Aktuality - Základní škola

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 - 3. DUBNA 2020

Zápis do základní školy se koná v pátek dne 3. dubna 2020.

Pro koho je zápis určen? 

  • Pro děti narozené v období od 01. 09. 2013 do 31. 08. 2014
  • Pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku

Jak na to?

  1. Dostavte se se svým dítětem v pátek dne 3. dubna 2020 od 14:00 do 18:00 hodin k zápisu do budovy základní školy (přízemí), Chotíkov 173.
  2. Vezměte s sebou svůj OP a rodný list dítěte.
  3. Při zápisu vyplníte dokumenty: Žádost o přijetí k povinné škoní docházce, Zápisní list  do 1. třídy

Tiskopisy k zápisu: ttps://www.zs-chotikov.cz/index.php/dokumenty-zs

 

Školní rok 2020/2021, 1. třída

Základní škola bude ve školním roce 2020/2021 otevírat jednu 1. třídu, která dle vyhlášky 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostecjh plnění povinné školní docházky, ve znění pzdějších předpisů, bude naplněna dle počtu uchazečů, maximálně však do 30 žáků.

V případě maximálního počtu 30 žáků bude třída z důvodu efektivnosti a zkvalitnění výuky dělena na skupiny po 15 žácích na některé hodiny matematiky a českého jazyka.

V případě vyššího počtu uchazečů se přijetí k povinné školní docházce řídí Kritérii přijetí do 1. třídy: 

https://www.zs-chotikov.cz/index.php/kriteria-prijeti

 Stanovení školského obvodu pro základní školu: 

https://www.zs-chotikov.cz/dokumenty/ostatni_dokumenty/Vyhlaska%20obce_stanoveni%20skolskeho%20obvodu%20ZS.pdf

 

Vyrozumění o přijetí/nepřijetí

Kódy uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání budou zveřejněny v pondělí dne 6.4.2020 nejpozději do 16:30 hodin na úřední desce webu školy, na vývěsce vedle hlavního vchodu do ZŠ (Chotíkov 173) a na informační nástěnce v MŠ.

Spis dítěte bude jeho zákonným zástupcům k dispozici k nahlédnutí ve dnech 22. - 24.4.2020 (středa - pátek) od 8:00 do 15:00 hodin u p. Čajkové v kanceláři ZŠ.

Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání lze vyzvednout ve čtvrtek dne 30.dubna nebo v pátek dne 1. května 2020 od 8:00 do 15:00 hodin u paní Jany Čajkové v kanceláři ZŠ, popřípadě lze telefonicky sjednat jiný termín (t.č. 739 694 380). 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání se standardně doručuje formou doporučeného dopisu.

 

třídní učitelkou 1. třídy bude mgr. silvie kučerová

 

Těšíme se na setkání s Vámi.                                                                                                                 

V Chotíkově dne 8.1.2020                 Za kolektiv pracovníků školy Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

 

PF 2020

Vážení rodiče, milí přátelé školy,

přejeme vám příjemné prožití vánočních svátku a vše nejlepší v roce 2020.

Za kolektiv pracovníků školy

Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy

PF 2020 2

Vánoční zpívání 20.12.2019, 10:00 hodin

Srdečně Vás zveme na společné zpívání vánočních koled dětí z mateřské školy a žáků základní školy. První koleda zazní v pátek dne 20.12.2019 v 10:00 hodin před hlavní budovou školy u ozdobeného vánočního stromku.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Za kolektiv pracovníků
Zuzana Houdková, ředitelka školy

Vánoční zpívání

 

Provoz školy dne 6.11.2019

Vážení rodiče,

ve středu dne 6.11.2019 naše škola učí dle standardního rozvrhu, k vyhlášené stávce odborového svazu se nepřipojí.

Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy

Projektový den ve škole - 1.1.2019

DSC09938

V pátek dne 1.11.2019 se konal ve škole projektový den. Žáci se díky expertům z praxe, kteří jsou financování z projektu ESF (Šablony II), dozvěděli zajímavosti ze sportu i ze světa zvířat, jak se pracuje s různými materiály a jaké výrobky je možné vyrobit, vyzkoušeli si techniku vytváření bublin, jak se chovají včela a jaká jsou úskalí tohoto koníčka a v neposlední řadě se dozvěděli zajímavou formou něco o lidském těle a vyzkoušeli si kooperativní hry.

Fotky: https://zschotikov.rajce.idnes.cz/Projektovy_den_v_zakladni_skole_-_1.11.2019/

 V Chotíkově dne 1.11.2019                                    Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

Florbalový turnaj starších žákyň - 22.10.2019

Dne 22.10.2019 se konal okresní florbalový turnaj starších žákyň v tělocvičně Masarykovy základní školy v Horní Bříze. Družstvo žákyň se umístělo na 7. místě.

Děkujeme  za reprezentaci školy a gratulujeme!!!

2019 Florbal SŽ

Družstvo žákyň: Zleva stojící: Klára Kunešová (7.třída), Velantýna Kristlová (8.třída), Anna Klingerová (9. třída), Marie Pechátová (8. třída), Aneta Schröpfrová (8. třída), Agáta Nepovímová (9. třída) Zleva dolní řada: maskot Jůlie, Anita Sacherová (7. třída), Valentýna Šroubková (7. třída), Marie Řípová (8. třída), Nela Pechátová (8. třída)

Další fotografie: https://zschotikov.rajce.idnes.cz/Florbalovy_turnaj_starsich_zakyn_v_Horni_Brize_-_22.10.2019/

V Chotíkově dne 23.10.2019                                  Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy

 

UŽ TAM BUDEM? VYSÍLÁNÍ SOUTĚŽE ČT1 - ART DNE 27.9.2019

V pátek dne 27.9.2019 jsme mohli shlédnout soutěž už tam budem na programu ČT1 - ART, ve které naši žáci porazili soupeře ze základní školy Hnojník. Pořad se natáčel v prostorách Techmánie v Ostravě v květnu 2019.

Družstvo soutěžilo ve složení: Václav Žemlička, Vanda Kotousová, Daniela Heiderová, Veronika Nechutná a Tomáš Chvojka,

Děkujeme za reprezentaci školy!!!

Fotky - viz odkaz (kvalita fotek je nižší, jsou pořízeny z televizního záznamu): 

https://zschotikov.rajce.idnes.cz/Uz_tam_budem_-_CT1_ART%2C_vysilano_dne_27.9.2019/

 

V Chotíkov dne 1.10.2019                                Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

NATÁČENÍ POŘADU UŽ TAM BUDEM? S ČT1 V TECHMÁNII

Ve čtvrtek dne 12.9.2019 se družstvo žáků z 9. třídy pod vedením p. učitelky třídní Mgr. Leony Karlíčkové zúčastnilo natáčení pořadu Už tam budem? A jak soutěž probíhala? Podívejte se na Déčko v pátek dne 15.11. v 11:45 hodin.

Už tam budem

Účastníci (modrá trika): Matěj Laub, Barbora Tomášková, Regina Dolhofová, Jaroslav Kula, Lukáš Chvojka. 

Děkujeme za reprezentaci školy!!!

Další fotografie: https://zschotikov.rajce.idnes.cz/Techmanie/

V Chotíkově dne 15.9.2019                                                    Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

Třídní aktiv v základní škole

První třídní aktiv v základní škole se ve školním roce 2019/2020 koná:

Středa dne 11. září 2019  v 17.00 hodin (budova základní školy, Chotíkov 173, 17:00 - tělocvična ZŠ, 17.30 hodin - kmenové třídy).

 

V Chotíkově dne 28.8.2019       Za kolektiv pracovníků školy Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy

Zahájení školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,

slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 a pasování prvňáčků proběhne v pondělí dne 2.9.2019 v tělocvičně v budově základní školy od 8:30 hodin. Poté proběhne schůzka rodičů, dětí a třídní učitelky Mgr. Ivany Simetové, na které bude upřesněn rozvrh a řešeny organizační záležitosti. 

Zahájení školního roku 2019/2020 pro 2. - 9. třídu je v pondělí dne 2.9.2019 v 7:30 až 8:15 hodin v kmenových třídách, kde žáci obdrží od třídních učitelů rozvrh a organizační pokyny pro výuku. 

Školní družina je v provozu od 2.9.2019, a to jak ranní (6:30 - 7:15 hodin), tak i odpolední 8:15 - 17:00 hodin, pouze však pro předem přihlášené. Od 3.9.2019 je provoz školní družiny dle běžného časového rozpisu - viz webové stránky: https://www.zs-chotikov.cz/index.php/skolni-druzina

Školní jídelna vaří 2.9.2019 pouze pro předem přihlášené. 

       

Za kolektiv pracovníků základní školy Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

 

V Chotíkově dne 28.8.2019