Aktuality - Mateřská škola

Výsledky zápisu do mateřské školy pro školní rok 2018/2019

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. e), § 46 a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodla takto:

Přijaté děti pro školní rok 2018/2019: 

                        MŠ/01/2018; MŠ/03/2018; MŠ/04/2018; MŠ/05/2018MŠ/06/2018; MŠ/07/2018; MŠ/08/2018; MŠ/11/2018; MŠ/13/2018;                      MŠ/14/2018; MŠ/15/2018; MŠ/16/2018; MŠ/17/2018MŠ/18/2018; MŠ/19/2018.

                                        Nepřijaté děti pro školní rok 2018/2019:

                               MŠ/02/2018; MŠ/09/2018; MŠ/10/2018; MŠ/12/2018

 

Vážení rodiče,

    rádi bychom Vám poděkovali za Váš zájem o zapsání Vašich dětí do naší mateřské školy, kterého si velmi vážíme. Zápisu do mateřské školy pro školní rok 2018/2019 se zúčastnilo celkem 19 dětí, z toho 15 bylo přijato, 4 děti přijaty nebyly. Vzhledem k počtu navrhovaných odkladů povinné škoní docházky do základní školy je možné, že se ještě od 1.6.2018 uvolní v mateřské škole další místa. 

     Do spisu je možné nahlédnout ve dnech 17. a 18.5.2018 od 7:30 do 14:30 hodin u hospodářky p. Čajkové v budově základní školy na adrese Chotíkov 173.

  Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte si mohou zákonní zástupci vyzvednout v pondělí dne 21.5.2018 od 15:30 do 16:30 hodin v mateřské škole na adrese Chotíkov 455 nebo od středy 23.5.2018 do pátku dne 25.5.2018 od 7:30 do 14:30 hodin u hospodářky p. Čajkové v budově základní školy na adrese Chotíkov 173.

    Pokud si rozhodnutí nevyzvednete ve výše uvedených termínech, bude Vám rozhodnutí posláno poštou.

     V Chotíkově dne 3.5.2018                                          Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy                     

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

TERMÍN A MÍSTO ZÁPISU

Zápis do mateřské školy se koná ve čtvrtek dne 3. května 2018 od 16:30 hodin do 18:00 hodin v budově na adrese Chotíkov 455.

Každému dítěti bude při příchodu přiděleno registrační číslo, které bude sloužit jako pořadové při zápisu jednotlivých dětí a bude také uvedeno na všech dokumentech (přihláška, evidenční list, rozhodnutí o přijetí či nepřijetí) a na webovcýh stránkách školy při zveřejnění přijatých a nepřijatých dětí.

Zákonní zástupci si s sebou přinesou doklady totožnosti, dále originál rodného listu dítěte a soudní rozhodnutí o péči o dítě (v případě rozděleného manželství, opatrovnictví apod.).

DOKUMENTY POTŘEBNÉ K ZÁPISU 

1. Přihláška k předškolnímu vzdělávání

2. Evidenční list dítěte (termín: nejpozději do 15.5.2018 s potvrzením lékaře)

Všechny dokumenty jsou dostupné: http://www.zs-chotikov.cz/index.php/dokumenty-ms/tiskopisy-ms

Dokumenty je možné vytisknout a vyplnit předem nebo je obdržíte u zápisu. 

ZVEŘEJNĚNÍ PŘIJETÍ/NEPŘIJETÍ

Přijetí/nepřijetí dítěte do mateřské školy bude zveřejněno na webových stránkách pod registračním číslem dítěte nejpozději do 16.5.2018 do 13:00 hodin.

NAHLÉDNUTÍ DO SPISU

„Do spisu je možné nahlédnout ve dnech 17. a 18.5.2018 od 7:30 do 14:30 hodin u hospodářky p. Čajkové v budově základní školy na adrese Chotíkov 173.

VYZVEDNUTÍ ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte si mohou zákonní zástupci vyzvednout v pondělí dne 21.5.2018 od 15:30 do 16:30 hodin v mateřské škole na adrese Chotíkov 455 nebo od středy 23.5.2018 do pátku dne 25.5.2018 od 7:30 do 14:30 hodin u hospodářky p. Čajkové v budově základní školy na adrese Chotíkov 173.

Pokud si rozhodnutí nevyzvednete ve výše uvedených termínech, bude Vám rozhodnutí posláno poštou.

STANOVENÍ ŠKOLSKÉHO OBVODU

Vyhláška obce Chotíkov - stanovení školského obvodu pro mateřskou školu: http://www.zs-chotikov.cz/dokumenty/ostatni_dokumenty/Vyhlaska%20obce_stanoveni%20skolskeho%20obvodu%20MS.pdf

KAPACITA MŠ, POČET VOLNÝCH MÍST

Mateřská škola má celkovou kapacitu 50 dětí, počet volných míst pro školní rok 2017/2018 se bude řídit počtem navržených odkladů povinné škoní docházky.

Odhad počtu přijetí do MŠ je cca 15. 

Těšíme se na setkání s Vámi.

Za kolektiv pracovníků Zuzana Houdková, ředitelka školy

PF 2018

PF 2018

Andělská soutěž

Pozvánka na schůzku

Pozvánka MŠ

Škola Harryho Pottera - 7.11.2017

Harry Potter 2V úterý dne 7.11.2017 od 17:00 hodin proběhla akce pro veřejnost s názvem Škola Harryho Pottera. 

Školní areál se stal školou čar a kouzel v Bradavicích, pedagogové a žáci 9. třídy se proměnili v postavy z příběhů o Harrym Potterovi.

Účastníci byli dopraveni do školy Bradavickým expresem, který vyjížděl z nástupiště 9 a 3/4 v 17:00 hodin od budovy mateřské školy. Každý obdržel jízdenku a žákovskou knížku a stal se tak žákem Bradavické školy. Ihned po přijezdu do základní školy byl "Moudrým klouboukem" zařazen do koleje (Havraspár, Mrzimor, Nebelvír nebo Zmijozel). V budově školy a na zahradě pak bylo možné získat "známky" za splnění úkolů v oblasti černé magie, bylinkářství, kouzel, příprav lektvarů, jasnovidectví, astronomie a létání na koštěti. Na závěr pak byla úspěšnost každého účastníka vyhodnocena  a odměněna upomínkovou soškou lorda Voldemorta nebo Severuse Snapa a také sladkostmi.

Zpráva o akci byla zveřejněna v Plzeňském deníku dne 14.11.2017: http://www.zs-chotikov.cz/index.php/media-o-nas

Děkujeme všem za účast a těšíme se na další setkání.

Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

Foto z akce:

Příprava akce: http://zschotikov.rajce.idnes.cz/Skola_Harryho_Pottera_7.11.2017_-_priprava_akce/

Vlastní akce: http://zschotikov.rajce.idnes.cz/Skola_Harryho_Pottera_7.11.2017_-_vlastni_akce/

ŠKOLA HARRYHO POTTERA

Harry Potter

KRÁSNÉ PRÁZDNINY

Všem dětem přejeme krásné a pohodové prázdniny, příjemnou dovolenou a rodičům pevné nervy.

Těšíme se na Vás po prázdninách.

Mateřská škola zahajuje provoz v pondělí dne 28.8.2017. 

Pro děti, které se zúčastnily zápisu začíná škoní rok v pátek dne 1.9.2017.

Provozní doba v mateřské škole je od 6:30 do 16:30 hodin.

Za kolektiv pracovníků školy Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY - 4.5.2017

TERMÍN A MÍSTO ZÁPISU

Zápis do mateřské školy se koná ve čtvrtek dne 4. května 2017 od 16:30 hodin do 18:00 hodin v budově na adrese Chotíkov 455.

DOKUMENTY POTŘEBNÉ K ZÁPISU 

1. Přihláška k předškolnímu vzdělávání

2. Evidenční list dítěte (termín: nejpozději do 15.5.2017 s potvrzením lékaře)

3. Souhlas s osobními údaji

4. Zmocnění k odvádění dítěte z MŠ: 

Všechny dokumenty jsou dostupné: http://www.zs-chotikov.cz/index.php/dokumenty-ms/tiskopisy-ms

ZVEŘEJNĚNÍ PŘIJETÍ/NEPŘIJETÍ

Přijetí/nepřijetí dítěte do mateřské školy bude zveřejněno na webových stránkách pod registračním číslem dítěte nejpozději do 16.5.2017 do 13:00 hodin.

VYZVEDNUTÍ ROZHODNUTÍ

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte si mohou zákonní zástupci vyzvednout v pondělí dne 22.5.2017 od 15:30 do 16:30 hodin v mateřské škole na adrese Chotíkov 455 nebo od středy 24.5.2017 do pátku dne 26.5.2017 od 7:30 do 14:30 hodin u hospodářky p. Čajkové v budově základní školy na adrese Chotíkov 173.

Pokud si rozhodnutí nevyzvednete ve výše uvedených termínech, bude Vám rozhodnutí posláno poštou.

INFORMACE K ZÁPISU A KRITÉRIA PŘIJETÍ 

http://www.zs-chotikov.cz/index.php/kriteria-prijeti-do-ms

KAPACITA MŠ, POČET VOLNÝCH MÍST

Mateřská škola má celkovou kapacitu 50 dětí, počet volných míst pro školní rok 2017/2018 se bude řídit počtem navržených odkladů povinné škoní docházky.

Odhad počtu přijetí do MŠ je cca 10 - 12. 

 

Těšíme se na setkání s Vámi.

Za kolektiv pracovníků Zuzana Houdková, ředitelka školy

 

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ 22.12.2016

Ve čtvrtek dne 22.12.2016 se děti, žáci a pedagogové základní i mateřské školy rozloučili s rokem 2016 zpíváním vánočních koled s pěveckým sborem pod taktovkou p. učitelky Marcely Všahové a recitováním veršů žáků 5. třídy pod vedením p. učitelky Pangrácové před hlavní budovou školy. S přáním krásných Vánoc a šťastného vykročení do roku 2017 byly vypuštěny balonky štěstí.

Foto: http://zschotikov.rajce.idnes.cz/VANOCNI_ZPIVANI_22.12.2017/

Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka