Předávání a podepisování IVP

Vážení zákonní zástupci žáků s povolením vzdělávání podle IVP! Plány pro Vaše děti budou připraveny k podpisu a převzetí do měsíce od povolení vzdělávání. Přesný termín převzetí bude včas zveřejněn níže.

 Stanovený termín

 

 

Místo: kabinet výchovné poradkyně v přízemí ZŠ

Prosím o potvrzení účasti event. o dohodnutí náhradního termínu. Připomínám, že IVP smí podepsat a převzít pouze zákonný zástupce žáka.

Informace o termínech Vám bude zaslána i prostřednictvím e-mailu, pokud jej ZZ škole předal. 

Případné bližší informace podá VP P.Pangrácová

Soubor Velikost