Základní škola Chotíkov

Základní škola Chotíkov je plně organizovaná základní škola s 9 postupnými ročníky.

Školu navštěvuje ve školním roce 2021/2022 210 žáků z obce Chotíkov a ze spádových obcí Nevřeň, Příšov, dále z Nekmíře, Číhané, Líšťan, Úněšova, Krs, Plzně 9 – Malesice a dalších obcí. 

Do první třídy nastoupilo k povinné školní docházce 1. září 2021 25 žáků. Třídní učitelkou je Mgr. Marcela Všahová.

Celkový počet žáků základní školy narostl od roku 2012 o 51 žáků. 

Ve školním roce 2021/2022 se vyučuje v 1. až 9. třídě podle Školního vzdělávacího programu s názvem "KUPOLE".  

ŠVP odkaz:  http://www.zs-chotikov.cz/index.php/dokumenty-zs

Vyučování začíná v 7:30 hodin, škola je žákům otevřena od 7:10 hodin. 

V roce 2018 a 2019 prošla hlavní budova školy rekonstrukcí. Bylo zmodernizováno sociální zařízení, uhelná kotelna byla nahrazena plynovou a pro výuku humanitních předmětů slouží od 1.10.2019 nově zbudovaná jazyková učebna. 

Výchova a vzdělávání probíhá celkem v 9 učebnách s vybavením interaktivními sety a připojením na internet, dále v jedné jazykové a jedné počítačové učebně, v tělocvičně, na víceúčelovém hřišti s umělým povrchem využívaném nejen ke sportu, ale i k odpoledním akcím školy, v keramické dílně, na školním pozemku a na školní zahradě.

Kapacita školní družiny je 120 žáků a nabízí možnost zájmového vzdělávání převážně pro žáky 1. stupně. Školní družina je bezúplatná.

Ve školním roce 2021/2022 nabízí škola z organizačních a provozních důvodů v souvislosti s COVID-19 pouze omezený počet zájmových kroužků – příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky, angličtina, sportovní hry, stolní tenis, kreativní kroužek, keramika a vaření.

Škola má vlastní jídelnu s kapacitou 280 obědů.

Výchovu a vzdělávání zajišťují pedagogičtí pracovníci-učitelé, asistenti pedagoga a vychovatelé: http://www.zs-chotikov.cz/index.php/kontakty-zs

Informace o Základní škole a Mateřské škole Chotíkov, příspěvková organizace, Vám může doplnit fotodokumentace: https://zschotikov.rajce.idnes.cz/

Ředitelka školy: Mgr. Gabriela Budínská

Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Andrea Šípková

Výchovná poradkyně: Mgr. Petra Pangrácová

Metodik prevence: Mgr. Leona Karlíčková

Aktualizace: 3. 9. 2021