Podpora vybavování škol kompenzačními pomůckami pro žáky se zdravotním postižením

Ve školním roce 2014/2015 požádala škola o zařazení do projektu vyhlášeným Krajským úřadem Plzeňského kraje s názvem Podpora vybavování škol kompenzačními pomůckami pro žáky se zdravotním postižením. 

Základní škola a Mateřská škola obdržela jednorázovou dotaci ve výši 21 000,- Kč na kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním postižením.

Tato dotace byla využita na pořízení výukových materiálů pro zdravotně postižené žáky.

Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy