Základní škola Chotíkov

Základní škola Chotíkov je plně organizovaná základní škola s 10 třídami, devíti postupnými ročníky a jednou třídou pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Školu navštěvovalo ve školním roce 2017/2018 208 žáků z obce Chotíkov a ze spádových obcí Nevřeň, Příšov, Nekmíř, Číhaná, Líšťany, Úněšov, Krsy a Plzeň 9 – Malesice. Pro školní rok 2018/2019 je k povinné školní docházce přihlášeno 220 žáků.

Vzhledem k vysokému počtu zájemců u zápisu do 1. třídy proběhlo losování v souladu s Kritérii přijetí žáků do 1. třídy. Ta bude čítat ve školním roce 2018/2019 30 žáků. Z důvodu efektivnosti výuky budou některé hodiny českého jazyka a matematiky děleny.

Celkový počet žáků základní školy narost od roku 2012 o 50 žáků. 

Ve školním roce 2018/2019 se vyučuje v 1. až 9. třídě podle Školního vzdělávacího programu s názvem "KUPOLE".  V 10. třídě probíhá výuka a vzdělávání podle 2 školních vzdělávacích programů -  podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání základní školy Chotíkov (7. třída) a Školního vzdělávacího programu pro žáky s lehkým mentálním postižením základní školy Chotíkov (9. třída).

ŠVP odkaz:  http://www.zs-chotikov.cz/index.php/dokumenty-zs

Vyučování začíná v 7:30 hodin, škola je žákům otevřena od 7:10 hodin. 

V průběhu  letních prázdnin (červenec, srpen 2018) došlo ke zlepšení materiálního zázemí školy - zmodernizování chlapeckého a dívčího sociálního zařízení,  k demolici stávající uhelné kotelny a k následnému vybudování v suterénních prostorách školy kotelny nové, plynové. Vznikají tak nové přístupové prostory k budoucí tělocvičně a nové učebně, která bude sloužit jako zázemí pro 4. třídu.

Stavební firmě se nepodařilo ve smluvním termínu dokončit 1. fázi rekonstrukce. Vedení školy muselo na stávající situaci reagovat a změnit termín zahájení škoního roku 2018/2019 ze 3.9. na 7.9.2018. Tento krok je legislativně podložen povolením odlišnosti školního roku 2018/2019 zřizovatelem obcí Chotíkov a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Výchova a vzdělávání probíhá celkem v 10 učebnách s vybavením interaktivními sety a připojením na internet, dále v jedné jazykové a jedné počítačové učebně, v tělocvičně, na víceúčelovém hřišti s umělým povrchem využívaném nejen ke sportu, ale i k odpoledním akcím školy, v keramické dílně, na školním pozemku a na školní zahradě.

Kapacita školní družiny je 120 žáků a nabízí možnost zájmového vzdělávání  převážně pro žáky 1. stupně. Školní družina je bezúplatná.

Zájmové kroužky jsou velmi pestré. Přibližně polovina kroužků (jazykové kroužky, pěvecký kroužek a ANP) je pro žáky zdarma, a to díky provoznímu příspěvku obce Chotíkov.

Škola má vlastní jídelnu s kapacitou 260 obědů .

Výchovu a vzdělávání zajišťují pedagogičtí pracovníci - učitelé, asistenti pedagoga a vychovatelé: http://www.zs-chotikov.cz/index.php/kontakty-zs

Informace o Základní škole a Mateřské škole Chotíkov, příspěvková organizace, Vám může doplnit fotodokumentace: https://zschotikov.rajce.idnes.cz/

Ředitelka školy : Mgr. Zuzana Houdková

Zástupkyně ředitelky školy : Mgr. Andrea Šípková

Výchovná poradkyně : Mgr. Petra Pangrácová

Metodik prevence : Mgr. Leona Karlíčková

Aktualizace: 31.8.2018