Revitalizace školy

Zřizovatel obec Chotíkov nechal v roce 2011 zpracovat studii modernizace školního komplexu, jejíž záměr se začal naplňovat v témže roce výstavbou multifunkčního hříště s umělým povrchem v areálu školy. V další fázi byla postavena budova mateřské školy, jejíž provoz byl zahájen 1. října 2014.

V průběhu školního roku 2018/2019 a poté i v 1. pololetí školního roku 2019/2020 prošla hlavní budova školy rekonstrukcí. Bylo zmodernizováno dívčí sociální zařízení, uhelná kotelna byla nahrazena plynovou a pro výuku humanitních předmětů slouží od 1.10.2019 nově zbudovaná jazyková učebna.

V další fázi by mělo dojít k výstavbě nové budovy, kde bude zřízena v přízemí jídelna a v patře odborné učebny a prostory pro zájmové vzdělávání (školní družinu). Výhled realizace je cca 2 roky.

Studie bude naplněna vybudováním tělocvičny se zázemím, která by mohla být dokončena výhledově za 10 - 30 let.

Veškeré plánované kroky jsou závislé na finančních možnostech zřizovatele.

Náhled na areál pohled od severu

Další pohledy: http://zschotikov.rajce.idnes.cz/Studie_modernizace_skolniho_komlexu#

Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka školy

Aktualizace: 1. 9. 2021