Organizační záležitosti

organizační záležitosti 2019

Jak to u nás chodí?

Ručníky pereme v MŠ všechny najednou 1x týdně. Povlečení na lůžkoviny perou rodiče dětí 1x za měsíc nebo podle potřeby, pyžama 1x za 14 dní.

Rodiče mohou děti doprovodit do třídy, prohlédnout si prostředí, hračky, výtvory dětí a pobýt s nimi v době scházení až do dopolední svačinky a po odpolední svačině do rozchodu dětí. V této době je také možné pohovořit s námi nebo k rozhovoru využít dobu při odchodu dětí po obědě. Děti si mohou přinést vlastní hračku na ukázku, ale s rizikem jejího poškození.

Informace o dění a akcích obou tříd najdete na nástěnkách v šatnách a na webových stránkách školy. Budeme se vás snažit informovat průběžně o všech akcích osobně, přesto doporučujeme, čtěte nástěnky a ptejte se na cokoliv.

Máme fotogalerii!      http://materinky.rajce.idnes.cz/

Jaká je provozní doba školky?

6.30 – 16.30 hodin

Scházení dětí               od 6.30 do 8.00 hodin

Vyzvedávání dětí        po obědě od 12.15 do 12.45 hodin, odpoledne od 14.30 do 16.30 hodin

Děti omlouvejte osobně nebo telefonicky do 8.00 hodin (potřebujeme odhlásit stravování).

Dodatečně musí být nepřítomnost dítěte omluvena písemně v Omluvném listě, který je k dispozici u učitelky ve třídě. Předem známou nepřítomnost (jinou než nemoc) trvající déle než 3 dny musí u dětí s povinnou předškolní docházkou schválit ředitelka školy.

Kontakty do tříd:         http://www.zs-chotikov.cz/index.php/kontakty-ms

- třída mladších dětí     737700281

- třída starších dětí        724392440

Stravné a školné:         http://www.zs-chotikov.cz/index.php/uhrada-stravneho-ms

Stravné a školné se hradí v hotovosti u hospodářky p. Čajkové v budově ZŠ (ÚT - PÁ 7.10 hod. - 15.00 hod.) nebo převodem na účet školy: 27-9182950277/0100 nebo inkasem (je třeba nastavit ve své bance souhlas k inkasu na sběrný účet školy vedený u ČS 0100129311/0800

Seznam dětí s aktuální částkou k zaplacení i číslo účtu je vyvěšen na nástěnce v chodbě u dveří.