Zápis, potřeby dětí

2020 poutač MŠ

 Zápis do mateřské školy se koná ve středu dne 6.5.2020.

Pro koho je zápis určen? 

  • Pro tříleté děti a starší (děti, které k 1.9.2020 dovrší věku tří let a starší)
  • Pro děti po odkladu povinné školní docházky

Jak na to? 

Každému dítěti bude při příchodu přiděleno registrační číslo, které bude sloužit jako pořadové při zápisu jednotlivých dětí a bude také uvedeno na všech dokumentech (přihláška, evidenční list, rozhodnutí o přijetí či nepřijetí) a na webovcýh stránkách školy při zveřejnění přijatých a nepřijatých dětí.

Zákonní zástupci si s sebou přinesou doklady totožnosti, dále originál rodného listu dítěte a soudní rozhodnutí o péči o dítě (v případě rozděleného manželství, opatrovnictví apod.).

Dokumenty potřebné k zápisu: 1. Přihláška k předškolnímu vzdělávání, 2. Evidenční list dítěte (termín: nejpozději odevzdání nejpozději do 15.5.2020 do 12:00 hodin). Dokumenty je možné vytisknout a vyplnit předem nebo je obdržíte u zápisu. 

Dokumenty k zápisu: https://www.zs-chotikov.cz/index.php/dokumenty-ms/tiskopisy-ms

Přijetí/nepřijetí dítěte do mateřské školy bude zveřejněno na webových stránkách pod registračním číslem dítěte nejpozději do 20.5.2020 do 15:00 hodin.

Kritéria přijetí: https://www.zs-chotikov.cz/index.php/kriteria-prijeti-do-ms

Do spisu je možné nahlédnout ve dnech 26. a 27.5.2020 od 7:30 do 14:30 hodin u hospodářky p. Čajkové v budově základní školy na adrese Chotíkov 173.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte si mohou zákonní zástupci vyzvednout v pondělí dne 1.6.2019 od 15:30 do 16:30 hodin v mateřské škole na adrese Chotíkov 455 nebo od středy 3.6.2020 do pátku dne 5.6.2020 od 7:30 do 14:30 hodin u hospodářky p. Čajkové v budově základní školy na adrese Chotíkov 173.

Pokud si rozhodnutí nevyzvednete ve výše uvedených termínech, bude Vám rozhodnutí posláno poštou.

Vyhláška obce Chotíkov - stanovení školského obvodu pro mateřskou školu: http://www.zs-chotikov.cz/dokumenty/ostatni_dokumenty/Vyhlaska%20obce_stanoveni%20skolskeho%20obvodu%20MS.pd

Mateřská škola má celkovou kapacitu 50 dětí, počet volných míst pro školní rok 2020/2021 se bude řídit počtem navržených odkladů povinné škoní docházky.

Odhad počtu přijetí do MŠ je cca 14. 

Těšíme se na setkání s Vámi.

Za kolektiv pracovníků Zuzana Houdková, ředitelka školy

 

V Chotíkově dne 27.1.2020         

 

 

 

 

Výsledky zápisu do mateřské školy pro školní rok 2019/2020

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. e), § 46 a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodla takto:

Přijaté děti pro školní rok 2019/2020: 

            MŠ/01/2019; MŠ/02/2019; MŠ/03/2019; MŠ/07/2019; MŠ/09/2019;

            MŠ/10/2019; MŠ/12/2019; MŠ/19/2019; MŠ/22/2019; MŠ/23/2019;                   

                                            MŠ/24/2019; MŠ/25/2019. 

  

                                       Nepřijaté děti pro školní rok 2019/2020:

         MŠ/04/2019; MŠ/05/2019;MŠ/06/2019;MŠ/08/2019; MŠ/11/2019; MŠ/13/2019; 

        MŠ/14/2019; MŠ/15/2019; MŠ/16/2019; MŠ/17/2019; MŠ/18/2019; MŠ/20/2019;

                                                   MŠ/21/2019.

 

Vážení rodiče,

rádi bychom Vám poděkovali za Váš zájem o zapsání Vašich dětí do naší mateřské školy, kterého si velmi vážíme. Zápisu do mateřské školy pro školní rok 2019/2020 se zúčastnilo celkem 25 dětí, z toho 12 bylo přijato, 13 dětí přijato nebylo.  

Do spisu je možné nahlédnout ve dnech 28. a 29.5.2019 od 7:30 do 14:30 hodin u hospodářky p. Čajkové v budově základní školy na adrese Chotíkov 173.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte si mohou zákonní zástupci vyzvednout v pondělí dne 3.6.2019 od 15:30 do 16:30 hodin v mateřské škole na adrese Chotíkov 455 nebo od středy 5.6.2019 do pátku dne 7.6.2019 od 7:30 do 14:30 hodin u hospodářky p. Čajkové v budově základní školy na adrese Chotíkov 173.

Pokud si rozhodnutí nevyzvednete ve výše uvedených termínech, bude Vám rozhodnutí posláno poštou.

V Chotíkově dne 21.5.2019                                                        Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

 

 

Zápis MŠ

Každému dítěti bude při příchodu přiděleno registrační číslo, které bude sloužit jako pořadové při zápisu jednotlivých dětí a bude také uvedeno na všech dokumentech (přihláška, evidenční list, rozhodnutí o přijetí či nepřijetí) a na webovcýh stránkách školy při zveřejnění přijatých a nepřijatých dětí.

Zákonní zástupci si s sebou přinesou doklady totožnosti, dále originál rodného listu dítěte a soudní rozhodnutí o péči o dítě (v případě rozděleného manželství, opatrovnictví apod.).

Dokumenty potřebné k zápisu: 1. Přihláška k předškolnímu vzdělávání, 2. Evidenční list dítěte (termín: nejpozději odevzdání nejpozději do 22.5.2019). Dokumenty je možné vytisknout a vyplnit předem nebo je obdržíte u zápisu. 

Dokumenty k zápisu: https://www.zs-chotikov.cz/index.php/dokumenty-ms/tiskopisy-ms

Přijetí/nepřijetí dítěte do mateřské školy bude zveřejněno na webových stránkách pod registračním číslem dítěte nejpozději do 24.5.2019 do 13:00 hodin.

Kritéria přijetí: https://www.zs-chotikov.cz/index.php/kriteria-prijeti-do-ms

Do spisu je možné nahlédnout ve dnech 28. a 29.5.2019 od 7:30 do 14:30 hodin u hospodářky p. Čajkové v budově základní školy na adrese Chotíkov 173.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte si mohou zákonní zástupci vyzvednout v pondělí dne 3.6.2019 od 15:30 do 16:30 hodin v mateřské škole na adrese Chotíkov 455 nebo od středy 5.6.2019 do pátku dne 7.6.2019 od 7:30 do 14:30 hodin u hospodářky p. Čajkové v budově základní školy na adrese Chotíkov 173.

Pokud si rozhodnutí nevyzvednete ve výše uvedených termínech, bude Vám rozhodnutí posláno poštou.

Vyhláška obce Chotíkov - stanovení školského obvodu pro mateřskou školu: http://www.zs-chotikov.cz/dokumenty/ostatni_dokumenty/Vyhlaska%20obce_stanoveni%20skolskeho%20obvodu%20MS.pd

Mateřská škola má celkovou kapacitu 50 dětí, počet volných míst pro školní rok 2019/2020 se bude řídit počtem navržených odkladů povinné škoní docházky.

Odhad počtu přijetí do MŠ je cca 10. 

Těšíme se na setkání s Vámi.

Za kolektiv pracovníků Zuzana Houdková, ředitelka školy

 

V Chotíkově dne 1.11.2018                                   

 

Co děti potřebují s sebou do MŠ?

-          hrneček na pití (z umělé hmoty, nejlépe s ouškem)

-          kartáček na zuby

-          pastu na zuby (otevíráme postupně, když dojdou, požádáme o další J)

-          gumovky a pláštěnku

-          náhradní oblečení do tašky v šatně (spodní prádlo, punčocháče nebo ponožky, tričko, tepláčky)

-          přezůvky (nejlépe klasické nízké bačkorky, bez zapínání nebo zavazování)

-          pyžamo pro děti, které spí po obědě

-          papírové kapesníky (1 bal.) a krabici vytahovacích papírových kapesníků

Doporučujeme všechny věci podepsat, předejdete tak ztrátě či hledání!!!

Děti potřebují pohodlný oděv a vhodnou obuv dle aktuálního počasí, tepláčky nebo punčocháče na hraní do třídy, tepláčky na vycházku a pobyt venku (na zahradu, na pískoviště, do lesa…).