Aktuality - Mateřská škola

Výsledky zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. e), § 46 a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodla takto:

Přijaté děti pro školní rok 2020/2021: 

                     MŠ/01/2020; MŠ/03/2020; MŠ/05/2020; MŠ/06/2020; MŠ/07/2020;                              MŠ/11/2020; MŠ/12/2020; MŠ/14/2020; MŠ/18/2020; MŠ/19/2020;                   

                     MŠ/27/2020; MŠ/28/2020, MŠ/32/2020, MŠ/36/2020, MŠ/40/2020. 

 

                                         Nepřijaté děti pro školní rok 2020/2021:

                       MŠ/02/2020; MŠ/04/2020; MŠ/08/2020; MŠ/09/2020; 

                                  MŠ/10/2020;MŠ/13/2020;MŠ/15/2020;MŠ/16/2020;                                                        MŠ/17/2020; MŠ/20/2020; MŠ/21/2020; MŠ/22/2020;

                   MŠ/23/2020; MŠ/24/2020; MŠ/25/2020; MŠ/26/2020; MŠ/29/2020; 

                            MŠ/30/2020; MŠ/31/2020; MŠ/34/2020; MŠ/35/2020; 

                     MŠ/37/2020; MŠ/38/2020; MŠ/39/2020; MŠ/41/2020; MŠ/42/2020.

 

Vážení rodiče,

rádi bychom Vám poděkovali za Váš zájem o zapsání Vašich dětí do naší mateřské školy, kterého si velmi vážíme. Zápisu do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 se zúčastnilo celkem 42 dětí, z toho 15 bylo přijato, 26 dětí přijato nebylo, 1 dítě nastoupilo na jinou mateřskou školu.  

 Do spisu bude možné nahlédnout ve dnech 4.6. a 5.6.2020 v době od 8:00 do 10:00 hodin a od 12:00 do 15.00 hodin na základě domluvy a při dodržení bezpečnostních  a hygienických pravidel u hospodářky p. Čajkové v budově základní školy na adrese Chotíkov 173 (tel. č. 739694380).

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte bude možné vyzvednou u p. Čajkové (hospodářky) ve středu dne 10.6.2020 a ve čtvrtek dne 11.6.2020 od 8:00 do 10:00 hodin a od 12:00 do 15:00 hodin, dne 12.6.2020 Vám bude rozhodnutí o přijetí/nepřijetí posláno (datum odeslání poštou).

V Chotíkově dne 29.5.2020                                                       Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

Zápis do MŠ - informace

Zápis do MŠ - informace

Vážení rodiče, 

vzhledem k informaci, která se k nám dostala ohledně přijímání dětí do mateřské školy Chotíkov, Vás chci ujistit, že přijaty budou pro školní rok 2020/2021 pouze děti ze spádové oblasti Chotíkov a Nevřeň do maximální možné kapacity. 

Za kolektiv pracovníků mateřské školy Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy

V Chotíkově dne 25.5.2020

Nabídka pracovního místa - asistent pedagoga v MŠ od 1.9.2020

245 Nabídka AP MS 2020

ZAHÁJENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 25.5.2020

Vážení rodiče,

oznamuji vám tímto, že Rada obce na svém zasedání dne 11.5.2020 rozhodla Usnesením č. 2 o zahájení provozu mateřské školy, a to od pondělí dne 25.5.2020.

Dne 15.5.2020 byl všem zákonným zástupcům poslán prostřednictvím e-maiu dopis, ve kterém najdete veškeré náležitosti možného nástupu Vašeho dítěte do mateřské školy.

Za kolektiv pracovníků mateřské školy Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

 V Chotíkově den 15.5.2020

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PŘEDCHÁZEJÍCÍ ŠÍŘENÍ KORONAVIRU

Na základě doporučení MŠMT, KÚ PK a KHS Plzeň oznamujeme všem rodičům žáků ZŠ a MŠ Chotíkov:

Žádáme zákonné zástupce žáků, kteří se vracejí z prázdninového pobytu v zahraničí, aby v souvislosti s koronavirem přistupovali obezřetně k případným příznakům nemoci, konkrétně aby včas vyhledali lékařskou pomoc či zajistili případnou preventivní karanténu po dobu 14 dnů. Podrobnější instrukce jsou uvedeny v odkazu níže /informace Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje/.

Totéž platí pro zaměstnance ZŠ a MŠ Chotíkov.

Vzhledem k situaci, která se neustále vyvíjí, sledujte, prosím, aktuální informace KHS Plzeň na stránkách:  https://www.khsplzen.cz/ a další info na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/aktuality a MZ http://mzcr.cz/obsah/2020_4107_1.html

V případě, že by došlo k zásadním změnám – budeme vás včas informovat na našich webových stránkách.

V Chotíkově 4.3.2020                                                                                            Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy

V případě dotazů kontaktujte zástupkyni školy Mgr. Andreu Šípkovou - tel. 724392420.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2020/2021 - 2.5. - 16.5.2020 elektronickou formou

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole.

 Dokumenty potřebné k zápisu: 

1. Přihláška k předškolnímu vzdělávání

2. Evidenční list dítěte (termín: odevzdání nejpozději do 26.5.2020)

3. Kopie dokladů totožnosti zákonných zástupců

4. Kopie rodného listu dítěte

5. Kopie soudního rozhodnutí o péči o dítě (v případě rozděleného manželství, opatrovnictví apod.).

Dokumenty k vyplnění pro potřeby zápisu: https://www.zs-chotikov.cz/index.php/dokumenty-ms/tiskopisy-ms (přiložit můžete i podepsané dokumenty - Informovaný souhlas GDPR a Zmocnění k odvádění dítěte).

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje následující kroky :

1. krok: Přihlášku a evidenční list,  prosím, vyplňte, k tomu přiložte kopie totožnosti zákonných zástupců a kopii rodného listu dítěte, popř. kopii soudního rozhodnutí

2. krok: Dokumenty, prosím, doručte jedním z následujících 4 způsobů do školy, a to nejpozději do 16.5.2020:

                   -  datovou schránkou (nznmb9d)

                    - e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

                   - poštou (Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace, Chotíkov

                                   173,  330 17)

                     - osobně (úřední hodiny v době karantény pondělí a středa 9:00 - 12:00 hodin, může se změnit)

Posledním dnem podání přihlášky je 16.5.2020, u přihlášek poslaných poštou budou přijaty přihlášky s datem poslání 16.5.2020.

3. krok: Přihláška dítěte do mateřské školy společně s dalšími povinnými dokumnety bude zaevidována školou a bude Vám posláno registrační číslo dítěte stejnou cestou, jakou jste doručili dokumenty do školy. 

4. krok: Vaší povinností je potvrzení přijetí registračního čísla dítěte na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (pod tímto registračním číslem bude na webových stránkách zveřejněno přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do mateřské školy pro školní rok 2020/2021).

 

Zápis do mateřské školy je určen pro tříleté děti a starší (děti, které k 1.9.2020 dovrší věku tří let a starší) a pro děti po odkladu povinné školní docházky.

Přijetí/nepřijetí dítěte do mateřské školy bude zveřejněno na webových stránkách pod registračním číslem dítěte nejpozději do 29.5.2020 do 15:00 hodin.

Kritéria přijetí: https://www.zs-chotikov.cz/index.php/kriteria-prijeti-do-ms

Do spisu bude možné nahlédnout ve dnech 4.6. a 5.6.2020 v době od 8:00 do 10:00 hodin a od 12:00 do 15.00 hodin na základě domluvy a při dodržení bezpečnostních  a hygienických pravidel u hospodářky p. Čajkové v budově základní školy na adrese Chotíkov 173 (tel. č. 739694380).

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte bude možné vyzvednou u p. Čajkové (hospodářky) ve středu dne 10.6.2020 a ve čtvrtek dne 11.6.2020 od 8:00 do 10:00 hodin a od 12:00 do 15:00 hodin, dne 12.6.2020 Vám bude rozhodnutí o přijetí/nepřijetí posláno (datum odeslání poštou).

Vyhláška obce Chotíkov - stanovení školského obvodu pro mateřskou školu: http://www.zs-chotikov.cz/dokumenty/ostatni_dokumenty/Vyhlaska%20obce_stanoveni%20skolskeho%20obvodu%20MS.pd

Mateřská škola má celkovou kapacitu 50 dětí, počet volných míst pro školní rok 2020/2021 se bude řídit počtem navržených odkladů povinné škoní docházky.

Odhad počtu přijetí do MŠ je cca 14. 

Za kolektiv pracovníků Zuzana Houdková, ředitelka školy

 V Chotíkově dne 22.4.2020     

                        

 

PF 2020

Vážení rodiče, milí přátelé školy,

přejeme vám příjemné prožití vánočních svátku a vše nejlepší v roce 2020.

Za kolektiv pracovníků školy

Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy

PF 2020 2

Vánoční zpívání 20.12.2019, 10:00 hodin

Srdečně Vás zveme na společné zpívání vánočních koled dětí z mateřské školy a žáků základní školy. První koleda zazní v pátek dne 20.12.2019 v 10:00 hodin před hlavní budovou školy u ozdobeného vánočního stromku.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Za kolektiv pracovníků
Zuzana Houdková, ředitelka školy

Vánoční zpívání

 

Provoz školy dne 6.11.2019

Vážení rodiče,

ve středu dne 6.11.2019 má škola běžný provoz, k vyhlášené stávce odborového svazu se nepřipojí.

Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy

Zápis do mateřské školy 13.5.2019

Zápis MŠ

Více informací o zápisu: https://www.zs-chotikov.cz/index.php/potreby-

V Chotíkově dne 22.3.2019                                                 Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

Inspekční zpráva z hloubkové kontroly ve dnech 3.12. - 6.12.2018

Ve dnech 3.12.2018 - 6.12.2018 proběhla v Základní škole a Mateřské škole Chotíkov, příspěvková organizace, kontrola České školní inspekce. Zprávu  najdete na odkazu: https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=5821

V Chotíkově dne 29.1.2019                                     Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

Pozvánka na informativní schůzku ŘŠ a VP se zákonnými zástupci dětí MŠ, které letos půjdou k zápisu do ZŠ a MŠ Chotíkov

Vážení zákonní zástupci, srdečně Vás zveme na schůzku, která bude věnována tématu přijímání žáků k povinné školní docházce, termínu, organizaci zápisu na naší ZŠ, způsobu, jak požádat o vyšetření školní zralosti ve školském poradenském zařízení a o případný odklad školní docházky. Schůzka se bude konat v budově MŠ Chotíkov dne 4.2.2019 od 16 hodin.

Těšíme se na setkání.

                                                                             P. Pangrácová, výchovná poradkyně

Program: 

  1. Přivítání, úvodní informace ředitelky školy o základní škole
  2. Informace výchovné poradkyně:

- Změny ve školském zákonu – letošní termíny zápisů – zápis v ZŠ a MŠ Chotíkov

- Orientační informace o průběhu zápisu

- Postup při zvažování / žádosti o odklad školní docházky

- Kontakty na školská poradenská zařízení

  1. Diskuze
  2. Nabídka možnosti krátké prohlídky ZŠ - 1.třídy

Filmová a pohádková škola, akce pro veřejnost, 15.11.2018

DSC03282Ve čtvrtek dne 15.11.2018 se ve večerních hodinách konala akce pro veřejnost s názvem Filmová pohádková a strašidelná škola. Okruh strašidelné školy prošlo 266 dětí a dospělých, pohádkovou školu si prožilo 132 účastníků. 

Děkujeme za Vaši účast a těšíme se na další setkání při školních i mimoškolních akcích!

Poděkování za přípravu a realizaci akce patří všem zaměstnancům školy a žákům 9. třídy. 

Foto:

https://zschotikov.rajce.idnes.cz/Filmova_pohadkova_skola_-_15.11.2018/

 https://zschotikov.rajce.idnes.cz/Filmova_strasidelna_skola_-_15.11.2018/

Za kolektiv pracovníků školy Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy

Strašidelná škola

2018 Strašidelná škola

TŘÍDNÍ AKTIVY 6.9.2018

Ve čtvrtek dne 6.9.2018 v 16:30 hodin se konají třídní aktivy v mateřské škole.

Za kolektiv pracovníků mateřské školy Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy