Revitalizace školy

Zřizovatel obec Chotíkov nechal v roce 2011 zpracovat studii modernizace školního komplexu, jejíž záměr se začal naplňovat v témže roce výstavbou multifunkčního hříště s umělým povrchem v areálu školy. V další fázi byla postavena budova mateřské školy, jejíž provoz byl zahájen 1. října 2014.

V současné době je zpracována projektová dokumentace pro renovaci půdních prostor hlavní budovy základní školy, kde budou 4 odborné učebny se zázemím.

Ještě před renovací půdních prostor by mělo dojít v roce 2018 ke změně zdroje tepla a rekontrukci topného systému v celém areálu základní školy. Rekontrukce se dotkne i sociálního zázemí. Současně bude na místě uhelné kotelny postavena učebna pro jednu ze tříd 1. stupně, která bude propojena s hlavní budouvou. Jedna ze stávajících učeben tak bude moci sloužit jako odborná učebna pro výuku jazyků. 

V další fázi by mělo dojít k výstavbě nové budovy, kde bude zřízena v přízemí jídelna a v patře odborné učebny. Výhled realizace je cca 5 let.

Studie bude naplněna vybudováním tělocvičny se zázemím, která by mohla být dokončena výhledově za 10 - 30 let.

Veškeré plánované kroky jsou závislé na finančních možnostech zřizovatele.

Náhled na areál pohled od severu

Další pohledy: http://zschotikov.rajce.idnes.cz/Studie_modernizace_skolniho_komlexu#

Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy

Aktualizace: 16.1.2018