Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2019

kamery na web

                                                         Tento projekt

                                      Zabezpečení areálu MŠ a ZŠ Chotíkov

                                                    je spolufinancován 

                                                    Plzeňským krajem

______________________________________________________________________________

Odbor školství, mládeže a sportu

Dotační program: Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2019

Dotační tuitul: Zabezpeření areálu MŠ a ZŠ Chotíkov

Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace

Rok: 2019

_______________________________________________________________________________

Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 16882019

V rámci projektu byl vybudován bezpečnostní kamerový systém, který monitoruje externí prostory základní školy a mateřské školy.