská škola

Pozvánka na informativní schůzku ŘŠ a VP se zákonnými zástupci dětí MŠ, které letos půjdou k zápisu do ZŠ a MŠ Chotíkov

Vážení zákonní zástupci, srdečně Vás zveme na schůzku, která bude věnována tématu přijímání žáků k povinné školní docházce, termínu, organizaci zápisu na naší ZŠ, způsobu, jak požádat o vyšetření školní zralosti ve školském poradenském zařízení a o případný odklad školní docházky. Schůzka se bude konat v budově MŠ Chotíkov dne 4.2.2019 od 16 hodin.

Těšíme se na setkání.

                                                                             P. Pangrácová, výchovná poradkyně

Program: 

  1. Přivítání, úvodní informace ředitelky školy o základní škole
  2. Informace výchovné poradkyně:

- Změny ve školském zákonu – letošní termíny zápisů – zápis v ZŠ a MŠ Chotíkov

- Orientační informace o průběhu zápisu

- Postup při zvažování / žádosti o odklad školní docházky

- Kontakty na školská poradenská zařízení

  1. Diskuze
  2. Nabídka možnosti krátké prohlídky ZŠ - 1.třídy