Školní jídelna

Výdej obědů
Výdej obědů každý den od 11,10 hod. do 13,15 hod.

Vyzvednutí oběda do jídlonosiče je možné pouze první den nemoci v době od 11:30h. do 12:00h.

**Cena stravného ** ZŠ od 1.2.2023
Strávníci 7 – 10 let 28,– Kč koef.0,7
Strávníci 11 – 14 let 32,– Kč koef.0,8
Strávníci 15 – více let 36,– Kč koef.0,9
Vlastní zaměstnanci ZŠ a MŠ Chotíkov 86,– Kč (potraviny 40,- Kč)
**Cena stravného ** MŠ od 1.2.2023
celodenní stravování děti do 6 let: /přesnídávka,oběd+nápoj,svačina,pitný režim-celodenně/ 44Kč koef. 0,5
celodenní stravování děti 7 let/dítě, které dovrší v daném školním roce 7 let je dle vyhlášky 107/2005 Sb. přiřazeno do kategorie strávníků 1. st.ZŠ. celodenní stravování :/přesnídávka,o¬běd+nápoj,sva¬čina,pitný režim celodenně/ 52,- Kč koeficient 0,7

Vedoucí ŠJ, hospodářka : Jana Čajková
Telefon : 739 694 380 , 606 229 905
Email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kuchařka :
H. Rašková – kuchařka
J. Vostrá – kuchařka
A. Staňková – kuchařka
Š. Hádková – kuchařka výdej obědů v MŠ
S. Hádková - výdej obědů v MŠ (zástup)

V době nemoci strávníka jsou rodiče povinni odhlásit obědy na určitou dobu a pokračování nemoci hlásit vedoucí ŠJ.
Obědy lze odhlásit osobně nebo na telefonu 739 694 380 nejpozději do 8 hodin toho dne. Nejlépe formou SMS.
První den nemoci si můžete oběd vyzvednout ve školní jídelně od 11:30h. do 12:00h.

Problematiku upravuje zákon č. 561/2004 Sb. § 119, zákon 561/2004 Sb.§ 122, vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů.

Rozpětí finančních limitů:

Do věkových skupin jsou děti zařazovány v souladu s vyhláškou 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů o školním stravování, na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku.

Úhrada stravného a školného MŠ

– hotově v kanceláři vedoucí ŠJ (středa a pátek 7,15 – 7,30 hod., 9,10 – 9,30 hod.)

– inkasem – strávník musí nastavit ve své bance souhlas k inkasu na sběrný účet školy 27-9182950277/0100. Pokud z nějakého důvodu neprojde platba je nutné stravné uhradit hotově.

– převodem – při platbě z účtu je nutné zapsat jméno./př. Novák – stravné / číslo účtu 27–9182950277/0100 ZŠ Chotíkov

ZŠ Chotíkov:
způsob placení stravy
• převodem( trvalý příkaz) v částce 750,- Kč na účet školy 27-9182950277/0100
• inkasem - nastavit ve své bance souhlas k inkasu - účet 27-9182950277/0100
• platba v hotovosti u ved. školní jídelny do patnáctého dne v měsíci
MŠ Chotíkov
způsob placení stravy a úplaty za předškolní vzdělávání ( 1000,- Kč strava, 600,-Kč úplata za předškolní vzdělávání )
• převodem ( trvalý příkaz v částce 1600,- Kč na účet školy 27-9182950277/0100
• inkasem - nastavit ve své bance souhlas k inkasu - účet 27-9182950277/0100
• platba v hotovosti do patnáctého dne v měsíci