Volba povolání

Pozvánka na schůzku ohledně volby studia na SŠ, SOU

Vážení zákonní zástupci vycházejících žáků!

Zvu Vás na každoroční schůzku vycházejících žáků, jejich zákonných zástupců, výchovné poradkyně, Tu, vedení školy a představitelů středních škol a učilišť z Plzně a okolí.

Schůzka věnovaná tématu volby povolání a SŠ proběhne v prostorách ZŠ a MŠ Chotíkov v pondělí 11.11. 2019 od 16:30 hodin.

V první části (cca 45 minut) se budeme věnovat systému přijímacího řízení, zajištění vyplnění přihlášek, předávání zápisových lístků, zdrojům informací, postupu při přijetí či nepřijetí žáka ke studiu... Poté předáme slovo přítomným zástupcům SŠ a SOU. Po prezentacích škol budou následovat osobní pohovory žáků a jejich zákonných zástupců s představiteli škol, můžete zde obdržet propagační materiály škol a v klidu pohovořit s jejich zástupci. Vzhledem k důležitosti předávaných informací je nutná účast žáka i jeho zákonného zástupce.

                                                                                                                  Mgr. Petra Pangrácová, vých.poradkyně

 Upozornění pro zájemce o studium víceletých gymnázií (z 5. a 7.třídy)

Schůzka pro tyto žáky a jejich zákonné zástupce proběhne v jindy, žáci i rodiče budou o termínu informováni na webu i prostřednictvím ŽK/e-mailu.