Aktuality - Základní škola

Nabídka pracovního místa - vychovatel ŠD od 1.9.2020

391 Nabídka pracovního místa ŠD 2020

Nabídka pracovního místa - vychovatel ŠD od 1.9.2020

391 Nabídka pracovního místa ŠD 2020

Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/20210

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. e), § 46 a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodla takto:

Přijatí žáci pro školní rok 2020/2021:

17NVH, UXQU6, RWUJS, YAW47, U5QBN, N12IQ , OHLD4, 1RQN0, 3ZTLM, E5RI6, ZF3UZ, DPKDF, MBSPB, 9QOP3, 2QZ26, VAPVB, INGKX, S5841, NL3BX, JWD8T, DXO4C, XAGLU, 5FE57, WB48G, 77QCF, WNKAT, KBF61

                                               Přerušení správního řízení

                                                  HLXYO, M9MSC, C928Q

                                          Nepřijatí žáci pro školní rok 2020/2021:

                                             4IKAW, TTSLW, GWHP7, XLEQX                  

 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

Spis dítěte bude jeho zákonným zástupcům k dispozici k nahlédnutí ve dnech 20. a 25.5.2020 (středa a pondělí) od 9:00 do 12:00 hodin u p. Čajkové v kanceláři ZŠ  (může se měnit v závislosti na situaci, je nutno dodržet nařízená bezpečnostní pravidla).

Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání lze vyzvednout v pondělí dne 1. června 2020, v úterý dne 2.6.2020  a ve čtvrtek dne 4.6.2020 od 8:00 do 10:00 hodin a od 12:00 do 15:00 hodin u paní Jany Čajkové v kanceláři ZŠ, popřípadě lze telefonicky sjednat jiný termín (t.č. 739 694 380). Časy se mohou měnit v závisloti na aktuální situaci, je nutné dodržet nařízená bezpečnostní pravidla.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání se standardně doručuje formou doporučeného dopisu.

 

Vážení rodiče,

rádi bychom Vám poděkovali za Váš zájem o zapsání Vašich dětí do naší školy, kterého si velmi vážíme. Zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 se zúčastnilo celkem 36 budoucích školáků.

třídní učitelkou 1. třídy bude mgr. silvie kučerová

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

V Chotíkově dne 18.5.2020                                      Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

Výsledky losování do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

v pondělí dne 18.5.2020 ve 14:00 hodin se uskutečnilo losování dětí do 1. třídy, které bylo přenášeno díky koronavirové pandemii online: https://www.youtube.com/watch?v=sVuTkFzOr44&feature=youtu.be.

Losování proběhlo za účasti předsedkyně Školské rady doc. MUDr. Magdalény Chottové - Dvořákové, členky Školské rady p. Mirky Kodlové, třídní učitelky budoucí 1. třídy Mgr. Silvie Kučerové a ředitelky školy Mgr. Zuzana Houdkové.

Do losování bylo zařazeno 12 uchazečů o přijetí do ZŠ z nepsádových oblastí. Z toho 8 bylo přijato do maximálního počtu 30 žáků v 1. třídě, 4 přijati nebyli.

Výsledky losování do 1. třídy pro školní rok 2020/2021:

Žáci, kteří jsou na základě losování přijati:

JWD8T, DXO4C, XAGLU, 5FE57, WB48G, 77QCF, WNKAT, KBF61

Žáci, kteří na základě losování přijati nejsou:

4IKAW, TTSLW, GWHP7, XLEQX

Děkujeme za Váš zájem přihlásit Vaše dítě do naší školy. Omlouváme se, že jsme vzhledem k prostorovým možnostem nemohli přijmou všechny děti, které měli zájem nastoupit do naší školy do 1. třídy.

V CHotíkově dne 18.5.2020                                      Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

Výsledky losování do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

v pondělí dne 18.5.2020 ve 14:00 hodin se uskutečnilo losování dětí do 1. třídy, které bylo přenášeno díky koronavirové pandemii online.

Losování proběhlo za účasti předsedkyně Školské rady doc. MUDr. Magdalény Chottové - Dvořákové, členky Školské rady p. Mirky Kodlové, třídní učitelky budoucí 1. třídy Mgr. Silvie Kučerové a ředitelky školy Mgr. Zuzana Houdkové.

Do losování bylo zařazeno 12 uchazečů o přijetí do ZŠ z nepsádových oblastí. Z toho 8 bylo přijato do maximálního počtu 30 žáků v 1. třídě, 4 přijati nebyli.

Výsledky losování do 1. třídy pro školní rok 2020/2021:

Žáci, kteří jsou na základě losování přijati:

JWD8T, DXO4C, XAGLU, 5FE57, WB48G, 77QCF, WNKAT, KBF61

Žáci, kteří na základě losování přijati nejsou:

4IKAW, TTSLW, GWHP7, XLEQX

Děkujeme za Váš zájem přihlásit Vaše dítě do naší školy. Omlouváme se, že jsme vzhledem k prostorovým možnostem nemohli přijmou všechny děti, které měli zájem nastoupit do naší školy do 1. třídy.

V CHotíkově dne 18.5.2020                                      Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

Nabídka pracovního místa - asistent pedagoga v ZŠ od 1.9.2020

246 Nabídka AP 2020

Zápis do 1. třídy - informace pro rodiče žáků mimo spádovou oblast školy

UPOZORŇUJEME ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ S TRVALÝM POBYTEM MIMO SPÁDOVOU OBLAST ŠKOLY, ŽE POČET ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ JIŽ V TUTO CHVÍLI PŘEVYŠUJE KAPACITNÍ MOŽNOSTI TŘÍDY (MAX. 30 ŽÁKŮ). DLE KRITÉRIÍ PŘIJETÍ DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY TEDY PŘEDPOKLÁDÁME LOSOVÁNÍ, KTERÉ ROZHODNE O PŘIJATÝCH ŽÁCÍCH DO MAX. KAPACITY 30 ŽÁKŮ.

LOSOVÁNÍ PROBĚHNE V PONDĚLÍ DNE 18.5.2020 VE 14:00 HODIN ZA PŘÍTOMNOSTI PŘEDSEDKYNĚ ŠKOLSKÉ RADY DOC. MUDR. MAGDALÉNY CHOTTOVÉ - DVOŘÁKOVÉ A ČLENKY ŠKOLSKÉ RADY P. MIRKY KODLOVÉ, ZA ZÁKLADNÍ ŠKOLU BUDE PŘÍTOMNA ŘEDITELKA ŠKOLY MGR. ZUZANA HOUDKOVÁ A TŘÍDNÍ UČITELKA MGR. SILVIE KUČEROVÁ. 

PŘI LOSOVÁNÍ NENÍ MOŽNÉ VZHLEDEM K NAŘIZENÍ VLÁDY (KORONAVIROVÁ SITUACE) UMOŽNIT PŘÍTOMNOST ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DĚTÍ, KTERÝCH SE LOSOVÁNÍ TÝKÁ.

RODIČE UCHAZEČŮ OBDRŽÍ NEJPOZDĚJI DO 5.5.2020 E-MAIL S OZNÁMENÍM, ŽE SE LOSOVÁNÍ TÝKÁ JEJIHC DÍTĚTE, V PRŮBĚHU DALŠÍHO TÝDNE PAK ODKAZ NA ŽIVÝ PŘENOS, KTERÝ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM UMOŽNÍ SLEDOVAT LOSOVÁNÍ V PONDĚLÍ DNE 18.5.2020 OD 14:00 HODIN ON-LINE. ODKAZ BUDE K DIPOSZICI ZDE TĚSNĚ PŘED VLASTNÍM LOSOVÁNÍM.

V Chotíkově dne 12.5.2020                                          Mgr.. Zuzana Houdková, ředitelka

VYSÍLÁNÍ SOUTĚŽE UŽ TAM BUDEM? - ŽÁCI 8. TŘÍDY V TELEVIZI NA PROGRAMU DÉČKO

Žákyně a žáci 8. třídy se v únoru zúčastnili natáčení soutěže Už tam budem? v Techmanii v Plzni.

Pořad se bude vysílat na progamu Déčko - Česká televize v pátek dne 3.4.2020 v 15:50 hodin a v neděli dne 5.4.2020 ve 13:10 hodin.

xxx

Pojďte se společně podívat, jak soupeřili naši žáci (zleva: Marie Řípová, Denis Čajka, Josef Fišer, Matěj Bláha, Kateřina Archmanová) pod vedením třídního učotele Mgr. Viktora Stoška proti zástupcům 7. základní školy Plzeň.

Přejeme všem u obrazovek adrenalinový zážitek a držíme našim statečným palce!!!

V Chotíkově dne 1.4.2020                                                       Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PŘEDCHÁZEJÍCÍ ŠÍŘENÍ KORONAVIRU

 

Na základě doporučení MŠMT, KÚ PK a KHS Plzeň oznamujeme všem rodičům žáků ZŠ a MŠ Chotíkov:

Žádáme zákonné zástupce žáků, kteří se vracejí z prázdninového pobytu v zahraničí, aby v souvislosti s koronavirem přistupovali obezřetně k případným příznakům nemoci, konkrétně aby včas vyhledali lékařskou pomoc či zajistili případnou preventivní karanténu po dobu 14 dnů. Podrobnější instrukce jsou uvedeny v odkazu níže /informace Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje/.

Totéž platí pro zaměstnance ZŠ a MŠ Chotíkov.

Vzhledem k situaci, která se neustále vyvíjí, sledujte, prosím, aktuální informace KHS Plzeň na stránkách:  https://www.khsplzen.cz/ a další info na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/aktuality a MZ http://mzcr.cz/obsah/2020_4107_1.html

V případě, že by došlo k zásadním změnám – budeme vás včas informovat na našich webových stránkách.

V Chotíkově 4.3.2020                                                                                          Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy

V případě dotazů kontaktujte zástupkyni školy Mgr. Andreu Šípkovou - tel. 724392420.

   

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 - 3. DUBNA 2020

Zápis do základní školy se koná v pátek dne 3. dubna 2020.

Pro koho je zápis určen? 

  • Pro děti narozené v období od 01. 09. 2013 do 31. 08. 2014
  • Pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku

Jak na to?

  1. Dostavte se se svým dítětem v pátek dne 3. dubna 2020 od 14:00 do 18:00 hodin k zápisu do budovy základní školy (přízemí), Chotíkov 173.
  2. Vezměte s sebou svůj OP a rodný list dítěte.
  3. Při zápisu vyplníte dokumenty: Žádost o přijetí k povinné škoní docházce, Zápisní list  do 1. třídy

Tiskopisy k zápisu: ttps://www.zs-chotikov.cz/index.php/dokumenty-zs

 

Školní rok 2020/2021, 1. třída

Základní škola bude ve školním roce 2020/2021 otevírat jednu 1. třídu, která dle vyhlášky 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostecjh plnění povinné školní docházky, ve znění pzdějších předpisů, bude naplněna dle počtu uchazečů, maximálně však do 30 žáků.

V případě maximálního počtu 30 žáků bude třída z důvodu efektivnosti a zkvalitnění výuky dělena na skupiny po 15 žácích na některé hodiny matematiky a českého jazyka.

V případě vyššího počtu uchazečů se přijetí k povinné školní docházce řídí Kritérii přijetí do 1. třídy: 

https://www.zs-chotikov.cz/index.php/kriteria-prijeti

 Stanovení školského obvodu pro základní školu: 

https://www.zs-chotikov.cz/dokumenty/ostatni_dokumenty/Vyhlaska%20obce_stanoveni%20skolskeho%20obvodu%20ZS.pdf

 

Vyrozumění o přijetí/nepřijetí

Kódy uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání budou zveřejněny v pondělí dne 6.4.2020 nejpozději do 16:30 hodin na úřední desce webu školy, na vývěsce vedle hlavního vchodu do ZŠ (Chotíkov 173) a na informační nástěnce v MŠ.

Spis dítěte bude jeho zákonným zástupcům k dispozici k nahlédnutí ve dnech 22. - 24.4.2020 (středa - pátek) od 8:00 do 15:00 hodin u p. Čajkové v kanceláři ZŠ.

Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání lze vyzvednout ve čtvrtek dne 30.dubna nebo v pátek dne 1. května 2020 od 8:00 do 15:00 hodin u paní Jany Čajkové v kanceláři ZŠ, popřípadě lze telefonicky sjednat jiný termín (t.č. 739 694 380). 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání se standardně doručuje formou doporučeného dopisu.

 

třídní učitelkou 1. třídy bude mgr. silvie kučerová

 

Těšíme se na setkání s Vámi.                                                                                                                 

V Chotíkově dne 8.1.2020                 Za kolektiv pracovníků školy Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

 

PF 2020

Vážení rodiče, milí přátelé školy,

přejeme vám příjemné prožití vánočních svátku a vše nejlepší v roce 2020.

Za kolektiv pracovníků školy

Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy

PF 2020 2

Vánoční zpívání 20.12.2019, 10:00 hodin

Srdečně Vás zveme na společné zpívání vánočních koled dětí z mateřské školy a žáků základní školy. První koleda zazní v pátek dne 20.12.2019 v 10:00 hodin před hlavní budovou školy u ozdobeného vánočního stromku.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Za kolektiv pracovníků
Zuzana Houdková, ředitelka školy

Vánoční zpívání

 

Provoz školy dne 6.11.2019

Vážení rodiče,

ve středu dne 6.11.2019 naše škola učí dle standardního rozvrhu, k vyhlášené stávce odborového svazu se nepřipojí.

Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy

Projektový den ve škole - 1.1.2019

DSC09938

V pátek dne 1.11.2019 se konal ve škole projektový den. Žáci se díky expertům z praxe, kteří jsou financování z projektu ESF (Šablony II), dozvěděli zajímavosti ze sportu i ze světa zvířat, jak se pracuje s různými materiály a jaké výrobky je možné vyrobit, vyzkoušeli si techniku vytváření bublin, jak se chovají včela a jaká jsou úskalí tohoto koníčka a v neposlední řadě se dozvěděli zajímavou formou něco o lidském těle a vyzkoušeli si kooperativní hry.

Fotky: https://zschotikov.rajce.idnes.cz/Projektovy_den_v_zakladni_skole_-_1.11.2019/

 V Chotíkově dne 1.11.2019                                    Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

Florbalový turnaj starších žákyň - 22.10.2019

Dne 22.10.2019 se konal okresní florbalový turnaj starších žákyň v tělocvičně Masarykovy základní školy v Horní Bříze. Družstvo žákyň se umístělo na 7. místě.

Děkujeme  za reprezentaci školy a gratulujeme!!!

2019 Florbal SŽ

Družstvo žákyň: Zleva stojící: Klára Kunešová (7.třída), Velantýna Kristlová (8.třída), Anna Klingerová (9. třída), Marie Pechátová (8. třída), Aneta Schröpfrová (8. třída), Agáta Nepovímová (9. třída) Zleva dolní řada: maskot Jůlie, Anita Sacherová (7. třída), Valentýna Šroubková (7. třída), Marie Řípová (8. třída), Nela Pechátová (8. třída)

Další fotografie: https://zschotikov.rajce.idnes.cz/Florbalovy_turnaj_starsich_zakyn_v_Horni_Brize_-_22.10.2019/

V Chotíkově dne 23.10.2019                                  Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy