skola

 

Základní škola

 

jidelna

 

Školní jídelna

 

skolka

 

Mateřská škola

 

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov

Pozvánka

slapota19

Výsledky zápisu do mateřské školy pro školní rok 2019/2020

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. e), § 46 a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodla takto:

Přijaté děti pro školní rok 2019/2020: 

            MŠ/01/2019; MŠ/02/2019; MŠ/03/2019; MŠ/07/2019; MŠ/09/2019;

            MŠ/10/2019; MŠ/12/2019; MŠ/19/2019; MŠ/22/2019; MŠ/23/2019;                   

                                            MŠ/24/2019; MŠ/25/2019. 

  

                                       Nepřijaté děti pro školní rok 2019/2020:

         MŠ/04/2019; MŠ/05/2019;MŠ/06/2019;MŠ/08/2019; MŠ/11/2019; MŠ/13/2019; 

        MŠ/14/2019; MŠ/15/2019; MŠ/16/2019; MŠ/17/2019; MŠ/18/2019; MŠ/20/2019;

                                                   MŠ/21/2019.

 

Vážení rodiče,

rádi bychom Vám poděkovali za Váš zájem o zapsání Vašich dětí do naší mateřské školy, kterého si velmi vážíme. Zápisu do mateřské školy pro školní rok 2019/2020 se zúčastnilo celkem 25 dětí, z toho 12 bylo přijato, 13 dětí přijato nebylo.  

Do spisu je možné nahlédnout ve dnech 28. a 29.5.2019 od 7:30 do 14:30 hodin u hospodářky p. Čajkové v budově základní školy na adrese Chotíkov 173.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte si mohou zákonní zástupci vyzvednout v pondělí dne 3.6.2019 od 15:30 do 16:30 hodin v mateřské škole na adrese Chotíkov 455 nebo od středy 5.6.2019 do pátku dne 7.6.2019 od 7:30 do 14:30 hodin u hospodářky p. Čajkové v budově základní školy na adrese Chotíkov 173.

Pokud si rozhodnutí nevyzvednete ve výše uvedených termínech, bude Vám rozhodnutí posláno poštou.

V Chotíkově dne 21.5.2019                                                        Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka