skola

 

Základní škola

 

jidelna

 

Školní jídelna

 

skolka

 

Mateřská škola

 

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov

Úřední hodiny v době karantény od 16.3.2020 do 11.4.2020

Kontaktní místo: sekretariát, hlavní budova, Chotíkov 173

Úřední hodiny: pondělí a středa od 9:00 do 12:00 hodin

Kontaktní osoba: p. Jana Čajková

Prosíme, nejprve telefonicky kontaktovat z důvodu dodržení hygienických podmínek v době karantény. 

Odkaz na formulář - Žádost o ošetřovné:

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)

https://www.zs-chotikov.cz/dokumenty/ostatni_dokumenty/osetrovne.pdf

Formulář pro zákonné zástupce žáků základní školy:

 https://www.zs-chotikov.cz/dokumenty/ostatni_dokumenty/Osetrovne%20ZS.pdf

Formulář pro zákonné zástupce dětí mateřské školy:

https://www.zs-chotikov.cz/dokumenty/ostatni_dokumenty/Osetrovne%20MS.pdf

Kontakty na zaměstnance školy: https://www.zs-chotikov.cz/index.php/kontakty

 

 V Chotíkově dne 16.3.2020                                          Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti s epidemií výskytu koronaviru je vydáno opatření MŠMT k zápisu dětí do 1. třídy pro šk. rok 2020/2021: 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.  Zápis by se měl uskutečnit, pokud možno, bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Pokud je to možné, mělo by se uskutečnit i podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 do Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, se uskuteční v termínu dle školského zákona, tedy od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Elektronická přihláška je k dispozici na odkazu (elektronické přihlášky budou k dispozici od 1.4.2020): https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/ZS-Chotikov/KWE015_PrihlaskaZS.aspx#.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje následující kroky :

postup podání přihlášky:

1.Přihlášku v elektronické podobě, prosím, vyplňte a odešlete..

2. Během několika minut Vám přijde potvrzení registrace na Váš e-mail, kde budete mít vygenerováno registrační číslo dítěte. Toto číslo má přiděleno Vaše dítě po celou dobu přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021, tj, včetně zveřejnění přijetí / nepřijetí na webových stránkách a vitríně u vchodu do hlavní budovy ZŠ (Chotíkov 173).

3. Potvrzení registrace, které Vám přijde e-mailem, prosím, vytiskněte a vyplňte Vaše jméno hůlkovým písmem a podepište.

4. Potvrzení registrace pošlete / předejte, prosím, jedním z následujících 4 způsobů zpět do školy, a to nejpozději do 30.4.2020:

                    -  datovou schránkou (nznmb9d)

                     - e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

                     - poštou (Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace, Chotíkov

                                   173,  330 17)

                     - osobně (úřední hodiny v době karantény pondělí a středa 9:00 - 12:00 hodin)

Posledním dnem podání elektronické přihlášky je 30.4.2020, u přihlášek poslaných poštou budou přijaty přihlášky s datem poslání 30.4.2020.

 

Pro koho je zápis určen? 

  • Pro děti narozené v období od 01. 09. 2013 do 31. 08. 2014
  • Pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku

Školní rok 2020/2021, 1. třída

Základní škola bude ve školním roce 2020/2021 otevírat jednu 1. třídu, která dle vyhlášky 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostecjh plnění povinné školní docházky, ve znění pzdějších předpisů, bude naplněna dle počtu uchazečů, maximálně však do 30 žáků.

V případě maximálního počtu 30 žáků bude třída z důvodu efektivnosti a zkvalitnění výuky dělena na skupiny po 15 žácích na některé hodiny matematiky a českého jazyka.

V případě vyššího počtu uchazečů se přijetí k povinné školní docházce řídí Kritérii přijetí do 1. třídy: 

https://www.zs-chotikov.cz/index.php/kriteria-prijeti

 Stanovení školského obvodu pro základní školu: 

https://www.zs-chotikov.cz/dokumenty/ostatni_dokumenty/Vyhlaska%20obce_stanoveni%20skolskeho%20obvodu%20ZS.pdf

 Vyrozumění o přijetí/nepřijetí

Kódy uchazečů přijatých / nepřijatých k základnímu vzdělávání budou zveřejněny v pondělí dne 18.5.2020 nejpozději do 16:30 hodin na úřední desce webu školy, na vývěsce vedle hlavního vchodu do ZŠ (Chotíkov 173) a na informační nástěnce v MŠ.

Spis dítěte bude jeho zákonným zástupcům k dispozici k nahlédnutí ve dnech 20. a 25.5.2020 (středa a pondělí) od 9:00 do 12:00 hodin u p. Čajkové v kanceláři ZŠ  (může se měnit v závislosti na situaci, je nutno dodržet nařízená bezpečnostní pravidla).

Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání lze vyzvednout v pondělí dne 1. června 2020 nebo ve středu dne 3.6.2020 od 9:00 do 12:00 hodin u paní Jany Čajkové v kanceláři ZŠ, popřípadě lze telefonicky sjednat jiný termín (t.č. 739 694 380). Časy se mohou měnit v závisloti na aktuální situaci, je nutné dodržet nařízená bezpečnostní pravidla.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání se standardně doručuje formou doporučeného dopisu.

 třídní učitelkou 1. třídy bude mgr. silvie kučerová

  Těšíme se na spolupráci s Vámi.

 V Chotíkově dne 26.3.2020       Za kolektiv pracovníků školy Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy

 

 

 

NOVÉ INFORMACE PRO ŽÁKY A ZÁK. ZÁSTUPCE 1.-9. ROČNÍKU

Vážení rodiče, milí žáci, 

nové informace týkající se žáků 1.-9. ročníku zaslány na kontaktní emaily zákonných zástupců.

Chotíkov 13.3.2020

UČEBNÍ MATERIÁLY PRO ŽÁKY ZŠ

Pro žáky 1.-9. ročníku ZŠ jsou připravovány učební materiály. Budou rozposlány v průběhu pátečního dopoledne (13.3.2020) na kontaktní emaily zákonných zástupců. 

Chotíkov 11.3.2020 

AKTUÁLNÍ INFORMACE-MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MŠ

Vážení zákonní zástupci, 

na základě rozhodnutí zřizovatele (viz příloha)

nebude od čtvrtka 12.3.2020 do odvolání

Chotíkov v provozu.

 

SLEDUJTE, PROSÍM, PRŮBĚŽNĚ WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY.

Chotíkov 11.3.2020                                                                                Mgr. Zuzana Houdková

AKTUÁLNÍ INFORMACE - MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Vážení zákonní zástupci, 

na základě nejnovějšího opatření Bezpečnostní rady státu proti šíření koronaviru bude škola pro žáky 1.-9. ročníku od středy 11.3.2020 uzavřena. Toto opatření platí do odvolání. Obědy po dobu uzavření jsou pro žáky automaticky odhlášeny. Provoz školní družiny je přerušen. 

 

!!!   Mateřská škola zatím, dle tohoto nařízení,

zůstává v provozu     !!!

 

SLEDUJTE, PROSÍM, PRŮBĚŽNĚ WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY.

nařízení ministerstva

      

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy) bude vystaveno školou. 

Kancelář - ve všední dny v čase od 7:00 hod. do 14:30 hod. (tel. 739694380)

 V Chotíkově dne 10.3.2020