Aktuality - Základní škola

Den "ŠÍLENÝCH ÚČESŮ" - 19.5.2021

Od pondělí 17.5.2021 je v budově naší školy opět živo a veselo - jsme kompletní!!! Školní akce znovu nabírají na obrátkách. Dnešní školní den (středa 19.5.2021) je toho důkazem. Kreativitu našich žáků najdete ve fotogalerii.

Odkaz zde:https://zschotikov.rajce.idnes.cz/Den_SILENYCH_UCESU_-_19.5.2021/

 

20210519 082924

VÝUKA V ZÁKLADNÍ ŠKOLE OD 17.5.2021

Na základě opatření vlády je od pondělí dne 17.5.2021 v naší škole umožněna prezenční výuka pro 1. i 2. stupeň základní školy.

Další podrobnosti k provozu a organizaci školy včetně epidemiologických pravidel budou poslány přes SOL třídními učiteli nejpozději v pátek dne 14.5.2021.

V Chotíkově dne 11.5.2021                                                                    Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

Zápis žáků do 1. třídy 2021/2022 - PŘIJATÍ, LOSOVÁNÍ

Vážení rodiče,

dnes v odpoledních hodinách jsme obdrželi v pořadí již 3. doporučení pro odklad školní docházky a počet uchazečů o nástup do 1. třídy tak klesl na počet 30, což je maximální možný počet žáků ve třídě. Tímto je losování bezpředmětné.

Všichni uchazeči pro školní rok 2021/2022 jsou přijati.

PTZCJ, OUAYS, 50HPI, IDEO2, QPVYE, 7AE13

Děkujeme za vybrání naší školy pro Vaše dítě a těšíme se na spolupráci. 

Za kolektiv pracovníků školy Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

V Chotíkově dne 24.5.2021, 16:40 hodin

 

Vážení rodiče,

dne 30.4.2021 byl ukončen elektronický zápis, v pátek dne 7.5.2021 byl posledním dnem doručením přihlášek k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 poštou.

Zapsáno bylo 33 dětí, z toho 24 je přijato. Maximální kapacita 1. třídy je dle legislativy 30 žáků, proto dalších 8 uchazečů je zařazeno do losování (dle Kritérií přijetí do základní školy), 1 dítě má již povolen odklad povnné školní docházky.

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. e), § 46 a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodla takto:

Přijatí žáci pro školní rok 2021/2022:

DMSCA, 1GNCM, SEZ6Y, QPB7C, 591TL, NB9HS, VOKLM, SKFZ5, 0GXMJ, I4NMV, 9V84H, OU2DD, D8TLF, 8BC5Z, 7I998, YZDI9, UUY2S, SKEA6, 23DQJ, KHHKJ, LY5F5, U4LZY, W9XAW, NU3YQ

Losování

Dle kritérií do 1. třídy proběhne losování v pondělí dne 24.5.2021 od 16:30 hodin za přítomnosti předsedkyně Školské rady doc. MUDr. Magdalény Chottové – Dvořákové, PhD., a zástupce rodičů ve Školské radě Ing. Michaely Bělochové, dále za účasti třídní učitelky budoucí 1. třídy Mgr. Marcely Všahové a ředitelky školy Mgr. Zuzany Houdkové.

Vzhledem k epidemiologické situaci proběhne losování bez účasti zákonných zástupců online stejně jako vloni (odkaz na online losování v rámci zápisu v roce 2020: https://www.youtube.com/watch?v=sVuTkFzOr44&feature=youtu.be).

Rodiče uchazečů obdrží nejpozději do 17.5.2021 e-mail s oznámením, že se losování týká jejich dítěte.

Živý přenos losování pak bude možné sledovat na odkazu, který bude k dispozici zde na webových stránkách cca 10 minut před vlastním losování v pondělí dne 24.5.2021 (losování bude zahájeno v 16:30 hodin).

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí žáka

Spis dítěte bude jeho zákonným zástupcům k dispozici k nahlédnutí ve dnech 3.6. a 4.6.2021 (čtvrtek a pátek) od 8:00 do 10:00 hodin a od 14:00 do 15:00 hodin u hospodářky školy p. Čajkové v kanceláři v hlavní budově školy na adrese Chotíkov 173.

Písemné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání lze vyzvednout ve dnech 8.6., 9.6. a 10.6.2021 (středa, čtvrtek a pátek) od 8:00 do 10:00 hodin a od 14:00 do 15:00 hodin u paní Jany Čajkové v kanceláři ZŠ, popřípadě lze telefonicky sjednat jiný termín (t.č. 739 694 380). Časy se mohou měnit v závislosti na aktuální situaci, je nutné dodržet nařízená bezpečnostní pravidla.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání se standardně doručuje formou doporučeného dopisu.

V Chotíkově dne 10.5.2021                                               Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy

Zápis žáků do 1. třídy 2021/2022 - PŘIJATÍ, LOSOVÁNÍ

Spis dítěte bude jeho zákonným zástupcům k dispozici k nahlédnutí ve dnech 3.6. a 4.6.2021 (čtvrtek a pátek) od 8:00 do 10:00 hodin a od 14:00 do 15:00 hodin u p. Čajkové v kanceláři.

Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání lze vyzvednout ve dnech 8.6., 9.6. a 10.6.2021 (středa, čtvrtek a pátek) od 8:00 do 10:00 hodin a od 14:00 do 15:00 hodin u paní Jany Čajkové v kanceláři ZŠ, popřípadě lze telefonicky sjednat jiný termín (t.č. 739 694 380). Časy se mohou měnit v závislosti na aktuální situaci, je nutné dodržet nařízená bezpečnostní pravidla.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání se standardně doručuje formou doporučeného dopisu.

Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 do Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, se uskuteční v termínu dle školského zákona, a to elektronickou formou od pátku dne 9. dubna 2021 od 8:00 hodin do pátku dne 30. dubna 2021 do 14:00 hodin.

Odkaz pro vyplnění přihlášky:

    https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/ZS-Chotikov/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=147

Po vyplnění základních údajů na výše uvedeném odkazu Vám bude odeslán email s registračním číslem žádosti a dokumentem k vyplnění a podpisu.

Postupujte prosím dle instrukcí v e-mailu.

Organizace a realizace zápisu se bude řídit aktuálními opatřeními nadřízených orgánů.

Kritéria přijetí do základní školy:

 https://www.zs-chotikov.cz/dokumenty/ostatni_zs/Kriteria%20prijeti%20do%201.%20rocniku.pdf

INFORMACE - VÝUKA od 12.4.2021

 

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci, 
od 12.4.2021 je povolena prezenční výuka žáků 1. stupně ZŠ v týdenních rotacích.  
 
V týdnu od 12.4. - 16.4.2021 bude probíhat prezenční výuka v 1.,2. a 3. třídě. Distanční výuku budou mít tento týden 4. a 5. třída.
V týdnu od 19.4. - 23.4.2021 bude probíhat prezenční výuka ve 4. a 5. třídě. Distanční výuku budou mít tento týden 1., 2. a 3. třída. 
V 6., 7., 8. a 9. třídě bude od 12.4.2021 nadále pokračovat pouze distanční výuka. 
 
Další podrobnější informace k organizaci budou žákům i zákonným zástupcům zaslány.
 
 

Výuka v období 11.1. - 22.1.2021

Vážení rodiče, 
informuji Vás tímto, že provoz základní školy v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021
 
Za kolektiv pracovníků školy
Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

Zrušení třídních aktivů a voleb do školské rady dne 6.1.2021

Vážení rodiče,
vzhledem k epidemiologické situaci jsme nuceni zrušit konání třídních aktivů ve středu dne 6.1.2021. Hodnocení žáků je k dispozici ve SKOLA ONLINE, případné dotazy ke klasifikaci a chování žáků, prosím, směřujte na třídní učitele a vyučující jednotlivých předmětů prostřednictvím e-mailu.
Dne 6.1.2021 se neuskuteční ani volby do Školské rady při ZŠ a MŠ Chotíkov, příspěvková organizace. Na základě rozhodnutí MŠMT (č. j.: MSMT- 40610/2020-1, účinnost od 29.10.2020) se mohou volby do školské rady konat v době ode dne účinnosti tohoto opatření do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu. 
Konání třídního aktivu a  voleb do Školské rady při ZŠ a MŠ Chotíkov předběžně plánujeme na polovinu měsíce dubna 2021, přesný termín uskutečnění stanovíme až po ukončení nouzového stavu.
Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení současné situace.
Za kolektiv pracovníků školy 
Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy

PF 2021

PF 2021 okraj

Opatření MŠMT - zrušení výuky ve dnech 21. a 22.12.2020

Vážení rodiče, milé žákyně a milí žáci,
vzhledem k epidemiologické situaci byla   opatřením MŠMT (odkaz: https://www.zs-chotikov.cz/dokumenty/ostatni_zs/Opatreni%20MSMT%20o%20odlisnosti%20v%20organizace%20skolniho%20roku_zruseni%20vyuky.pdf) zrušena výuka v pondělí dne 21.12.2020 a v úterý dne 22.12.2020. Pro tyto dny byly stanoveny dny volna. Posledním dnem výuky prezenční i distanční je tedy pátek dne 18.12.2020. 
MŠ je ve dnech 21. a 22.12.2020 v provozu.
Výuka v kalendářním roce 2021 začíná v pondělí dne 4.1.2021, a to pro 1. - 5. ročník a pro 6., 7. a 9. ročník prezenčně, pro 8. třídu bude v týdnu od 4.1. do 8.1.2021 probíhat výuka distanční formou.
V případě jakýchkoliv změn vás budeme včas informovat. 
S pozdravem a přáním pevného zdraví 
Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy

VÝUKA V ZÁKLADNÍ ŠKOLE OD 30.11.2020

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády je znovuobnovena výuka v základních školách s některými nařízeními a úpravami.

Zásadní je informace, že od pondělí dne 30.11.2020 je zahájena výuka všech ročníků 1. stupně a 9. třídy, ročníky 6., 7. a 8. budou střídat prezenční a distanční výuku v týdenních intervalech, tzv. "rotačně" (sudé a liché týdny).

Znovuobnovena je od 30.11.2020 i činnost školní družiny pro všechny přihlášené žáky, a to jak ranní, tak i odpolední. Vzhledem k nařízením MŠMT jsme museli upravit organizaci zájmového vzdělávání tak, že každá třída je samostatnou homogenní skupinou v ŠD a její činnost je zajištěna pedagogickým pracovníkem. Toto jsme nebyli schopni zajistit personálně z vlastních zdrojů, proto 2 skupiny (celkem je 5 skupin) povedou do odvolání nařízení a úprav 2 externí vychovatelky.

Harmonogram výuky najdete v tabulce - viz níže.

Děkujeme Vám za spolupráci, podporu a snahu při domácí přípravě Vašich dětí a těšíme se na setkání se žáky a doufáme, že v brzké době i s Vámi.

V Chotíkově dne 25.11.2020                          Za kolektiv pracovníků Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

Organizace ZŠ 30.11.2020

VÝUKA V ZÁKLADNÍ ŠKOLE V OBDOBÍ OD 2.11.2020

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci,
dle mimořádného opatření vlády v době nouzového stavu pokračuje od 2.11.2020 ve všech ročnících distanční výuka, rozvrh na pondělí dne 2.11.2020 bude k dispozici na SKOLA ONLINE během dneška, tj. pátku dne 30.10.2020.
Od úterý dne 3.11.2020 dojde v některých třídách k navýšení videohodin přes aplikaci TEAMS. Aktuální rozvrh na období od 3.11.2020 najdete nastavený v aplikaci ŠKOLA ONLINE v průběhu pondělí 2.11. 2020. Upravený rozvrh bude k dispozici od pondělí  dne 2.11.2020 i na webových stránkách školy.

Odkaz zde: https://www.zs-chotikov.cz/index.php/dokumenty-zs 

DOKUMENTY-OSTATNÍ-ROZVRHY 2020/2021 (DÁLKOVÁ VÝUKA-LISTOPAD)

Za kolektiv  pracovníků základní školy Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy

V Chotíkově dne 30.10.2020

VÝUKA V ZÁKLADNÍ ŠKOLE V OBDOBÍ OD 14.10. DO 30.10.2020

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci,
 
od středy dne 14.10.2020 do pátku dne 23.10.2020 bude probíhat na základě Usnesení vlády České republiky č. 1022 ze dne 12.10.2020 výuka v základní škole distanční formou.
Výuka bude realizována dle stanoveného rozvrhu formou off-line výuky prostřednictvím Školy ONLINE a online výuky s využitím Microsoft Teams.
Na středu dne 14.10.2020 je rozvrh pro všechny ročníky k dispozici ve Škola ONLINE, na další dny bude plán výuky zveřejněn v průběhu dnešního dne zde:

DOKUMENTY - OSTATNÍ  (ROZVRHY 2020-2021 - DÁLKOVÁ VÝUKA)

Prezentace a úkoly budou zveřejněny ve Škole ONLINE nejpozději k začátku dané hodiny dle rozvrhu.

Ve dnech 14.10. až 23.10.2020 nebude na základě Usnesení vlády České republiky č. 1022 ze dne 12.10.2020 v provozu školní družina.
Obědy byly všem žákům pro období 14.10.2020 - 23.10.2020 odhlášeny. Školní jídelna je v provozu, pokud by někdo ze žáků měl zájem o stravování, je možné se přihlásit u p. Čajkové (kontakt: 739694380) vždy 2 dny předem do 12:00 hodin. V případě zájmu o oběd Vám budou sděleny podmínky a čas vyzvednutí jídla (nelze pobývat v prostorách jídelny).

Pro dny 26. a 27.10.2020 byla Opatřením MŠMT (č.j.: MSMT-39185\2020-1) schválena odlišnost v organizaci školního roku, tj. v tyto dny je výuka ve škole pro žáky zakázána. Vzhledem k tomu, že ve středu dne 28.10.2020 je státní svátek a na čtvrtek dne 29.10.2020 a pátek dne 30.10.2020 byly stanoveny čtvrtletní prázdniny, budou mít žáci týden volna od 26.10. do 30.10.2020.

Ve dnech 26.10. až 30.10.2020 nemají žáci nárok na školní stravování.

Výuka by měla být zahájena v pondělí dne 2. listopadu 2020.

Podmínky a pravidla pro čerpání OČR jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy od 14.10. do 23.10.2020 na základě mimořádného opatření vlády. Česká správa sociálního zabezpečení připravuje nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortalu ČSSZ.
 
Za kolektiv pracovníků základní školy Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka 
V Chotíkově dne 13.10.2020

VÝUKA V ZÁKLADNÍ ŠKOLE V OBDOBÍ OD 12.10. DO 13.10.2020

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci, 

na základě Usnesení vlády České republiky č. 997 ze dne 8.10.2020 vás infromuji o organizaci a provozu školy ve dnech 12.10.2020 až 30.10.2020.
 • 1. stupeň beze změny dle rozvrhu
 • ŠD beze změny dle rozvrhu
 • 2. stupeň
  Žáci 6. až 9. třídy budou vyučováni v prezenční a distanční výuce v období 12.10.2020 – 23.10.2020, výuka je rozdělena pro jednotlivé třídy po týdnech - viz tabulka níže. 2020 Prezenční a distanční výuka
 • Prezenční výuka bude realizována dle rozvrhu včetně odpoledního vyučování a v souladu s nařízenými pravidly - tělesná výchova formou vycházky, hudební výchova bez aktivního zpívání apod.
 • Distanční výuka pro 8. a 9. třídu bude v pondělí za jednotlivé předměty realizována formou úkolů přes SOL. Úkoly budou v SOL k dispozici pro žáky již před dobou plánované výuky. 
 • Rozvrh 8. třída 12.10.2020
 • Rozvrh 9. třída 12.10.2020
 • Pro další dny (úterý dne 13.10. až pátek dne 16.10.2020) bude pevně stanoven rozvrh pro distanční výuku, který žáci 8. a 9. třídy obdrží v průběhu pondělí dne 12.9.2020.
 • Žáci 6. a 7. třídy obdrží rozvrh pro distanční výuku nejpozději v pátek dne 16.10.2020.
 
 • Pro dny 26. a 27.10.2020 byla Opatřením MŠMT (č.j.: MSMT-39185\2020-1) schválena odlišnost v organizaci školního roku, v tyto dny je výuka ve škole pro žáky zakázána. Vzhledem k tomu, že ve středu dne 28.10.2020 je státní svátek a na čtvrtek dne 29.10.2020 a pátek dne 30.10.2020 byly stanoveny čtvrtletní prázdniny, budou mít žáci týden volna od 26.10. do 30.10.2020.
Přeji vám všem pevné zdraví. 
Za kolektiv pracovníků školy Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka
V Chotíkově dne 9.10.2020

USNESENÍ VLÁDY A KHS K PROVOZU ŠKOL OD 5.10 DO 18.10.2020

Vážení rodiče,

k provozu a organizaci škol od 5.10.2020 do 18.10.2020 bylo vydáno Usnesení vlády ČR a Nařízení KHS Plzeňského kraje. Dokumenty najdete na odkazech:

https://www.zs-chotikov.cz/dokumenty/ostatni_dokumenty/2020%20Narizeni%20KHS%20c.%206%20a%20c.%207%20o%20provozu%20skol.pdf

 https://www.zs-chotikov.cz/dokumenty/ostatni_dokumenty/2020%20Usneseni%20vlady%20k%20provozu%20skol%20od%205.%20rijna%202020.pdf

Shrnutí výče odkazovaných dokumentů:

Na základě žádosti z jednání ÚKŠ konaného dne 1.10.2020 k otázce týkající se nutnosti řešit „ošetřovné“ uvádíme, že plošná mimořádná opatření v oblasti školství, která dnes postupně vyhlašují místně příslušné KHS s účinností od 5.10.2020 do 18.10.2020, nebudou mít za následek uzavírání mateřských a základních škol a  budou mít pouze následující dopady do této oblasti školství:

MATEŘSKÉ ŠKOLY

BEZ OMEZENÍ

I. STUPEŇ ZŠ

• hudební výchova BEZ ZPĚVU
• tělesná výchova bez omezení

II. STUPEŇ ZŠ (+ nižší ročníky víceletých gymnázií, nižší ročníky osmiletých konzervatoří)

• hudební výchova BEZ ZPĚVU
• místo tělesné výchovy nesportovní aktivity venku/uvnitřKe karanténním opatřením a případnému uzavírání mateřských škol a základních škol tak bude i nadále docházet pouze v individuálních případech na základě epidemického šetření KHS.
Tuto stručnou informaci je možné distribuovat do krajů.

Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy

V Chotíkově dne 2.10.2020