Aktuality - Základní škola

Výsledky losování do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

v pondělí dne 18.5.2020 ve 14:00 hodin se uskutečnilo losování dětí do 1. třídy, které bylo přenášeno díky koronavirové pandemii online: https://www.youtube.com/watch?v=sVuTkFzOr44&feature=youtu.be.

Losování proběhlo za účasti předsedkyně Školské rady doc. MUDr. Magdalény Chottové - Dvořákové, členky Školské rady p. Mirky Kodlové, třídní učitelky budoucí 1. třídy Mgr. Silvie Kučerové a ředitelky školy Mgr. Zuzana Houdkové.

Do losování bylo zařazeno 12 uchazečů o přijetí do ZŠ z nepsádových oblastí. Z toho 8 bylo přijato do maximálního počtu 30 žáků v 1. třídě, 4 přijati nebyli.

Výsledky losování do 1. třídy pro školní rok 2020/2021:

Žáci, kteří jsou na základě losování přijati:

JWD8T, DXO4C, XAGLU, 5FE57, WB48G, 77QCF, WNKAT, KBF61

Žáci, kteří na základě losování přijati nejsou:

4IKAW, TTSLW, GWHP7, XLEQX

Děkujeme za Váš zájem přihlásit Vaše dítě do naší školy. Omlouváme se, že jsme vzhledem k prostorovým možnostem nemohli přijmou všechny děti, které měli zájem nastoupit do naší školy do 1. třídy.

V CHotíkově dne 18.5.2020                                      Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka