skola

 

Základní škola

 

jidelna

 

Školní jídelna

 

skolka

 

Mateřská škola

 

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov

Slavnostní otevření jazykové učebny - 31.10.2019

20191031 162157Ve čtvrtek dne 31.10.2019 v 16.00 hodin se konalo slavnostní otevření jazykové učebny v nově vybudovaném traktu. V úvodním slovu p. starostka Ing. Eva Hirschfeldová informovala přítomné o průběhu stavebních prací. Celková částka 15 miliónů korun byla investována do výstavby, resp. rekonstrukce plynové kotelny, sociálního zázemí pro žáky i pedagogy a odborné jazykové učebny. Ředitelka školy Mgr. Zuzana Houdková poděkovala zřizovateli za materiální podporu a vytvoření podmínek pro kvalitnější výuku a pedagogům a ostatním zaměnstancům školy za trpělivost, toleranci  a pracovní nasazení v době rekonstrukce, která se z plánových 6 měsíců protáhla na více jak 1 rok.

Foto: https://zschotikov.rajce.idnes.cz/Slavnostni_otevreni_jazykove_ucebny_-_31.10.2019/

V Chotíkově dne 1.11.2019                                                         Mgr. Zuzana Houdková

Strašidelná škola

strasidelna2019