skola

 

Základní škola

 

jidelna

 

Školní jídelna

 

skolka

 

Mateřská škola

 

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov

Změna termínu zahájení školního roku 2018/2019

Vážení rodiče,

    s politováním vám musím oznámit, že jsme byli donuceni okolnostmi změnit termín zahájení školního roku 2018/2019 z pondělí dne 3.9.2018 na pátek dne 7.9.2018.

       Důvodem je nesplnění termínu ukončení rekonstrukce budovy základní školy stavební firmou (27.8.2018 nedošlo k dílčímu předání stavby – hlavní budovy základní školy).

       V době od 3.9. do 6.9.2018 bude v provozu školní družina pro žáky 1. – 5. třídy od 6:30 do 17:00 hodin. V případě, že máte zájem o využití školní družiny pro vaše dítě/děti, je nezbytně nutné, abyste vyplnili přihlášku, kterou jste obdrželi prostřednictvím e-mailu od třídního učitele.

       Tuto přihlášku, prosím, obratem naskenovanou pošlete zpět třídnímu učiteli, a to nejpozději do čtvrtka dne 30.8.2018 do 10:00 hodin nebo vyplněnou a podepsanou přineste p. Žílové od 15:00 do 16:30 hodin ve středu dne 29.8.2018 do školní družiny. Žáci, kteří využijí pobyt ve školní družině, budou ve dnech 3.9. až 6.9.2018 bez možnosti stravování ve školní jídelně.

       Zahájení školního roku 2018/2019 pro 2. - 10. třídu proběhne v pátek dne 7.9.2018 v 7:30 hodin v prostorách zahrady školy (vstup z postranní ulice ke školní družině), kde žáci obdrží od třídních učitelů rozvrh a organizační pokyny pro výuku. Ta bude zahájena v ponděllí dne 10.9.2018 v 7:30 hodin v rekonstruované budově základní školy.

Slavnostní zahájení školního roku a pasování prvňáčků proběhne v pátek dne 7.9.2018 v tělocvičně v budově základní školy od 8:30 hodin. Poté proběhne schůzka rodičů, dětí a třídní učitelky Mgr. Petry Pangrácové, na které bude upřesněn rozvrh a řešeny organizační záležitosti. Výuka bude zahájena v pondělí dne 10.9.2018 v 7:30 hodin.

Provoz školní družiny v pátek dne 7.9.2018 bude od 6:30 – 7:15 a dále 8:15 – 17:00 hodin. Další organizační záležitosti najdete v příloze e-mailu od třídních učitelů. 

V pátek dne 7.9.2018 bude pro základní školu v provozu školní jídelna. Je však nutné oběd přihlásit buď u p. Žílové (vedoucí vychovatelka, 737488886) nebo p. Čajkové (hospodářka, 739694380). 

Pro změnu termínu zahájení školního roku (odlišnost školního roku 2018/2019) je vydáno kladné stanovisko zřizovatele obce Chotíkov i MŠMT.

https://www.zs-chotikov.cz/index.php/uredni-deska-new/51-zrizovatel-povoleni-odlisnosti-sk-roku-2018-2019

https://www.zs-chotikov.cz/index.php/uredni-deska-new/50-povoleni-msmt-odlisnosti-sk-roku-2018-2019

Omlouváme se vám za případné problémy. 

 

Za kolektiv pracovníků základní školy Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

 

V Chotíkově dne 28.8.2018

Přehled služeb a pohotovostí pro období prázdnin

Přehled služeb prázdniny