skola

 

Základní škola

 

jidelna

 

Školní jídelna

 

skolka

 

Mateřská škola

 

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov

VÝSLEDKY ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. e), § 46 a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodla takto:

Přijaté děti pro školní rok 2021/2022: 

MS/1/2021, MS/2/2021, MS/4/2021, MS/5/2021, MS/9/2021, MS/10/2021, MS/11/2021, MS/13/2021, MS/14/2021, MS/16/2021,MS/19/2021, MS/20/2021, MS/23/2021, MS/30/2021 

                                         Nepřijaté děti pro školní rok 2021/2022:

MS/3/2021,MS/6/2021, MS/7/2021, MS/8/2021, MS/12/2021, MS/15/2021, MS/17/2021, MS/21/2021, MS/22/2021, MS/24/2021, MS/25/2021, MS/26/2021, MS/27/2021, MS/28/2021, MS/29/2021, MS/31/2021, MS/32/2021

Nástup na jinou mateřskou školu: MS/18/2021 

Vážení rodiče,

rádi bychom Vám poděkovali za zájem zapsat Vaše dětí do mateřské školy Chotíkov, kterého si velmi vážíme. Zápisu do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 se zúčastnilo celkem 32 dětí, z toho 14 bylo přijato, 17 dětí přijato nebylo, 1 dítě nastoupilo na jinou mateřskou školu.

Do spisu bude možné nahlédnout ve dnech 8.6. a 9.6.2021 v době od 8:00 do 10:00 hodin a od 12:00 do 15.00 hodin na základě domluvy a při dodržení bezpečnostních a hygienických pravidel u hospodářky p. Čajkové v budově základní školy na adrese Chotíkov 173 (tel. č. 739694380).

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte bude možné vyzvednout u p. Čajkové (hospodářky) ve středu dne 16.6.2021 a ve čtvrtek dne 17.6.2021 od 8:00 do 10:00 hodin a od 12:00 do 15:00 hodin, dne 18.6.2021 Vám bude rozhodnutí o přijetí/nepřijetí posláno (datum odeslání poštou).

V Chotíkově dne 31.5.2021                                                     Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

Zápis žáků do 1. třídy 2021/2022 - PŘIJATÍ, LOSOVÁNÍ

Vážení rodiče,

dnes v odpoledních hodinách jsme obdrželi v pořadí již 3. doporučení pro odklad školní docházky a počet uchazečů o nástup do 1. třídy tak klesl na počet 30, což je maximální možný počet žáků ve třídě. Tímto je losování bezpředmětné.

Všichni uchazeči pro školní rok 2021/2022 jsou přijati:

PTZCJ, OUAYS, 50HPI, IDEO2, QPVYE, 7AE13

Děkujeme za vybrání naší školy pro Vaše dítě a těšíme se na spolupráci. 

Za kolektiv pracovníků školy Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

V Chotíkově dne 24.5.2021, 16:40 hodin

 

Vážení rodiče,

dne 30.4.2021 byl ukončen elektronický zápis, v pátek dne 7.5.2021 byl posledním dnem doručením přihlášek k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 poštou.

Zapsáno bylo 33 dětí, z toho 24 je přijato. Maximální kapacita 1. třídy je dle legislativy 30 žáků, proto dalších 8 uchazečů je zařazeno do losování (dle Kritérií přijetí do základní školy), 1 dítě má již povolen odklad povnné školní docházky.

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. e), § 46 a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodla takto:

Přijatí žáci pro školní rok 2021/2022:

DMSCA, 1GNCM, SEZ6Y, QPB7C, 591TL, NB9HS, VOKLM, SKFZ5, 0GXMJ, I4NMV, 9V84H, OU2DD, D8TLF, 8BC5Z, 7I998, YZDI9, UUY2S, SKEA6, 23DQJ, KHHKJ, LY5F5, U4LZY, W9XAW, NU3YQ

Losování

Dle kritérií do 1. třídy proběhne losování v pondělí dne 24.5.2021 od 16:30 hodin za přítomnosti předsedkyně Školské rady doc. MUDr. Magdalény Chottové – Dvořákové, PhD., a zástupce rodičů ve Školské radě Ing. Michaely Bělochové, dále za účasti třídní učitelky budoucí 1. třídy Mgr. Marcely Všahové a ředitelky školy Mgr. Zuzany Houdkové.

Vzhledem k epidemiologické situaci proběhne losování bez účasti zákonných zástupců online stejně jako vloni (odkaz na online losování v rámci zápisu v roce 2020: https://www.youtube.com/watch?v=sVuTkFzOr44&feature=youtu.be).

Rodiče uchazečů obdrží nejpozději do 17.5.2021 e-mail s oznámením, že se losování týká jejich dítěte.

Živý přenos losování pak bude možné sledovat na odkazu, který bude k dispozici zde na webových stránkách cca 10 minut před vlastním losování v pondělí dne 24.5.2021 (losování bude zahájeno v 16:30 hodin).

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí žáka

Spis dítěte bude jeho zákonným zástupcům k dispozici k nahlédnutí ve dnech 3.6. a 4.6.2021 (čtvrtek a pátek) od 8:00 do 10:00 hodin a od 14:00 do 15:00 hodin u hospodářky školy p. Čajkové v kanceláři v hlavní budově školy na adrese Chotíkov 173.

Písemné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání lze vyzvednout ve dnech 8.6., 9.6. a 10.6.2021 (středa, čtvrtek a pátek) od 8:00 do 10:00 hodin a od 14:00 do 15:00 hodin u paní Jany Čajkové v kanceláři ZŠ, popřípadě lze telefonicky sjednat jiný termín (t.č. 739 694 380). Časy se mohou měnit v závislosti na aktuální situaci, je nutné dodržet nařízená bezpečnostní pravidla.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání se standardně doručuje formou doporučeného dopisu.

V Chotíkově dne 10.5.2021                                               Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy

VÝUKA V ZÁKLADNÍ ŠKOLE OD 17.5.2021

Na základě opatření vlády je od pondělí dne 17.5.2021 v naší škole umožněna prezenční výuka pro 1. i 2. stupeň základní školy.

Další podrobnosti k provozu a organizaci školy včetně epidemiologických pravidel budou poslány přes SOL třídními učiteli nejpozději v pátek dne 14.5.2021.

V Chotíkově dne 11.5.2021                                                                    Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ V MŠ!!!

Vážení rodiče,

dne  6.5.2021 byla ve večerních hodinách zveřejněna médii a policií zpráva, že od 7.5.2021 je na celém území celé České republiky možný střelný útok na nespecifikovanou mateřskou školu. 

Policií jsme byli požádáni, abychom dbali zvýšené opatrnosti a proto bychom Vás rádi požádali o totéž.

Pokud byste si v okolí mateřské školy všimli nějakých podezřelých lidí, předmětů apod., okamžitě to nahlašte nám nebo zavolejte na Policii ČR. 

Ráno bude u vstupu do MŠ stát paní učitelka a kontrolovat, aby na pozemek vstupovali pouze školkové děti s doprovodem. Mezi příchody a odchody budou vstupy na pozemek MŠ uzamčeny.

Ve spolupráci se zřizovatelem byla zajištěna ostraha objektu pracovníkem bezpečnostní společnosti, a to od pondělí dne 10.5., prozatím do pátku dne 14.5.2021, a to po celý den provozu mateřské školy i v nočních hodinách.

Další kroky k zajištění bezpečnosti v následujících dnech budeme řešit dle vývoje situace.

Sledujte, prosím, zprávy v médiích a především webové stránky, kde budou zveřejňovány nejaktuálnější informace ohledně mimořádných bezpečnostních opatření.   

Děkujeme za spolupráci.

 
Aktualizováno 7.5.2021, 13:05 hodin         Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

 

Nabídka pracovního místa - vychovatel školní družiny od 1.9.2021

Nabídka vychovatel 2021

Zápis do základní a mateřské školy

Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 do Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, se uskuteční v termínu dle školského zákona, a to elektronickou formou od pátku dne 9. dubna 2021 od 8:00 hodin do pátku dne 30. dubna 2021 do 14:00 hodin.

Odkaz pro vyplnění přihlášky:

    https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/ZS-Chotikov/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=147

Po vyplnění základních údajů na výše uvedeném odkazu Vám bude odeslán email s registračním číslem žádosti a dokumentem k vyplnění a podpisu.

Postupujte prosím dle instrukcí v e-mailu.

Organizace a realizace zápisu se bude řídit aktuálními opatřeními nadřízených orgánů.

Kritéria přijetí do základní školy:

 https://www.zs-chotikov.cz/dokumenty/ostatni_zs/Kriteria%20prijeti%20do%201.%20rocniku.pdf

 

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 do Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, se uskuteční v termínu dle školského zákona, a to elektronickou formou od neděle dne 2. května 2021 do neděle dne 16. května 2021.

Kritéria přijetí do mateřské školy:

https://www.zs-chotikov.cz/dokumenty/kriteria_ms/Kriteria%20prijeti%20do%20materke%20skoly.pdf

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2021 do 16. května 2021.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Upřednostněte, pokud je to možné, podání přihlášky datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole.

 Dokumenty potřebné k zápisu: 

1. Přihláška k předškolnímu vzdělávání

2. Evidenční list dítěte (termín: odevzdání nejpozději do 26.5.2021)

3. Kopie dokladů totožnosti zákonných zástupců

4. Kopie rodného listu dítěte

5. Kopie soudního rozhodnutí o péči o dítě (v případě rozděleného manželství, opatrovnictví apod.).

Dokumenty k vyplnění pro potřeby zápisu: https://www.zs-chotikov.cz/index.php/dokumenty-ms/tiskopisy-ms(přiložit můžete i podepsané dokumenty - Informovaný souhlas GDPR a Zmocnění k odvádění dítěte).

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje následující kroky :

1. krok:

Přihlášku a evidenční list,  prosím, vyplňte, k tomu přiložte kopie totožnosti zákonných zástupců a kopii rodného listu dítěte, popř. kopii soudního rozhodnutí

2. krok:

Dokumenty, prosím, doručte jedním z následujících 4 způsobů do školy, a to nejpozději do 14.5.2021:

                   -  datovou schránkou (nznmb9d)

                    - e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

                    - poštou (Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace, Chotíkov 173, 330 17)

                     - osobně (úřední hodiny pondělí a středa 9:00 - 12:00 hodin, mohou se dle aktuální situace změnit)

Posledním dnem podání přihlášky je neděle dne 16.5.2021 (osobně do pátku dne 14.5.2021), u přihlášek poslaných poštou, e-ailem nebo datovou schránkou budou přijaty přihlášky s datem poslání 16.5.2021.

3. krok:

Přihláška dítěte do mateřské školy společně s dalšími povinnými dokumnety bude zaevidována školou a bude Vám posláno registrační číslo dítěte stejnou cestou, jakou jste doručili dokumenty do školy. 

4. krok:

Vaší povinností je potvrzení přijetí registračního čísla dítěte na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (pod tímto registračním číslem bude na webových stránkách zveřejněno přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do mateřské školy pro školní rok 2021/2022).

Zápis do mateřské školy je určen pro tříleté děti a starší (děti, které k 1.9.2021 dovrší věku tří let a starší) a pro děti po odkladu povinné školní docházky.

Přijetí/nepřijetí dítěte do mateřské školy bude zveřejněno na webových stránkách pod registračním číslem dítěte nejpozději do 31.5.2021 do 15:00 hodin.

Kritéria přijetí: https://www.zs-chotikov.cz/index.php/kriteria-prijeti-do-ms

Do spisu bude možné nahlédnout ve dnech 8.6. a 9.6.2021 v době od 8:00 do 10:00 hodin a od 12:00 do 15.00 hodin na základě domluvy a při dodržení bezpečnostních  a hygienických pravidel u hospodářky p. Čajkové v budově základní školy na adrese Chotíkov 173 (tel. č. 739694380).

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte bude možné vyzvednout u p. Čajkové (hospodářky) ve středu dne 16.6.2021 a ve čtvrtek dne 17.6.2021 od 8:00 do 10:00 hodin a od 12:00 do 15:00 hodin, dne 18.6.2021 Vám bude rozhodnutí o přijetí/nepřijetí posláno (datum odeslání poštou).

Vyhláška obce Chotíkov - stanovení školského obvodu pro mateřskou školu: http://www.zs-chotikov.cz/dokumenty/ostatni_dokumenty/Vyhlaska%20obce_stanoveni%20skolskeho%20obvodu%20MS.pd

Mateřská škola má celkovou kapacitu 50 dětí, počet volných míst pro školní rok 2021/2022 se bude řídit počtem navržených odkladů povinné školní docházky.

Odhad počtu přijetí do MŠ je cca 13. 

Za kolektiv pracovníků Zuzana Houdková, ředitelka školy.

 Aktualizace: 26.4.2021                                        Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka  

 

 

Informace k přijímacímu řízení na SŠ 2021

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci,

informujeme vás tímto o změnách v termínech přijímacího řízení na střední školy:

1. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky pro čtyřleté obory je stanovena na 3. a 4. května 2021.

2. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky pro víceletá gymnázia se bude konat 5. a 6. května 2021.

3. Oznámení o přijetí na střední školy bude k dispozici nejdříve 19. května 2021.

Více informací najdete v dokumentech z MŠMT na odkazech:

odkaz zde

odkaz zde

V Chotíkově dne 16.3.2021                                   Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka