Zájmové kroužky

Název kroužku

Věková kategorie dětí

Vyučující

Čas

Šikulové 5-6 let Polívková Lenka

čtvrtek 

1x za 14 dnů

Notička 4-6 let Tomičová Zdeňka

čtvrtek

1x za 14 dnů