Úplata za předškolní vzdělávání

 

Na děti předškolního věku  a děti s odkladem povinné škooní docházky se úplata nevztahuje.

Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

Aktualizace: 3.9.2018