Aktuality - Základní škola

Zápis do 1. třídy - informace pro rodiče žáků mimo spádovou oblast školy

UPOZORŇUJEME ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ S TRVALÝM POBYTEM MIMO SPÁDOVOU OBLAST ŠKOLY, ŽE POČET ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ JIŽ V TUTO CHVÍLI PŘEVYŠUJE KAPACITNÍ MOŽNOSTI TŘÍDY (MAX. 30 ŽÁKŮ). DLE KRITÉRIÍ PŘIJETÍ DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY TEDY PŘEDPOKLÁDÁME LOSOVÁNÍ, KTERÉ ROZHODNE O PŘIJATÝCH ŽÁCÍCH DO MAX. KAPACITY 30 ŽÁKŮ.

LOSOVÁNÍ PROBĚHNE V PONDĚLÍ DNE 18.5.2020 VE 14:00 HODIN ZA PŘÍTOMNOSTI PŘEDSEDKYNĚ ŠKOLSKÉ RADY DOC. MUDR. MAGDALÉNY CHOTTOVÉ - DVOŘÁKOVÉ A ČLENKY ŠKOLSKÉ RADY P. MIRKY KODLOVÉ, ZA ZÁKLADNÍ ŠKOLU BUDE PŘÍTOMNA ŘEDITELKA ŠKOLY MGR. ZUZANA HOUDKOVÁ A TŘÍDNÍ UČITELKA MGR. SILVIE KUČEROVÁ. 

PŘI LOSOVÁNÍ NENÍ MOŽNÉ VZHLEDEM K NAŘIZENÍ VLÁDY (KORONAVIROVÁ SITUACE) UMOŽNIT PŘÍTOMNOST ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DĚTÍ, KTERÝCH SE LOSOVÁNÍ TÝKÁ.

RODIČE UCHAZEČŮ OBDRŽÍ NEJPOZDĚJI DO 5.5.2020 E-MAIL S OZNÁMENÍM, ŽE SE LOSOVÁNÍ TÝKÁ JEJIHC DÍTĚTE, V PRŮBĚHU DALŠÍHO TÝDNE PAK ODKAZ NA ŽIVÝ PŘENOS, KTERÝ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM UMOŽNÍ SLEDOVAT LOSOVÁNÍ V PONDĚLÍ DNE 18.5.2020 OD 14:00 HODIN ON-LINE. ODKAZ BUDE K DIPOSZICI ZDE TĚSNĚ PŘED VLASTNÍM LOSOVÁNÍM.

V Chotíkově dne 12.5.2020                                          Mgr.. Zuzana Houdková, ředitelka