Volba povolání

    Vážení rodiče, milí žáci,

pro devátý ročník bude velká část aktivit pro volbu povolání probíhat v rámci předmětu Svět práce. Nadstavbové aktivity- návštěva Informačního a poradenského střediska Úřadu práce v Plzni, veletrh škol, workshop se zástupci SŠ/SOU ....se uskuteční pouze v případě vhodné epidemické situace. 

Workshop - volba SŠ/SOU + předávání informací, podkladů k PŘ se pro žáky 9.třídy a jejich zákonné zástupce bude v případě příznivých epidemických podmínek konat 11.11. 2021 od 16:30 hodin. Účast je velmi důležitá. Pozvánku žáci obdrželi ve škole dne 14.10. 2021.

Aktualizace k 8.11. 2021: Po dohodě s vedením školy vzhledem k neustále se horšící epidemické situaci ruším společné setkání, které bylo naplánované na čtvrtek 11.11. 2021 od 16:30 hodin. Skupinu cca 60 osob v jedné třídě jsme vyhodnotili jako výrazně rizikovou. Naší prioritou je, aby žáci i učitelé absolvovali prezenční výuku v maximální možné míře.

Náhradou je vypsán dostatečný počet termínů na konzultace v "komorní skupině"- žák + jeden jeho zákonný zástupce+ výchovná poradkyně. Na této konzultaci Vám poskytnu veškeré informace a podklady k přijímacímu řízení tak, jak bych Vám je předala na společné schůzce. Oželet bohužel musíme setkání s kolegy ze středních škol. 

Prosím, abyste si vybrali jeden z nabízených termínů v odkazu níže a zapsali se k němu.  https://msazschotikov-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/admin_zs-chotikov_cz/Ee-xGXbF5LhDsNlCFyqNBDAB-JtkilOUIGR7w_4Yj2ofzg?e=iWXU67

 

Zájemci o studium na víceletém gymnáziu (5.tř., 7.tř.) a jejich zákonní zástupci byli taktéž pozváni na seminář či individuální konzultace. Schůzka -předávání informací, podkladů k PŘ se pro zájemce o studium na víceletém G a jejich zákonné zástupce bude v případě příznivých epidemických podmínek konat v pondělí 8.11. 2021 od 16:00 hodin. Účast je velmi důležitá. Pozvánku žáci obdrželi ve škole dne 14.10. 2021. Žádám zákonné zástupce zájemců, aby nahlásili zájem buď třídní učitelce svého dítěte, nebo kontaktovali přímo mne (telefonicky, mailem). 

Škola v součinnosti s PPP P-S připravila pro žáky 9.třídy testování na poradně- PROFI ORIENTACE, přihlášení žáci toto absolvují v průběhu podzimu. Testování a následné konzultace jsou bezplatné.       

Zájemci o studium oborů, kde se skládá talentová zkouška, oznámí vzhledem k odlišnosti termínu a průběhu přijímacího řízení sami či prostřednictvím zákonných zástupců tento zájem výchovné poradkyni nejpozději do konce září.     

Informace k volbě povolání budou průběžně aktualizovány, sledujte tedy pravidelně tuto sekci na webu školy.

Užitečné odkazy:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

https://www.infoabsolvent.cz/

https://www.stredniskoly.cz/

https://www.studujvpk.cz/

https://www.atlasskolstvi.cz/

V Chotíkově  dne 13.10. 2021   

                                                                                            Mgr. Petra Pangrácová, VP