Konzultační hodiny pedagogů 2018/2019

JménoKonzultační hodiny
Boříková Zdeňka Po 7:10 – 7:30 h; St 12:10 - 12:35 h
Houdková Zuzana

Út 12:15- 12:40 h; Čt 12:10 - 12:30 h; dle domluvy kdykoliv

Karlíčková Leona, metodik prevence RCH

Po 7:10 - 7:25 h; Po 13:20 - 13:35 h; Pá 7:10 - 7:25 h

Po 9:10 - 9:30 h; St 9:10 - 9:30 h

Kohoutová Jana Út 13:00 - 13:25 h; Pá 7:10 - 7:30 h
Kučerová Silvie Po 7:10 - 7:30 h; Po 11:15 - 11:40 h
Langová Pavlína Út 11:30 – 11:55 h; Čt 12:30 - 12:50 h
Mondeková Milada Po 12:40 - 13:05 h; St 7:10 - 7:30 h
Pangrácová Petra, výchovný poradce

St 7:10 - 7:30 h; Pá 11:35 - 12:00 h

Út 10:25 - 11:10 h; dle domluvy kdykoliv 

Simetová Ivana Po 7:10 – 7:30 h; Pá 12:30 - 12:55 h
Spoustová Pavlína Po 12:25 – 12:50 h; Čt 7:10 – 7:30 h
Stošek Viktor Po 12:15 - 12:40 h;  Út 7:10 - 7:30 h
Šiková Vladěna Út 7:10 - 7:30 h; St 12:40 - 13:05 h
Šípková Andrea

Po 13:00 – 13:25 h; Út 7:10 - 7:30 h; dle domluvy kdykoliv  

Všahová Marcela Čt 12:10 – 12:30 h; Pá 12:35 - 13:00 h