Aktuality - Mateřská škola

VÝSLEDKY ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. e), § 46 a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodla takto:

Přijaté děti pro školní rok 2021/2022: 

MS/1/2021, MS/2/2021, MS/4/2021, MS/5/2021, MS/9/2021, MS/10/2021, MS/11/2021, MS/13/2021, MS/14/2021, MS/16/2021,MS/19/2021, MS/20/2021, MS/23/2021, MS/30/2021 

                                         Nepřijaté děti pro školní rok 2021/2022:

MS/3/2021,MS/6/2021, MS/7/2021, MS/8/2021, MS/12/2021, MS/15/2021, MS/17/2021, MS/21/2021, MS/22/2021, MS/24/2021, MS/25/2021, MS/26/2021, MS/27/2021, MS/28/2021, MS/29/2021, MS/31/2021, MS/32/2021

Nástup na jinou mateřskou školu: MS/18/2021 

Vážení rodiče,

rádi bychom Vám poděkovali za zájem zapsat Vaše dětí do mateřské školy Chotíkov, kterého si velmi vážíme. Zápisu do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 se zúčastnilo celkem 32 dětí, z toho 14 bylo přijato, 17 dětí přijato nebylo, 1 dítě nastoupilo na jinou mateřskou školu.

Do spisu bude možné nahlédnout ve dnech 8.6. a 9.6.2021 v době od 8:00 do 10:00 hodin a od 12:00 do 15.00 hodin na základě domluvy a při dodržení bezpečnostních  a hygienických pravidel u hospodářky p. Čajkové v budově základní školy na adrese Chotíkov 173 (tel. č. 739694380).

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte bude možné vyzvednout u p. Čajkové (hospodářky) ve středu dne 16.6.2021 a ve čtvrtek dne 17.6.2021 od 8:00 do 10:00 hodin a od 12:00 do 15:00 hodin, dne 18.6.2021 Vám bude rozhodnutí o přijetí/nepřijetí posláno (datum odeslání poštou).

V Chotíkově dne 31.5.2021                                                     Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ V MŠ!!!

Vážení rodiče,

dne  6.5.2021 byla ve večerních hodinách zveřejněna médii a policií zpráva, že od 7.5.2021 je na celém území celé České republiky možný střelný útok na nespecifikovanou mateřskou školu. 

Policií jsme byli požádáni, abychom dbali zvýšené opatrnosti a proto bychom Vás rádi požádali o totéž.

Pokud byste si v okolí mateřské školy všimli nějakých podezřelých lidí, předmětů apod., okamžitě to nahlašte nám nebo zavolejte na Policii ČR. 

Ráno bude u vstupu do MŠ stát paní učitelka a kontrolovat, aby na pozemek vstupovali pouze školkové děti s doprovodem. Mezi příchody a odchody budou vstupy na pozemek MŠ uzamčeny.

Ve spolupráci se zřizovatelem byla zajištěna ostraha objektu pracovníkem bezpečnostní společnosti, a to od pondělí dne 10.5., prozatím do pátku dne 14.5.2021, a to po celý den provozu mateřské školy i v nočních hodinách.

Další kroky k zajištění bezpečnosti v následujících dnech budeme řešit dle vývoje situace.

Sledujte, prosím, zprávy v médiích a především webové stránky, kde budou zveřejňovány nejaktuálnější informace ohledně mimořádných bezpečnostních opatření.   

Děkujeme za spolupráci.

 
Aktualizováno 7.5.2021, 13:05 hodin         Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 do Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, se uskuteční v termínu dle školského zákona, a to elektronickou formou od neděle dne 2. května 2021 do neděle dne 16. května 2021.

Kritéria přijetí do mateřské školy:

https://www.zs-chotikov.cz/dokumenty/kriteria_ms/Kriteria%20prijeti%20do%20materke%20skoly.pdf

 

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2021 do 16. května 2021.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Upřednostněte, pokud je to možné, podání přihlášky datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole.

 Dokumenty potřebné k zápisu: 

1. Přihláška k předškolnímu vzdělávání

2. Evidenční list dítěte (termín: odevzdání nejpozději do 26.5.2021)

3. Kopie dokladů totožnosti zákonných zástupců

4. Kopie rodného listu dítěte

5. Kopie soudního rozhodnutí o péči o dítě (v případě rozděleného manželství, opatrovnictví apod.).

Dokumenty k vyplnění pro potřeby zápisu: https://www.zs-chotikov.cz/index.php/dokumenty-ms/tiskopisy-ms(přiložit můžete i podepsané dokumenty - Informovaný souhlas GDPR a Zmocnění k odvádění dítěte).

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje následující kroky :

1. krok:

Přihlášku a evidenční list,  prosím, vyplňte, k tomu přiložte kopie totožnosti zákonných zástupců a kopii rodného listu dítěte, popř. kopii soudního rozhodnutí

2. krok:

Dokumenty, prosím, doručte jedním z následujících 4 způsobů do školy, a to nejpozději do 14.5.2021:

                   -  datovou schránkou (nznmb9d)

                    - e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

                    - poštou (Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace, Chotíkov 173, 330 17)

                     - osobně (úřední hodiny pondělí a středa 9:00 - 12:00 hodin, mohou se dle aktuální situace změnit)

Posledním dnem podání přihlášky je neděle dne 16.5.2021 (osobně do pátku dne 14.5.2021), u přihlášek poslaných poštou, e-ailem nebo datovou schránkou budou přijaty přihlášky s datem poslání 16.5.2021.

3. krok:

Přihláška dítěte do mateřské školy společně s dalšími povinnými dokumnety bude zaevidována školou a bude Vám posláno registrační číslo dítěte stejnou cestou, jakou jste doručili dokumenty do školy. 

4. krok:

Vaší povinností je potvrzení přijetí registračního čísla dítěte na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (pod tímto registračním číslem bude na webových stránkách zveřejněno přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do mateřské školy pro školní rok 2021/2022).

Zápis do mateřské školy je určen pro tříleté děti a starší (děti, které k 1.9.2021 dovrší věku tří let a starší) a pro děti po odkladu povinné školní docházky.

Přijetí/nepřijetí dítěte do mateřské školy bude zveřejněno na webových stránkách pod registračním číslem dítěte nejpozději do 31.5.2021 do 15:00 hodin.

Kritéria přijetí: https://www.zs-chotikov.cz/index.php/kriteria-prijeti-do-ms

Do spisu bude možné nahlédnout ve dnech 8.6. a 9.6.2021 v době od 8:00 do 10:00 hodin a od 12:00 do 15.00 hodin na základě domluvy a při dodržení bezpečnostních  a hygienických pravidel u hospodářky p. Čajkové v budově základní školy na adrese Chotíkov 173 (tel. č. 739694380).

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte bude možné vyzvednout u p. Čajkové (hospodářky) ve středu dne 16.6.2021 a ve čtvrtek dne 17.6.2021 od 8:00 do 10:00 hodin a od 12:00 do 15:00 hodin, dne 18.6.2021 Vám bude rozhodnutí o přijetí/nepřijetí posláno (datum odeslání poštou).

Vyhláška obce Chotíkov - stanovení školského obvodu pro mateřskou školu: http://www.zs-chotikov.cz/dokumenty/ostatni_dokumenty/Vyhlaska%20obce_stanoveni%20skolskeho%20obvodu%20MS.pd

Mateřská škola má celkovou kapacitu 50 dětí, počet volných míst pro školní rok 2021/2022 se bude řídit počtem navržených odkladů povinné školní docházky.

Odhad počtu přijetí do MŠ je cca 13. 

Za kolektiv pracovníků Zuzana Houdková, ředitelka školy.

Aktualizace: 26.4.2021                                        Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka  

Úplata za předškolní vzdělávání 2021 - COVID 19 -

Vážení rodiče,

byla stanovena výše úplaty za předškolní vzdělávání pro obodobí uzavření mateřské školy od 1.3.2021 z důvodů pandemie COVID-19.

Odkaz: https://www.zs-chotikov.cz/index.php/vyse-uplaty/uplata-za-skolne

V Chotíkove dne 29.3.2021                                     Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

PF2021

prani ms

Žaludový král

zaludovy kral

Vítání podzimu

vitani podzimu

VÝSKYT COVID-19 V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Vážení rodiče,

v mateřské škole byl potvrzen výskyt COVID-19 u dětí.

Tyto děti nebyly před potvrzením pozitivity testu týden přítomny v mateřské škole. Vzhledem k tomu KHS nenařídila žádná opatření.

Za kolektiv pracovníků mateřské školy Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka 

V Chotíkově dne 5.10.2020

VÝSKYT COVID-19 V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Vážení rodiče,

v mateřské škole byl potvrzen výskyt COVID-19 u dětí.

Tyto děti nebyly před potvrzením pozitivity testu týden přítomny v mateřské škole. Vzhledem k  tomu KHS nenařidila žádná opatření.

Za kolektiv pracovníků mateřské školy Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka 

V Chotíkově dne 5.10.2020

VÝSKYT COVID-19 V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Vážení rodiče,

v mateřské škole byl potvrzen výskyt COVID-19 u dětí. Ty nebyly před potvrzením pozitivity testu týden v mateřské škole.

Za kolektiv pracovníků mateřské školy Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka 

V Chotíkově dne 5.10.2020

USNESENÍ VLÁDY A KHS K PROVOZU ŠKOL OD 5.10 DO 18.10.2020

Vážení rodiče,

k provozu a organizaci škol od 5.10.2020 do 18.10.2020 bylo vydáno Usnesení vlády ČR a Nařízení KHS Plzeňského kraje. Dokumenty najdete na odkazech:

https://www.zs-chotikov.cz/dokumenty/ostatni_dokumenty/2020%20Narizeni%20KHS%20c.%206%20a%20c.%207%20o%20provozu%20skol.pdf

 https://www.zs-chotikov.cz/dokumenty/ostatni_dokumenty/2020%20Usneseni%20vlady%20k%20provozu%20skol%20od%205.%20rijna%202020.pdf

Shrnutí výče odkazovaných dokumentů:

Na základě žádosti z jednání ÚKŠ konaného dne 1.10.2020 k otázce týkající se nutnosti řešit „ošetřovné“ uvádíme, že plošná mimořádná opatření v oblasti školství, která dnes postupně vyhlašují místně příslušné KHS s účinností od 5.10.2020 do 18.10.2020, nebudou mít za následek uzavírání mateřských a základních škol a  budou mít pouze následující dopady do této oblasti školství:

MATEŘSKÉ ŠKOLY

BEZ OMEZENÍ

I. STUPEŇ ZŠ

• hudební výchova BEZ ZPĚVU
• tělesná výchova bez omezení

II. STUPEŇ ZŠ (+ nižší ročníky víceletých gymnázií, nižší ročníky osmiletých konzervatoří)

• hudební výchova BEZ ZPĚVU
• místo tělesné výchovy nesportovní aktivity venku/uvnitřKe karanténním opatřením a případnému uzavírání mateřských škol a základních škol tak bude i nadále docházet pouze v individuálních případech na základě epidemického šetření KHS.
Tuto stručnou informaci je možné distribuovat do krajů.

Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy

V Chotíkově dne 2.10.2020

INFROMACE O VÝSKYTU COVID-19 V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Vážení rodiče, 

touto cestou Vás informuji, že v základní škole byl potvrzen výskyt COVID-19 u pedagogického sboru. KHS nařídila testy pro žáky některých tříd.  

informuji vás tímto, že pro období od 30. září do 9. října 2020 bude základní škola rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy uzavřena.

Jedná se o povolení odlišnosti v organizaci školního roku 2020/2021. Důvodem jsou nepředvídatelné závažné důvody dle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., tj. karanténa a nemocenská u vysokého počtu pedagogických pracovníků, u většiny spojené s výskytem COVID-19. V tuto chvíli již nejsme schopni zajistit výuku pro žáky 1. a 2. stupně v základní škole.

Veškeré přijaté kroky vycházejí ze závažnosti situace a po konzultacích s MŠMT, KHS PK, zřizovatelem a vedoucí OŠ ORP Nýřany.

Od pondělí dne 12.10.2020 pokračuje běžný školní rok.

Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy

V Chotíkově dne 30.9.2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, 10.9.2020

Vážení rodiče, 

v odkazu je k dispozici Mimořádné opatření Ministestva zdravotnictví vydané dne 9.9.2020, účinné  od 10.9.2020: 

https://www.zs-chotikov.cz/dokumenty/ostatni_zs/Mimoradne%20opatreni%20Ministerstva%20zdravotnictvi%20z%209.9.2020.pdf

V Chotíkově dne 10.9.2020                                               Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka     

Provoz školního roku s ohledem na COVID-19

Vážení rodiče, 

provoz a organizace školního roku 2020/2021 jsou vzhledem ke COVID-19 omezeny hygienickými a protiepidemickými opatřeními, které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 17.8.2020, resp. 24.8.2020 (kompletní materiál k dispozici - viz Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19, dále „Manuál“, odkaz: https://www.msmt.cz/msmt-vydalo-aktualizovany-manual

Na základě "Manuálu" je provoz a organizace mateřské školy pro školní rok 2020/2021 následující:

1. Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

2. Od dětí se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

3. Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.

4. V mateřské škole nemusí v současné době nikdo nosit roušky (děti a zaměstnanci, rodiče v šatnách), a to až do 2. stupně na "Semaforu": https://www.e15.cz/koronahelpdesk-e15/infografika-koronavirovy-semafor-reaguje-na-situaci-v-cesku-hraje-skoro-vsemi-barvami-1372098

5. Povinná rouška je v případě, že se rodič bude chtít podívat v rámci adaptace s dítětem do třídy.

6. Distanční vzdělávání se poskytuje v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény dětem, které plní povinné předškolní vzdělávání.

7. V mateřské škole se distančním způsobem vzdělává za předpokladu, že chybí většina dětí s povinným předškolním vzděláváním. Děti v karanténě se vzdělávají distančně, děti zdravé prezenčně.

 

Za kolektiv pracovníků Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy

V Chotíkově dne 31.8.2020

 

Výsledky zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. e), § 46 a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodla takto:

Přijaté děti pro školní rok 2020/2021: 

                     MŠ/01/2020; MŠ/03/2020; MŠ/05/2020; MŠ/06/2020; MŠ/07/2020;                              MŠ/11/2020; MŠ/12/2020; MŠ/14/2020; MŠ/18/2020; MŠ/19/2020;                   

                     MŠ/27/2020; MŠ/28/2020, MŠ/32/2020, MŠ/36/2020, MŠ/40/2020. 

 

                                         Nepřijaté děti pro školní rok 2020/2021:

                       MŠ/02/2020; MŠ/04/2020; MŠ/08/2020; MŠ/09/2020; 

                                  MŠ/10/2020;MŠ/13/2020;MŠ/15/2020;MŠ/16/2020;                                                        MŠ/17/2020; MŠ/20/2020; MŠ/21/2020; MŠ/22/2020;

                   MŠ/23/2020; MŠ/24/2020; MŠ/25/2020; MŠ/26/2020; MŠ/29/2020; 

                            MŠ/30/2020; MŠ/31/2020; MŠ/34/2020; MŠ/35/2020; 

                     MŠ/37/2020; MŠ/38/2020; MŠ/39/2020; MŠ/41/2020; MŠ/42/2020.

 

Vážení rodiče,

rádi bychom Vám poděkovali za Váš zájem o zapsání Vašich dětí do naší mateřské školy, kterého si velmi vážíme. Zápisu do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 se zúčastnilo celkem 42 dětí, z toho 15 bylo přijato, 26 dětí přijato nebylo, 1 dítě nastoupilo na jinou mateřskou školu.  

 Do spisu bude možné nahlédnout ve dnech 4.6. a 5.6.2020 v době od 8:00 do 10:00 hodin a od 12:00 do 15.00 hodin na základě domluvy a při dodržení bezpečnostních  a hygienických pravidel u hospodářky p. Čajkové v budově základní školy na adrese Chotíkov 173 (tel. č. 739694380).

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte bude možné vyzvednou u p. Čajkové (hospodářky) ve středu dne 10.6.2020 a ve čtvrtek dne 11.6.2020 od 8:00 do 10:00 hodin a od 12:00 do 15:00 hodin, dne 12.6.2020 Vám bude rozhodnutí o přijetí/nepřijetí posláno (datum odeslání poštou).

V Chotíkově dne 29.5.2020                                                       Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka