Zájmové kroužky

Kroužky budou realizovány od 1. října 2018 do 31.5.2019

Kroužky KERAMIKA a STOLNÍ TENIS budou (vzhledem k pokračujícím stavebním úpravám v suterénu) zahájeny 1.2.2019.