Školní jídelna

Výdej obědů
Výdej obědů každý den od 11,10 hod. do 13,15 hod.

Vyzvednutí oběda do jídlonosiče je možné pouze první den nemoci v době od 11:30h. do 12:00h.

**Cena stravného ** ZŠ od 1.9.2017

Strávníci 7 – 10 let 22,– Kč koef.0,7
Strávníci 11 – 14 let 25,– Kč koef.0,8
Strávníci 15 – více let 28,– Kč koef.0,9

Vlastní zaměstnanci ZŠ a MŠ Chotíkov 31,– Kč koef. 1

MŠ cena stravy od. 1.9.2017

celodenní stravování děti do 6 let: /přesnídávka,o­běd+nápoj,sva­čina,pitný režim-celodenně/ 33Kč koef. 0,5
celodenní stravování děti 7 let/dítě, které dovrší v daném školním roce 7 let je dle vyhlášky 107/2005 Sb. přiřazeno do kategorie strávníků 1. st.ZŠ. celodenní stravování :/přesnídávka,o­běd+nápoj,sva­čina,pitný režim celodenně/ 39Kč koeficient 0,7

Vedoucí ŠJ, hospodářka : Jana Čajková
Telefon : 739 694 380 , 606 229 905
Email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kuchařka :
H. Rašková – kuchařka
I. Pašková – kuchařka
A. Staňková – kuchařka
Š. Hádková – kuchařka výdej obědů v MŠ

V době nemoci strávníka jsou rodiče povinni odhlásit obědy na určitou dobu a pokračování nemoci hlásit vedoucí ŠJ.
Obědy lze odhlásit osobně nebo na telefonu 739 694 380 nejpozději do 8 hodin toho dne. Nejlépe formou SMS.
První den nemoci si můžete oběd vyzvednout ve školní jídelně od 11:30h. do 12:00h.

Problematiku upravuje zákon č. 561/2004 Sb. § 119, zákon 561/2004 Sb.§ 122, vyhláška 107/2005 Sb.novela 463/2011

Rozpětí finančních limitů:

Do věkových skupin jsou děti zařazovány v souladu s vyhláškou 107/2005 Sb.,novela vyhláška 463/2011, O školním stravování na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku.

Úhrada stravného a školného MŠ

– hotově v kanceláři vedoucí ŠJ (středa a pátek 7,15 – 7,30 hod., 9,10 – 9,30 hod.)

– inkasem – strávník musí nastavit ve své bance souhlas k inkasu na sběrný účet školy 27-9182950277/0100. Pokud z nějakého důvodu neprojde platba je nutné stravné uhradit hotově.

– převodem – při platbě z účtu je nutné zapsat jméno./př. Novák – stravné / číslo účtu 27–9182950277/0100 ZŠ Chotíkov

Základní škola a Mateřská škola :

Stravné se platí buď zálohou na daný měsíc do 15. dne v měsíci v částce 550,– Kč platí pro ZŠ částka pro MŠ činí 600,–Kč/ plus 300,–Kč školné za daný měsíc/.platba na účet školy!!!/, přeplatky budou vyúčtovány na konci školního roku a vráceny v červenci/ částka do 100,–Kč vyplacena v hotovosti nad 100,–Kč vyplaceno bezhotovostně/, nebo v částce, kterou dostanou žáci do tříd / tato částka je celková částka stravného bez odhlášek na daný měsíc, přeplatky vráceny v měsíci- červenec/.Stravné je i v přílohách na stránkách školní jídelny. V případě, že nemá strávník k poslednímu dni v měsíci zaplacené obědy, nemůže od prvního dne měsíce následujícího dostat oběd.