O naší školce

Mateřská škola Chotíkov měla kapacitu 20 dětí a sídlila na adrese Chotíkov 239, administrativně byla součástí základní školy. Nedostatek míst pro děti předškolního věku obec provizorně řešila vybudováním další třídy, jejíž provoz byl realizován v budově základní školy na adrese Chotíkov 173. Kapacita se navýšila na 42 míst, 20 dětí v mladším oddělení navštěvovalo mateřskou školu na adrese Chotíkov 239, 22 dětí ve starším oddělení využívaly prostory na adrese Chotíkov 173. I tento počet (42) byl však v roce 2013 nedostačují, kapacita byla nižší než poptávka. 

Studie školního komplexu, kterou nechala vypracovat v roce 2011 Obec Chotíkov, byla plánována kromě jiného i výstavba budovy mateřské školy. Její stavba byla symbolicky zahájena v listopadu 2013, kdy probíhaly oslavy 90. výročí založení budovy základní školy na adrese Chotíkov 173.

Provoz mateřské školy v nově postavené budově byl zahájen 1. října 2014 ve dvou odděleních. Třída mladších dětí s názvem „ŽABIČKY“ a třída starších dětí s názvem „SLUNÍČKA“ realizuje výchovně-vzdělávací proces na adrese Chotíkov 455Od 1. listopadu 2014 byla kapacita mateřské školy navýšena z původních 42 na 50 dětí. Dne 26. 11. 2014 proběhlo oficiální slavnostní otevření, při kterém si zástupci obce, zákonní zástupci a veřejnost měli možnost prohlédnout moderní prostory s materiálním, technickým a didaktickým vybavením odpovídajícím 21. století.

Mateřská škola je v těsném zázemí základní školy, oba segmenty mají k dispozici velkou zahradu a multifukční hřiště. Právě multifunkční hřiště bylo v roce 2011 postaveno v pořadí jako první počin ze studie moe výstavbaderního komplexu celého školského komlexu, mateřská škola v roce 2014 jako druhý. V plánu je renovace hlavní budovy základní školy a výstavba dalších  budov, především jídělny, odborných učeben a tělocvičny.

Výchova a vzdělávání je realizována podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání: http://www.zs-chotikov.cz/index.php/dokumenty-ms/docs-ms. Vlastní výchovně-vzdělávací proces zajišťují pedagogové, a to učitelky mateřské školy a dle potřeb asistenti pedagoga: http://www.zs-chotikov.cz/index.php/kontakty-ms.

Ředitelka školy : Mgr. Zuzana Houdková

Vedoucí učitelka MŠ : Bc. Ilona Kašová

Výchovná poradkyně: Mgr. Petra Pangrácová

 Aktualizace: 22.1.2018