Aktuality - Základní škola

Lyžařský kurz - 7. ročník, 4.3. - 9.3.2019

Ve dnech 4.3. - 9.3.2019 proběhl lyžařský kurz 7. ročníku na Špičáku pod vedením 3 pedagogů - třídního učitele Mgr. Viktora Stoška, Mgr. Pavlíny Langové a ředitelky školy Mgr. Zuzany Houdkové. Zázemí pro ubytování a stravování nám poskytl hotel Sirotek, lyžařský výcvik probíhal v areálu. Všech 20 žákyň a žáků, kteří se zúčatnili, se naučili nebo zdokonali ve sjezdovém lyžování a pokořili "špičácké" sjezdovky - viz níže odkaz na fotky:

https://zschotikov.rajce.idnes.cz/Lyzarsky_kurz_7.rocnik_-_Spicak_2019

V Chotíkově dne 11.3.2019            Za kolektiv pracovníků Mgr. Zuzana Houdková, ředtelka školy

Inspekční zpráva z hloubkové kontroly ve dnech 3.12. - 6.12.2018

Ve dnech 3.12.2018 - 6.12.2018 proběhla v Základní škole a Mateřské škole Chotíkov, příspěvková organizace, kontrola České školní inspekce. Zprávu  najdete na odkazu: https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=5821

V Chotíkově dne 29.1.2019                                     Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

1. MÍSTO V OLYMPIÁDĚ Z ČESKÉHO JAZYKA - OKRESNÍ KOLO

V pondělí dne 28. ledna 2019 se konalo okresní kolo Olympiády z českého jazyka v Plzni. Ze školního kola do něj postoupily 2 žákyně z 9. třídy - Yvona Krystlová a Šárka Křikavová. Obě si vedly opravdu výborně. Yvona Krystlová zvítězila a postoupila do krajského kola, Šárka Křikavová byla 5. a je náhradnicí. Soutěže se zúčastnilo 33 žáků základních škol a víceletých gymnázií.

GRATULUJEME!!!

V Chotíkově dne 29.1.2019                          Mgr. Vladěna Šiková, učitelka českého jazyka

Knížka pro prvňáčka - 23.11.2018

Knížka pro prvV pátek 23.listopadu 2018 absolvovali žáci 1.třídy v rámci projektu „Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka“ exkurzi do Plzně. Jejich cílem bylo dětské oddělení Knihovny města Plzně.

Zde se žáci dozvěděli, k čemu knihovna slouží a jak se do ní přihlásit. Z programu je asi nejvíce zaujaly knížky pro malé čtenáře, encyklopedie a také krásná pohádka, kterou jim paní knihovnice přečetla. V závěru programu si děti mohly prohlédnout nabízené knihy, časopisy, hry.

Návštěva knihovny byla jistě významnou motivací pro osvojení čtenářských dovedností a úspěšné absolvování projektu. Odměnou pro děti pak bude na konci školního roku pasování na čtenáře a knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu. 

Foto: https://zschotikov.rajce.idnes.cz/Knizka_pro_prvnacka-_Knihovna_mesta_PLzne/

V Chotíkově dne 26.11.2018                  Mgr. Petra Pangrácová, třídní učitelka   

Filmová pohádková a strašidelná škola, akce pro veřejnost, 15.11.2018

DSC03222Ve čtvrtek dne 15.11.2018 se ve večerních hodinách konala akce pro veřejnost s názvem Filmová pohádková a strašidelná škola. Okruh strašidelné školy prošlo 266 dětí a dospělých, pohádkovou školu si prožilo 132 účastníků. 

Děkujeme za Vaši účast a těšíme se na další setkání při školních i mimoškolních akcích!

Poděkování za přípravu a realizaci akce patří všem zaměstnancům školy a žákům 9. třídy. 

Foto:

 https://zschotikov.rajce.idnes.cz/Filmova_strasidelna_skola_-_15.11.2018/

https://zschotikov.rajce.idnes.cz/Filmova_pohadkova_skola_-_15.11.2018/

Za kolektiv pracovníků školy Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy

Strašidelná škola

strasidla

Turnaj ve florbalu, kategorie starší žákyně, Horní Bříza 24.10.2018, 7. místo

Ve středu dne 24.10.2018 se družstvo starších žákyň naší školy zúčastnilo okresního kola ve florbalu v kategorii starších v Horní Bříze. Přestože ani jedna z děvčat není svým sportovním zaměřením florbalistka, obsadilo družstvo díky bojovnosti a týmovému duchu krásné 7. místo. Palce jim držel kromě celé školy i talisman Hildegarda.

GRATULUJEME!!!

Foto: 

https://zschotikov.rajce.idnes.cz/Florbal_-_turnaj_starsich_zakyn_24.10.2018_v_Horni_Brize_-_7._misto/#

Družstvo starších žákyň florbal

V Chotíkově dne 24.10.2018                                Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

 

 

 

„Němčina nekouše“ - jazyková animace - 3.10.2018

     Jazykovou animaci „Němčina nekouše“ nabízí pro školy v celé republice koordinační centrum Tandem. Animace má motivovat žáky k výuce německého jazyka. Děti se pomocí her učí nová slova a dovídají se zajímavosti o německy hovořících zemích. Také se dovídají, proč zrovna v našem kraji je dobré hovořit německy.

       Jazyková animace je určena hlavně pro žáky, kteří s novým jazykem začínají. 3. října 2018 jsme se pomocí jazykové animátorky Martiny Matějkové snažili motivovat k výuce nejen žáky 7. třídy, kteří s němčinou začínají, ale i 8. a 9. třídu.

                                                                                             Mgr. Vladěna Šiková, učitelka Nj

Odkaz na fotografie z akce:

 https://zschotikov.rajce.idnes.cz/Animace_v_nemcine_-_7.%2C_8.%2C_9._tr._-_3.10._2018/

TŘÍDNÍ AKTIVY 19.9.2018

Ve středu dne 19.9.2018 v 17:00 hodin se konají třídní aktivy pro 1.  - 10. třídu základní školy.

Program:

1. Hodnocení výchovně - vzdělávací práce, materiální a ekonomické situace školy - Mgr. Zuzana Houková, ředitelka školy (tělocvična, 17:00 hodin)

2. Rekonstrukce školy - starosta obce Chotíkov Mgr. Miroslav Pechát (tělocvična)

3. Organizace školního roku, dokumnety školy, různé - třídní učitelé (kmenové třídy, cca 17:30 hodin)

 

Za kolektiv pracovníků školy Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy

Zahájení školního roku 2018/2019 - 7.9.2018

V pátek dne 7.9.2018 proběhlo slavnostní zahájení školního roku a pasování prvňáčků v tělocvičně v budově základní školy od 8:30 hodin. 

Fotky viz odkaz:

https://zschotikov.rajce.idnes.cz/Slavnostni_zahajeni_skolniho_roku_2018_2019_-_pasovani_prvnacku/

Zahájení školního roku 2018/2019 pro 2. - 10. třídu proběhlo tentýž den v 7:30 hodin v prostorách zahrady školy. 

Fotky viz odkaz: 

https://zschotikov.rajce.idnes.cz/Zahajeni_skolniho_roku_2018_2019_-_2._-_10._trida/

Za kolektiv pracovníků školy děkuji všem za účast.

Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

Změna termínu zahájení školního roku 2018/2019

 Vážení rodiče,

    s politováním vám musím oznámit, že jsme byli donuceni okolnostmi změnit termín zahájení školního roku 2018/2019 z pondělí dne 3.9.2018 na pátek dne 7.9.2018.

       Důvodem je nesplnění termínu ukončení rekonstrukce budovy základní školy stavební firmou (27.8.2018 nedošlo k dílčímu předání stavby – hlavní budovy základní školy).

       V době od 3.9. do 6.9.2018 bude v provozu školní družina pro žáky 1. – 5. třídy od 6:30 do 17:00 hodin. V případě, že máte zájem o využití školní družiny pro vaše dítě/děti, je nezbytně nutné, abyste vyplnili přihlášku, kterou jste obdrželi prostřednictvím e-mailu od třídního učitele.

       Tuto přihlášku, prosím, obratem naskenovanou pošlete zpět třídnímu učiteli, a to nejpozději do čtvrtka dne 30.8.2018 do 10:00 hodin nebo vyplněnou a podepsanou přineste p. Žílové od 15:00 do 16:30 hodin ve středu dne 29.8.2018 do školní družiny. Žáci, kteří využijí pobyt ve školní družině, budou ve dnech 3.9. až 6.9.2018 bez možnosti stravování ve školní jídelně.

       Zahájení školního roku 2018/2019 pro 2. - 10. třídu proběhne v pátek dne 7.9.2018 v 7:30 hodin v prostorách zahrady školy (vstup z postranní ulice ke školní družině), kde žáci obdrží od třídních učitelů rozvrh a organizační pokyny pro výuku. Ta bude zahájena v ponděllí dne 10.9.2018 v 7:30 hodin v rekonstruované budově základní školy.

Slavnostní zahájení školního roku a pasování prvňáčků proběhne v pátek dne 7.9.2018 v tělocvičně v budově zíákladní školy od 8:30 hodin. Poté proběhne schůzka rodičů, dětí a třídní učitelky Mgr. Petry Pangrácové, na které bude upřesněn rozvrh a řešeny organizační záležitosti. Výuka bude zahájena v pondělí dne 10.9.2018 v 7:30 hodin.

Provoz školní družiny v pátek dne 7.9.2018 bude od 6:30 – 7:15 a dále 8:15 – 17:00 hodin. Další organizační záležitosti najdete v příloze e-mailu od třídních učitelů. 

V pátek dne 7.9.2018 bude pro základní školu v provozu školní jídelna. Je však nutné oběd přihlásit buď u p. Žílové (vedoucí vychovatelka, 737488886) nebo p. Čajkové (hospodářka, 739694380). 

Pro změnu termínu zahájení školního roku (odlišnost školního roku 2018/2019) je vydáno kladné stanovisko zřizovatele obce Chotíkov i MŠMT.

Omlouváme se vám za případné problémy. 

 https://www.zs-chotikov.cz/index.php/uredni-deska-new/51-zrizovatel-povoleni-odlisnosti-sk-roku-2018-2019

 https://www.zs-chotikov.cz/index.php/uredni-deska-new/50-povoleni-msmt-odlisnosti-sk-roku-2018-2019

Za kolektiv pracovníků základní školy Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

 

V Chotíkově dne 28.8.2018

Rekonstrukce topného systému, sociálního zařízení, výstavba učebny

V průběhu hlavních prázdnin (červenec, srpen 2018) probíhá rozsáhlá rekonstrukce otopného systému (změna topného mědia z uhelného na plynný), sociálního zařízení dívek i chlapců a výstavba nové učebny pro 1. stupeň v hlavní budově základní školy.

Fotodokumnetace na odkazech:

https://zschotikov.rajce.idnes.cz/Rekonstrukce_topneho_systemu_k_datu_13.7.2018/

https://zschotikov.rajce.idnes.cz/Rekonstrukce_topneho_systemu_k_datu_17.7.2018/

https://zschotikov.rajce.idnes.cz/Rekonstrukce_topneho_systemu_k_datu_24.7.2018/

Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

Aktualizace: 26.7.2018

REKONSTRUKCE - demolice kotelny a uhelny

V úterý 10.7.2018 došlo v rámci plánované rekonstrukce k demolici kotelny a uhelny ZŠ Chotíkov speciální technikou (viz foto).

IMG 20180710 093653

IMG 20180710 102556

IMG 20180710 102959

IMG 20180710 123115

PŘEJEME POHODOVÉ A PROSLUNĚNÉ PRÁZDNINY!!!

Rekonstrukce foto učitelé

Základní škola je z důvodu rekonstrukce topného systému uzavřena od 18.6.2018. Ukončení školního roku 2017/2018 bylo povoleno MŠMT (č.j. MSMT-923/2018-31) k datu 21.6.2018 s tím, že ředitelka školy Mgr. Zuzana Houdková vyhlásí od 18.6. do 21.6.2018 ředitelské volno. 

Zřizovatel školy usnesením Obecní rady ze dne 6.11.2017 schválil ukončení školního roku k datu 15.6.2018. K tomuto datu bude také vzhledem k probíhajícím demoličním pracím ukončen provoz školní jídelny.

Všech 208 žáků základní školy obdrželo v pátek 15.6.2018 vysvědčení. Školní družina je od 18.6. do 29.6.2018 v provozu.

Za kolektiv pracovníků školy Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy