Předávání a podepisování IVP

Vážení zákonní zástupci, veškeré IVP povolené na letošní školní rok jsou podepsány, předány. U nových žádostí, které budou podány během školníhoo roku, budete o jejich vyřízení, termínu podpisu a předání informováni prostřednictvím ŽK/ e-mailu. 

 Stanovený termín

 Nové žádosti- individuální termíny

 

Místo: kabinet výchovné poradkyně v přízemí ZŠ

Prosím o potvrzení účasti event. o dohodnutí náhradního termínu. Připomínám, že IVP smí podepsat a převzít pouze zákonný zástupce žáka.

 

Případné bližší informace podá VP P.Pangrácová

Soubor Velikost