skola

 

Základní škola

 

jidelna

 

Školní jídelna

 

skolka

 

Mateřská škola

 

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov

Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. e), § 46 a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodla takto:

Přijatí žáci pro školní rok 2020/2021:

17NVH, UXQU6, RWUJS, YAW47, U5QBN, N12IQ , OHLD4, 1RQN0, 3ZTLM, E5RI6, ZF3UZ, DPKDF, MBSPB, 9QOP3, 2QZ26, VAPVB, INGKX, S5841, NL3BX, JWD8T, DXO4C, XAGLU, 5FE57, WB48G, 77QCF, WNKAT, KBF61

                                               Přerušení správního řízení

                                                  HLXYO, M9MSC, C928Q

                                          Nepřijatí žáci pro školní rok 2020/2021:

                                             4IKAW, TTSLW, GWHP7, XLEQX                  

 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

Spis dítěte bude jeho zákonným zástupcům k dispozici k nahlédnutí ve dnech 20. a 25.5.2020 (středa a pondělí) od 9:00 do 12:00 hodin u p. Čajkové v kanceláři ZŠ  (může se měnit v závislosti na situaci, je nutno dodržet nařízená bezpečnostní pravidla).

Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání lze vyzvednout v pondělí dne 1. června 2020, v úterý dne 2.6.2020  a ve čtvrtek dne 4.6.2020 od 8:00 do 10:00 hodin a od 12:00 do 15:00 hodin u paní Jany Čajkové v kanceláři ZŠ, popřípadě lze telefonicky sjednat jiný termín (t.č. 739 694 380). Časy se mohou měnit v závisloti na aktuální situaci, je nutné dodržet nařízená bezpečnostní pravidla.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání se standardně doručuje formou doporučeného dopisu.

 

Vážení rodiče,

rádi bychom Vám poděkovali za Váš zájem o zapsání Vašich dětí do naší školy, kterého si velmi vážíme. Zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 se zúčastnilo celkem 36 budoucích školáků.

třídní učitelkou 1. třídy bude mgr. silvie kučerová

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

V Chotíkově dne 18.5.2020                                      Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka