Zájmové kroužky

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Z hygienických a protiepidemiologických důvodů bude školní stravování v jídelně organizováno v rámci homogenních skupin. Přesuny a dohled nad žáky budou zajišťovat pedagogičtí pracovníci. Tato skutečnost je personálně i časově velmi náročná. Z těchto důvodů nelze ve školním roce 2020/2021 zajistit realizaci zájmových kroužků, které odborně vedli pedagogové školy.

Organizačně budou v průběhu školního roku 2020/2021 zajištěny zájmové kroužky pro žáky 9. třídy, a to příprava na příjímací zkoušky na SŠ z českého jazyka a příprava na příjímací zkoušky na SŠ z matematiky.

Příprava na přijímací zkoušky na SŠ z ČJ - středa - 12:10 - 12:55 hod. (Mgr. L. Karlíčková)

Příprava na přijímací zkoušky na SŠ z M - čtvrtek - 12:10 - 12:55 hod. (Mgr. P. Spoustová)