Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět?

Školní Recyklační program Recyklohraní vznikl v září roku 2008 se záměrem podpořit environmentální výchovu na základních a středních školách v České republice. Cílem projektu je prohloubit znalost žáků a studentů v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Nad projektem převzalo záštitu MŠMT České republiky a je spolufinancován společnostmi, které se v České republice specializují na zpětný odběr a recyklaci:

ASEKOL s.r.o. – zpětný odběr elektrozařízení

ECOBAT s.r.o. – zpětný odběr baterií

EKOLAMP s.r.o. – zpětný odběr osvětlovacích zařízení

ELEKTROWIN a.s. – zpětný odběr elektrozařízení

V roce 2012 došlo ke spojení dvou projektů s obdobnou náplní – Recyklohraní a Ukliďme si svět! (dále jen „Recyklohraní") organizovaný společností Elektrowin a.s.

Projekt je určen všem MŠ, ZŠ i SŠ v České republice a účast v něm je zcela bezplatná. Zdarma je i dodání sběrných nádoby na použité baterie a vysloužilé drobné elektrozařízení a také následný odvoz po jejich naplnění.

Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů, ale také přímou účastí dětí na sběru použitých baterií a vysloužilého drobného elektrozařízení. Za plnění úkolů a sběr získávají školy body, které si pak mohou v našem speciálním internetovém katalogu vyměnit za různé odměny, charakteru výtvarných či sportovních potřeb, her, školních pomůcek, nebo také vstupenek do divadel, kin a zoo. a rovněž provozuje speciální diskusní fórum pro učitele, zaměřené na problematiku environmentální výchovy ve školách.

Naše škola vstoupila v roce vzniku projektu, tj. v září 2008 do projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět!. V každém školním roce řešíme všechny zadané úkoly a sbíráme vysloužilé elektrospotřebiče, baterie, žárovky, tonery. Získané body se směňují za věcné ceny pro jednotlivce, třídní kolektivy a též jsme je využili k výjezdnímu programu, ve kterém všechny třídy školy získaly certifikát – Třída s environmentální výukou.

V roce 2010 jsme obdrželi za úspěšnou práci a bezchybné plnění všech uložených úkolů označení Škola s environmentální výukou. V měsíci dubnu 2010 navíc škola obdržela certifikát Škola s Environmentálním vyučováním. Tento certifikát jsme obdrželi díky zapojení většiny žáků ZŠ a MŠ Chotíkov, příspěvková organizace do projektu Recyklohraní. Žáci naší školy se díky projektu dozvídají zajímavosti o recyklaci odpadů a mají možnost přímo třídit drobné vysloužilé elektrospotřebiče. Příklad: žáci naší školy v roce 2010 vytřídili 6 televizí a 3 monitory – tím uspořili 1 kWh elektřiny, 27 litrů ropy, 6744 litrů vody a 61 tun primárních surovin. Toto je informace, která prakticky objasnila dětem důvod PROČ RECYKLOVAT A TŘÍDIT. V roce 2012 škola obdržela diplom Za aktivitu v projektu Recyklohraní. Kromě tohoto projektu jsme přihlášeni v dalším projektu Ekolampov – sběr vysloužilých osvětlovacích zařízení, Cart4Future – zpětný odběr laserových tonerů, inkoustových cartridgí. Od roku 2013/2014 jsme zapojeni v projektu – Věnuj počítač, Věnuj mobil. V roce 2012/13 jsme se v projektu Recyklohraní, do nějž se zapojilo 156 škol Plzeňského kraje, zapojili do soutěže ilustruj recyklované pohádky, které autorsky obohatili umělci jako Bára Nesvadbová, Lukáš Hejlík, Sára Saudková. V tomto projektu se žáci naší školy umístily na 5. místě. Také spolupracujeme s organizací FII GROUP, s.r.o. a sbíráme druhotné suroviny (např. papír, karton, PET lahve i víčka, pomerančovou kůru, kaštany a žaludy (ty dodáváme i do Plzeňské ZOO, popř. místním myslivcům), hliník, železo, byliny atd.) V roce 2013/14 jsme se umístili na 6. místě ze všech přihlášených škol ve sběru PET lahví (558 kg) a na 2. místě ve sběru kaštanů a pomerančové kůry (1288 kg). Sběrem PET víček se snažíme přispívat i při charitativní účely pro handicapované děti. Pomoc chlapci Tadeášovi Tobiškovi. V době Vánoc jsme se úspěšně zúčastnili charitativního projektu „Vánoční krabice od bot". Krabičky putovaly v největší míře do sociálně slabých rodin, dále do nízkoprahových klubů pro děti a mládež, k pěstounům prarodičům, nebo k potřebným samoživitelům. V letošním školním roce 2014/15 jsme podpořili ve spolupráci se společností FII Group projekt „Sbírej papír a pomáhej". Jedná se možnost zapojení školy do edukačního projektu „25 let s právy dětí" organizovaným Českým výborem pro UNICEF. V rámci tohoto projektu pomohly děti se zakoupením (za 3000 Kč – utržených za odevzdaný sběr) tzv. Školy v krabici, soupravy obsahující vzdělávací pomůcky pro 40 žáků a jednoho učitele. Škola v krabici je odeslána učitelům do nedostatečně vybavených škol či do míst zasažených válečnou či přírodní katastrofou, kde děti přišly o možnost chodit do klasické školy. Z finančních prostředků se kupují věcné ceny, které se používají k odměňování zúčastněných žáků. Ceny jsou rozdělovány při vysvědčení.

Mgr. Miloslava Pritzlová, metodik prevence, garant projektu