Technika a ICT - Cherchez la femme !

V období od září 2014 do dubna 2016 se žákyně 7.- 9. třídy naší školy zúčastnily projektu CHERCHEZ LA FEMME ! (Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji). Hlavním cílem projektu bylo snížení genderové segregace ve vzdělávání v Plzeňském kraji zvýšením zájmu dívek o studium technických a ICT oborů. Tohoto globálního cíle bylo dosaženo pomocí dílčích cílů:

  • • Vytvořením sítě relevantních aktérů pro eliminaci genderové segregace ve vzdělávání na úrovni Plzeňského kraje
  • • Zvýšením zájmu dívek o studium technických a ICT oborů na středních i vysokých školách
  • • Zvýšení kompetencí učitelů a výchovných poradců v oblasti genderové problematiky související s poradenstvím pro volbu povolání
  • • Zvýšením povědomí o problematice ve společnosti

Na realizaci projektu se jako partneři podíleli: Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje, Západočeská univerzita v Plzni, Techmania Science Center o. p. s. Aktivity pro ZŠ (dívky 7. – 9. tříd, učitelé, výchovní poradci).

Součástí projektu byly:

  • • Workshopy pro učitele a výchovné a kariérní poradce/poradkyně
  • • Besedy na základních školách
  • • Exkurze do firem
  • • Ukázkové dny na technických středních školách a středních odborných učilištích
  • • Workshopy v Techmania Science Center

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha.

Mgr. Petra Pangrácová, garant projektu 

Aktualizace 15.8.2018

Exkurze do firmy RYOR

 

Ryor 01

 

Ryor 02

 

Ryor 03 1