Aktuality - Mateřská škola

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2020/2021

2020 Poutač zápis MŠ

PF 2020

Vážení rodiče, milí přátelé školy,

přejeme vám příjemné prožití vánočních svátku a vše nejlepší v roce 2020.

Za kolektiv pracovníků školy

Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy

PF 2020 2

Vánoční zpívání 20.12.2019, 10:00 hodin

Srdečně Vás zveme na společné zpívání vánočních koled dětí z mateřské školy a žáků základní školy. První koleda zazní v pátek dne 20.12.2019 v 10:00 hodin před hlavní budovou školy u ozdobeného vánočního stromku.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Za kolektiv pracovníků
Zuzana Houdková, ředitelka školy

Vánoční zpívání

 

Provoz školy dne 6.11.2019

Vážení rodiče,

ve středu dne 6.11.2019 má škola běžný provoz, k vyhlášené stávce odborového svazu se nepřipojí.

Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy

Zápis do mateřské školy 13.5.2019

Zápis MŠ

Více informací o zápisu: https://www.zs-chotikov.cz/index.php/potreby-

V Chotíkově dne 22.3.2019                                                 Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

Inspekční zpráva z hloubkové kontroly ve dnech 3.12. - 6.12.2018

Ve dnech 3.12.2018 - 6.12.2018 proběhla v Základní škole a Mateřské škole Chotíkov, příspěvková organizace, kontrola České školní inspekce. Zprávu  najdete na odkazu: https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=5821

V Chotíkově dne 29.1.2019                                     Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

Pozvánka na informativní schůzku ŘŠ a VP se zákonnými zástupci dětí MŠ, které letos půjdou k zápisu do ZŠ a MŠ Chotíkov

Vážení zákonní zástupci, srdečně Vás zveme na schůzku, která bude věnována tématu přijímání žáků k povinné školní docházce, termínu, organizaci zápisu na naší ZŠ, způsobu, jak požádat o vyšetření školní zralosti ve školském poradenském zařízení a o případný odklad školní docházky. Schůzka se bude konat v budově MŠ Chotíkov dne 4.2.2019 od 16 hodin.

Těšíme se na setkání.

                                                                             P. Pangrácová, výchovná poradkyně

Program: 

  1. Přivítání, úvodní informace ředitelky školy o základní škole
  2. Informace výchovné poradkyně:

- Změny ve školském zákonu – letošní termíny zápisů – zápis v ZŠ a MŠ Chotíkov

- Orientační informace o průběhu zápisu

- Postup při zvažování / žádosti o odklad školní docházky

- Kontakty na školská poradenská zařízení

  1. Diskuze
  2. Nabídka možnosti krátké prohlídky ZŠ - 1.třídy

Filmová a pohádková škola, akce pro veřejnost, 15.11.2018

DSC03282Ve čtvrtek dne 15.11.2018 se ve večerních hodinách konala akce pro veřejnost s názvem Filmová pohádková a strašidelná škola. Okruh strašidelné školy prošlo 266 dětí a dospělých, pohádkovou školu si prožilo 132 účastníků. 

Děkujeme za Vaši účast a těšíme se na další setkání při školních i mimoškolních akcích!

Poděkování za přípravu a realizaci akce patří všem zaměstnancům školy a žákům 9. třídy. 

Foto:

https://zschotikov.rajce.idnes.cz/Filmova_pohadkova_skola_-_15.11.2018/

 https://zschotikov.rajce.idnes.cz/Filmova_strasidelna_skola_-_15.11.2018/

Za kolektiv pracovníků školy Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy

Strašidelná škola

2018 Strašidelná škola

TŘÍDNÍ AKTIVY 6.9.2018

Ve čtvrtek dne 6.9.2018 v 16:30 hodin se konají třídní aktivy v mateřské škole.

Za kolektiv pracovníků mateřské školy Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy