Zápis, potřeby prvňáčků

Výsledky zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2019/2020 na odkazu:

https://www.zs-chotikov.cz/index.php

V Chotíkově dne 8.4.2019                                        Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

 

Zápis ZŠ

Pro koho je zápis určen?

  • Pro děti narozené v období od 01. 09. 2012 do 31. 08. 2013
  • Pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku

Jak na to?

  1. Dostavte se se svým dítětem v pátek dne 5. dubna 2019 od 14:00 do 18:00 hodin nebo v sobotu dne 6. dubna 2019 od 9:00 do 11:00 hodin k zápisu do budovy základní školy (přízemí), Chotíkov 173.
  2. Vezměte s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
  3. Při zápisu vyplníte dokumenty: Žádost o přijetí k povinné škoní docházce, Zápisní list do 1. třídy

Tiskopisy k zápisu: ttps://www.zs-chotikov.cz/index.php/dokumenty-zs

 

Školní rok 2019/2020, 1. třída

Základní škola bude ve školním roce 2019/2020 otevírat jednu 1. třídu, která dle vyhlášky 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostecjh plnění povinné školní docházky, ve znění pzdějších předpisů, bude naplněna dle počtu uchazečů, maximálně však do 30 žáků.

V případě maximálního počtu 30 žáků bude třída z důvodu efektivnosti a zkvalitnění výuky dělena na skupiny po 15 žácích na některé hodiny matematiky a českého jazyka.

V případě vyššího počtu uchazečů se přijetí k povinné školní docházce řídí Kritérii přijetí do 1. třídy: 

https://www.zs-chotikov.cz/dokumenty/ostatni_zs/Kriteria%20prijeti%20do%201.%20rocniku_obecna_podpis.pdf

Stanovení školského obvodu pro základní školu: 

https://www.zs-chotikov.cz/dokumenty/ostatni_dokumenty/Vyhlaska%20obce_stanoveni%20skolskeho%20obvodu%20ZS.pdf

 

Vyrozumění o přijetí/nepřijetí

Kódy uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání budou zveřejněny v pondělí dne 8.4.2019 nejpozději do 15 hodin na úřední desce webu školy, na vývěsce vedle hlavního vchodu do ZŠ (Chotíkov 173) a na informační nástěnce v MŠ i ZŠ.

Spis dítěte bude jeho zákonným zástupcům k dispozici k nahlédnutí ve dnech středa - pátek 24. - 26.4.2019 od 8:00 do 15:00 v kanceláři školy.

Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání lze vyzvednout ve dnech 2. a 3. května 2019 od 8:00 do 15:00 hodin u paní Jany Čajkové v kanceláři ZŠ, popřípadě lze telefonicky sjednat jiný termín (739 694 380). 

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání se standardně doručuje formou doporučeného dopisu.

 

Třídní učitekou 1. třídy bude Mgr. Ivana Simetová.

Těšíme se na setkání s Vámi.                                                                                                                 

Za kolektiv pracovníků školy Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

 

V Chotíkově dne 1.11.2018                                              Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka