Základní škola Chotíkov

Základní škola Chotíkov je plně organizovaná základní škola s 9 postupnými. 31.8.2019 byla vzhledem k nízkému počtu žáků ukončena činnost 10. třídy (třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami).

Školu navštěvovuje ve školním roce 2019/2020 211 žáků z obce Chotíkov a ze spádových obcí Nevřeň, Příšov, dále z Nekmíře, Číhané, Líšťan, Úněšova, Krs, Plzně 9 – Malesice a dalších obcí. 

K zápisu do 1. třídy přišlo v dubnu 2019 celkem 23 žáků, 2. září 2019 pak nastouilo k povinné školní docházce 20 žáků. Třídní učitekou je Mgr. Ivana Simetová.

Od 1.1.2020 dochází ve školství k jinému systému financování dle stanovených koeficientů tzv. PHmax. Ten umožňuje zvýšení efektivnosti výuky. V základní škole tak dochází již od 1.9.2019 k dělení hodin anglického jazyka, českého jazyka a matematiky nad rámec legislativy dle personálních a prostorových možností školy..

Celkový počet žáků základní školy narostl od roku 2012 o 50 žáků. 

Ve školním roce 2019/2020 se vyučuje v 1. až 9. třídě podle Školního vzdělávacího programu s názvem "KUPOLE".  

ŠVP odkaz:  http://www.zs-chotikov.cz/index.php/dokumenty-zs

Vyučování začíná v 7:30 hodin, škola je žákům otevřena od 7:10 hodin. 

V průběhu loňských letních prázdnin (červenec, srpen 2018) došlo ke zlepšení materiálního zázemí školy - zmodernizování dívčího sociálního zařízení,  k demolici stávající uhelné kotelny a k následnému vybudování v suterénních prostorách školy kotelny nové, plynové. Vznikly tak nové přístupové prostory k budoucí tělocvičně a nové učebně, která bude sloužit jako odborná učebna především pro výuku jazyků. Stavební firmě se nepodařilo ve smluvním termínu dokončit rekonstrukci. Místo v září 2018, resp. listopadu 2018 byly rekonstruované a nově postavené prostory zkolaudovné až 30.8.2019 a slouží pro potřeby žáků a pedagogů od 2.9.2019.

Výchova a vzdělávání probíhá celkem v 9 učebnách s vybavením interaktivními sety a připojením na internet, dále v jedné jazykové a jedné počítačové učebně, v tělocvičně, na víceúčelovém hřišti s umělým povrchem využívaném nejen ke sportu, ale i k odpoledním akcím školy, v keramické dílně, na školním pozemku a na školní zahradě.

Kapacita školní družiny je 120 žáků a nabízí možnost zájmového vzdělávání  převážně pro žáky 1. stupně. Školní družina je bezúplatná.

Zájmové kroužky jsou velmi pestré. Přibližně polovina kroužků (jazykové kroužky, pěvecký kroužek a ANP) je pro žáky zdarma, a to díky provoznímu příspěvku obce Chotíkov.

Škola má vlastní jídelnu s kapacitou 260 obědů .

Výchovu a vzdělávání zajišťují pedagogičtí pracovníci - učitelé, asistenti pedagoga a vychovatelé: http://www.zs-chotikov.cz/index.php/kontakty-zs

Informace o Základní škole a Mateřské škole Chotíkov, příspěvková organizace, Vám může doplnit fotodokumentace: https://zschotikov.rajce.idnes.cz/

Ředitelka školy : Mgr. Zuzana Houdková

Zástupkyně ředitelky školy : Mgr. Andrea Šípková

Výchovná poradkyně : Mgr. Petra Pangrácová

Metodik prevence : Mgr. Leona Karlíčková

Aktualizace: 30.8.2019