Aktuality - Základní škola

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 - 3. DUBNA 2020

Zápis do základní školy se koná v pátek dne 3. dubna 2020.

Pro koho je zápis určen? 

  • Pro děti narozené v období od 01. 09. 2013 do 31. 08. 2014
  • Pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku

Jak na to?

  1. Dostavte se se svým dítětem v pátek dne 3. dubna 2020 od 14:00 do 18:00 hodin k zápisu do budovy základní školy (přízemí), Chotíkov 173.
  2. Vezměte s sebou svůj OP a rodný list dítěte.
  3. Při zápisu vyplníte dokumenty: Žádost o přijetí k povinné škoní docházce, Zápisní list  do 1. třídy

Tiskopisy k zápisu: ttps://www.zs-chotikov.cz/index.php/dokumenty-zs

 

Školní rok 2020/2021, 1. třída

Základní škola bude ve školním roce 2020/2021 otevírat jednu 1. třídu, která dle vyhlášky 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostecjh plnění povinné školní docházky, ve znění pzdějších předpisů, bude naplněna dle počtu uchazečů, maximálně však do 30 žáků.

V případě maximálního počtu 30 žáků bude třída z důvodu efektivnosti a zkvalitnění výuky dělena na skupiny po 15 žácích na některé hodiny matematiky a českého jazyka.

V případě vyššího počtu uchazečů se přijetí k povinné školní docházce řídí Kritérii přijetí do 1. třídy: 

https://www.zs-chotikov.cz/index.php/kriteria-prijeti

 Stanovení školského obvodu pro základní školu: 

https://www.zs-chotikov.cz/dokumenty/ostatni_dokumenty/Vyhlaska%20obce_stanoveni%20skolskeho%20obvodu%20ZS.pdf

 

Vyrozumění o přijetí/nepřijetí

Kódy uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání budou zveřejněny v pondělí dne 6.4.2020 nejpozději do 16:30 hodin na úřední desce webu školy, na vývěsce vedle hlavního vchodu do ZŠ (Chotíkov 173) a na informační nástěnce v MŠ.

Spis dítěte bude jeho zákonným zástupcům k dispozici k nahlédnutí ve dnech 22. - 24.4.2020 (středa - pátek) od 8:00 do 15:00 hodin u p. Čajkové v kanceláři ZŠ.

Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání lze vyzvednout ve čtvrtek dne 30.dubna nebo v pátek dne 1. května 2020 od 8:00 do 15:00 hodin u paní Jany Čajkové v kanceláři ZŠ, popřípadě lze telefonicky sjednat jiný termín (t.č. 739 694 380). 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání se standardně doručuje formou doporučeného dopisu.

 

třídní učitelkou 1. třídy bude mgr. silvie kučerová

 

Těšíme se na setkání s Vámi.                                                                                                                 

V Chotíkově dne 8.1.2020                 Za kolektiv pracovníků školy Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka