Aktuality - Základní škola

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PŘEDCHÁZEJÍCÍ ŠÍŘENÍ KORONAVIRU

 

Na základě doporučení MŠMT, KÚ PK a KHS Plzeň oznamujeme všem rodičům žáků ZŠ a MŠ Chotíkov:

Žádáme zákonné zástupce žáků, kteří se vracejí z prázdninového pobytu v zahraničí, aby v souvislosti s koronavirem přistupovali obezřetně k případným příznakům nemoci, konkrétně aby včas vyhledali lékařskou pomoc či zajistili případnou preventivní karanténu po dobu 14 dnů. Podrobnější instrukce jsou uvedeny v odkazu níže /informace Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje/.

Totéž platí pro zaměstnance ZŠ a MŠ Chotíkov.

Vzhledem k situaci, která se neustále vyvíjí, sledujte, prosím, aktuální informace KHS Plzeň na stránkách:  https://www.khsplzen.cz/ a další info na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/aktuality a MZ http://mzcr.cz/obsah/2020_4107_1.html

V případě, že by došlo k zásadním změnám – budeme vás včas informovat na našich webových stránkách.

V Chotíkově 4.3.2020                                                                                          Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy

V případě dotazů kontaktujte zástupkyni školy Mgr. Andreu Šípkovou - tel. 724392420.