Zápis, potřeby prvňáčků

Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 do Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, se uskuteční v termínu dle školského zákona, a to elektronickou formou od pátku dne 9. dubna 2021 od 8:00 hodin do pátku dne 30. dubna 2021 do 14:00 hodin.

Odkaz pro vyplnění přihlášky:

    https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/ZS-Chotikov/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=147

Po vyplnění základních údajů na výše uvedeném odkazu Vám bude odeslán email s registračním číslem žádosti a dokumentem k vyplnění a podpisu.

Postupujte prosím dle instrukcí v e-mailu.

Organizace a realizace zápisu se bude řídit aktuálními opatřeními nadřízených orgánů.

Kritéria přijetí do základní školy:

 https://www.zs-chotikov.cz/dokumenty/ostatni_zs/Kriteria%20prijeti%20do%201.%20rocniku.pdf

 Aktualizace: 13.3.2021                                                          Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

 

 

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. e), § 46 a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodla takto:

Přijatí žáci pro školní rok 2020/2021:

17NVH, UXQU6, RWUJS, YAW47, U5QBN, N12IQ , OHLD4, 1RQN0, 3ZTLM, E5RI6, ZF3UZ, DPKDF, MBSPB, 9QOP3, 2QZ26, VAPVB, INGKX, S5841, NL3BX, JWD8T, DXO4C, XAGLU, 5FE57, WB48G, 77QCF, WNKAT, KBF61

                                               Přerušení správního řízení

                                                  HLXYO, M9MSC, C928Q

                                          Nepřijatí žáci pro školní rok 2020/2021:

                                             4IKAW, TTSLW, GWHP7, XLEQX                  

 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

Spis dítěte bude jeho zákonným zástupcům k dispozici k nahlédnutí ve dnech 20. a 25.5.2020 (středa a pondělí) od 9:00 do 12:00 hodin u p. Čajkové v kanceláři ZŠ  (může se měnit v závislosti na situaci, je nutno dodržet nařízená bezpečnostní pravidla).

Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání lze vyzvednout v pondělí dne 1. června 2020, v úterý dne 2.6.2020  a ve čtvrtek dne 4.6.2020 od 8:00 do 10:00 hodin a od 12:00 do 15:00 hodin u paní Jany Čajkové v kanceláři ZŠ, popřípadě lze telefonicky sjednat jiný termín (t.č. 739 694 380). Časy se mohou měnit v závisloti na aktuální situaci, je nutné dodržet nařízená bezpečnostní pravidla.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání se standardně doručuje formou doporučeného dopisu.

 

Vážení rodiče,

rádi bychom Vám poděkovali za Váš zájem o zapsání Vašich dětí do naší školy, kterého si velmi vážíme. Zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 se zúčastnilo celkem 36 budoucích školáků.

třídní učitelkou 1. třídy bude mgr. silvie kučerová

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

V Chotíkově dne 18.5.2020                                      Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

 

Vážení rodiče,

v pondělí dne 18.5.2020 ve 14:00 hodin se uskutečnilo losování dětí do 1. třídy, které bylo přenášeno díky koronavirové pandemii online: https://www.youtube.com/watch?v=sVuTkFzOr44&feature=youtu.be.

Losování proběhlo za účasti předsedkyně Školské rady doc. MUDr. Magdalény Chottové - Dvořákové, členky Školské rady p. Mirky Kodlové, třídní učitelky budoucí 1. třídy Mgr. Silvie Kučerové a ředitelky školy Mgr. Zuzana Houdkové.

Do losování bylo zařazeno 12 uchazečů o přijetí do ZŠ z nepsádových oblastí. Z toho 8 bylo přijato do maximálního počtu 30 žáků v 1. třídě, 4 přijati nebyli.

Výsledky losování do 1. třídy pro školní rok 2020/2021:

Žáci, kteří jsou na základě losování přijati:

JWD8T, DXO4C, XAGLU, 5FE57, WB48G, 77QCF, WNKAT, KBF61

Žáci, kteří na základě losování přijati nejsou:

4IKAW, TTSLW, GWHP7, XLEQX

Děkujeme za Váš zájem přihlásit Vaše dítě do naší školy. Omlouváme se, že jsme vzhledem k prostorovým možnostem nemohli přijmou všechny děti, které měli zájem nastoupit do naší školy do 1. třídy.

V CHotíkově dne 18.5.2020                                      Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

 

UPOZORŇUJEME ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ S TRVALÝM POBYTEM MIMO SPÁDOVOU OBLAST ŠKOLY, ŽE POČET ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ JIŽ V TUTO CHVÍLI PŘEVYŠUJE KAPACITNÍ MOŽNOSTI TŘÍDY (MAX. 30 ŽÁKŮ). DLE KRITÉRIÍ PŘIJETÍ DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY TEDY PŘEDPOKLÁDÁME LOSOVÁNÍ, KTERÉ ROZHODNE O PŘIJATÝCH ŽÁCÍCH DO MAX. KAPACITY 30 ŽÁKŮ.

LOSOVÁNÍ PROBĚHNE V PONDĚLÍ DNE 18.5.2020 VE 14:00 HODIN ZA PŘÍTOMNOSTI PŘEDSEDKYNĚ ŠKOLSKÉ RADY DOC. MUDR. MAGDALÉNY CHOTTOVÉ - DVOŘÁKOVÉ A ČLENKY ŠKOLSKÉ RADY P. MIRKY KODLOVÉ, ZA ZÁKLADNÍ ŠKOLU BUDE PŘÍTOMNA ŘEDITELKA ŠKOLY MGR. ZUZANA HOUDKOVÁ A TŘÍDNÍ UČITELKA MGR. SILVIE KUČEROVÁ. 

PŘI LOSOVÁNÍ NENÍ MOŽNÉ VZHLEDEM K NAŘIZENÍ VLÁDY (KORONAVIROVÁ SITUACE) UMOŽNIT PŘÍTOMNOST ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DĚTÍ, KTERÝCH SE LOSOVÁNÍ TÝKÁ.

RODIČE UCHAZEČŮ OBDRŽÍ NEJPOZDĚJI DO 5.5.2020 E-MAIL S OZNÁMENÍM, ŽE SE LOSOVÁNÍ TÝKÁ JEJIHC DÍTĚTE, V PRŮBĚHU DALŠÍHO TÝDNE PAK ODKAZ NA ŽIVÝ PŘENOS, KTERÝ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM UMOŽNÍ SLEDOVAT LOSOVÁNÍ V PONDĚLÍ DNE 18.5.2020 OD 14:00 HODIN ON-LINE. ODKAZ BUDE K DIPOSZICI ZDE TĚSNĚ PŘED VLASTNÍM LOSOVÁNÍM.

V Chotíkově dne 12.5.2020                                          Mgr.. Zuzana Houdková, ředitelka

 

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti s epidemií výskytu koronaviru je vydáno opatření MŠMT k zápisu dětí do 1. třídy pro šk. rok 2020/2021: 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.  Zápis by se měl uskutečnit, pokud možno, bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Pokud je to možné, mělo by se uskutečnit i podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 do Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, se uskuteční v termínu dle školského zákona, tedy od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Elektronická přihláška je k dispozici na odkazu (elektronické přihlášky budou k dispozici od 1.4.2020): https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/ZS-Chotikov/KWE015_PrihlaskaZS.aspx#.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje následující kroky :

postup podání přihlášky:

1.Přihlášku v elektronické podobě, prosím, vyplňte a odešlete..

2. Během několika minut Vám přijde potvrzení registrace na Váš e-mail, kde budete mít vygenerováno registrační číslo dítěte. Toto číslo má přiděleno Vaše dítě po celou dobu přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021, tj, včetně zveřejnění přijetí / nepřijetí na webových stránkách a vitríně u vchodu do hlavní budovy ZŠ (Chotíkov 173).

3. Potvrzení registrace, které Vám přijde e-mailem, prosím, vytiskněte a vyplňte Vaše jméno hůlkovým písmem a podepište.

4. Potvrzení registrace pošlete / předejte, prosím, jedním z následujících 4 způsobů zpět do školy, a to nejpozději do 30.4.2020:

                    -  datovou schránkou (nznmb9d)

                     - e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

                     - poštou (Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace, Chotíkov

                                   173,  330 17)

                     - osobně (úřední hodiny v době karantény pondělí a středa 9:00 - 12:00 hodin)

Posledním dnem podání elektronické přihlášky je 30.4.2020, u přihlášek poslaných poštou budou přijaty přihlášky s datem poslání 30.4.2020.

 

Pro koho je zápis určen? 

  • Pro děti narozené v období od 01. 09. 2013 do 31. 08. 2014
  • Pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku

Školní rok 2020/2021, 1. třída

Základní škola bude ve školním roce 2020/2021 otevírat jednu 1. třídu, která dle vyhlášky 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostecjh plnění povinné školní docházky, ve znění pzdějších předpisů, bude naplněna dle počtu uchazečů, maximálně však do 30 žáků.

V případě maximálního počtu 30 žáků bude třída z důvodu efektivnosti a zkvalitnění výuky dělena na skupiny po 15 žácích na některé hodiny matematiky a českého jazyka.

V případě vyššího počtu uchazečů se přijetí k povinné školní docházce řídí Kritérii přijetí do 1. třídy: 

https://www.zs-chotikov.cz/index.php/kriteria-prijeti

 Stanovení školského obvodu pro základní školu: 

https://www.zs-chotikov.cz/dokumenty/ostatni_dokumenty/Vyhlaska%20obce_stanoveni%20skolskeho%20obvodu%20ZS.pdf

 Vyrozumění o přijetí/nepřijetí

Kódy uchazečů přijatých / nepřijatých k základnímu vzdělávání budou zveřejněny v pondělí dne 18.5.2020 nejpozději do 16:30 hodin na úřední desce webu školy, na vývěsce vedle hlavního vchodu do ZŠ (Chotíkov 173) a na informační nástěnce v MŠ.

Spis dítěte bude jeho zákonným zástupcům k dispozici k nahlédnutí ve dnech 20. a 25.5.2020 (středa a pondělí) od 9:00 do 12:00 hodin u p. Čajkové v kanceláři ZŠ  (může se měnit v závislosti na situaci, je nutno dodržet nařízená bezpečnostní pravidla).

Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání lze vyzvednout v pondělí dne 1. června 2020 nebo ve středu dne 3.6.2020 od 9:00 do 12:00 hodin u paní Jany Čajkové v kanceláři ZŠ, popřípadě lze telefonicky sjednat jiný termín (t.č. 739 694 380). Časy se mohou měnit v závisloti na aktuální situaci, je nutné dodržet nařízená bezpečnostní pravidla.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání se standardně doručuje formou doporučeného dopisu.

 třídní učitelkou 1. třídy bude mgr. silvie kučerová

  Těšíme se na spolupráci s Vámi.

 V Chotíkově dne 26.3.2020       Za kolektiv pracovníků školy Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy