Součastnost

Zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, je obec Chotíkov.

Výchovně-vzdělávací činnosti jsou organizovány v Základní škole a Mateřské škole Chotíkov, příspěvková organizace, ve 4 školních zařízeních, a to v základní škole, mateřské škole, školní družině a školní jídelně.

Statutárním zástupcem Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, je Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy.

Výchovně-vzdělávací proces v základní škole je realizován v budově na adrese Chotíkov 173, v mateřské škole v budově na adrese Chotíkov 455, školní družina a školní jídelna se nachází v přístavbě. Všechny budovy jsou situovány v jednom areálu, který slouží pro výchovu a vzdělávání všech zařízení. 

V základní škole se vzdělává ve školním roce 2019/2020  celkem 211 žáků v 9 postupných ročnících. Vzhledem k nízkému počtu žáků (pod minimální hrancí dle legislativy) byla ukončena k 31.8.2019 činnost třídy pro žáky s SVP, od školního roku 2019/2020 jsou integrování do běžných tříd.Počet žáků základní školy byl až do školního roku 2015/16 do 200. Ve školním roce 2016/17 počet žáků základní školy poprvé překročil tuto hranici.

Žáci základní školy si mohou vybrat ze široké nabídky zájmových kroužků. Náklady na některé z nich hradí z provozního příspěvku zřizovatel obec Chotíkov. Jedná se o jazykové kroužky, pěvecký kroužek a ambulantní nápravnou péči.: Odkaz: https://www.zs-chotikov.cz/index.php/zajmove-krouzky.

Mateřská škola má kapacitu 50 dětí, od školního roku 2014/2015 je výchovně-vzdělávací proces realizován v nové moderní budově na adrese Chotíkov 455. Úplata za předškolní vzdělávání činí 300,- Kč/měsíčně.

Školní družina má kapacitu 120 žáků, která umožňuje zájmové vzdělávání pro všechny žáky 1. stupně, dle kapacitních možností i pro některé žáky 2. stupně. Družina je bezúplatná. Zájmové vzdělávání je realizováno ve 4 odděleních po 30 žácích.

Školní jídelna vaří pro základní školu i pro mateřskou školu cca 260 jídel denně.

 Kapacita a počet dětí a žáků ve školním roce 2017/018 - viz tabulka:

 

 

Kapacita

Počet žáků/dětí

Počet tříd

 

(oddělení)

Základní škola + mateřská škola


261 11

Základní škola – celkem*

270

211

9

  Školní družina

120

103

4

Mateřská škola*

50

50

2

Školní jídelna

260

249

-

         

Školní vzdělávací programy vychází z rámcových vzdělávacích programů pro jednotlivá vzdělávání, jejich zaměření je přizpůsobeno podmínkám a možnostem školy. Ve škole probíhá vzdělávání podle 4 školních vzdělávacích programů. 

ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ (třídy)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola (1. - 9. ročník)

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KUPOLE od 1.9.2016

Školní družina

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání základní školy Chotíkov od 1.9.2016

Mateřská škola

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Chotíkov od 1.9.2017 

 

V Základní škole a Mateřské škole Chotíkov, příspěvková organizace, pracuje celkem 33 pracovníků, z toho 25 na postech pedagogických a 8 na postech nepedagogických pracovníků. V základní škole učí 6 učitelů na 1. stupni, 8 učitelů na 2. stupni, v mateřské škole 4 učitelé. Zájmovou činnost v rámci školní dužiny 4 vychovatelky, na škole pracují 2 asistenti pedagoga (ZŠ) a 2 školní asistenti (1 v MŠ, 1 v ZŠ). 

Výchovně-vzdělávací proces probíhá v základní škole v budovách na adrese Chotíkov 173. Všechny větší místnosti jsou využity pro výuku 9 tříd. Učebny pro 1. až 9. běžný postupný ročník základní školy se nachází v hlavní budově školy.

Všechny třídy základní školy i mateřské mají k dispozici pro výuku a vzdělávání počítač s přístupem na internet a interaktivní set. Základní škola pak využívá pro výuku informatiky 1 počítačovou učebnu s 16 pevnými počítači a interaktivním setem.

V srpnu 2019 byla zkolaudována přístavba, kde se nachází odborná učebna a sociální zázemí pro žáky a pedagogy.

Všechny učebny školy a školní družina jsou napojeny bezdrátově na internet prostřednictvím wifi sítě, a to zdarma. Pro výuku a vzdělávání je dále k dispozici učebna pro jazyky, estetickou výchovu, školní dílna, školní kuchyňka, keramická dílna s pecí, tělocvična a multifunkční hřiště. Velká zahrada je využívána především pro potřeby zájmového vzdělávání.

Pedagogové v základní škole mají k dispozici 6 kabinetů s pevnými počítači s přístupem na internet, každý pedagog má k dispozici notebook a tablet z důvodu zkvalitnění přípravy a následně i realizace výuky. 

Dokumentace základní školy včetně docházky a hodnocení žáků je řešena prostřednictvím SKOLA ONLINE. Pouze žákovské knížky jsou duplicitní (fyzická a elektronická forma). Od školního roku 2020/2021 budou k dispozici pouze elektronické žákovské knížky. Přístupy k hodnocení mají jak zákonní zástupci, tak i žáci. 

Nová budova mateřské školy byla otevřena a zprovozněna 1. října 2014. Má vlastní zahradu, která sousedí se zahradou a hřištěm základní školy. Provoz je celodenní s kapacitou 50 dětí. 

Výchovně-vzdělávací proces je realizován ve dvou třídách po 25 dětech rozdělených podle věku. Obě třídy mají k dispozici v přízemí hernu a učebnu se sociálním zázemím, které jsou půdorysem shodné. Výukové prostory diponují počítači s připojením na internet. V oddělení starších dětí je k dispozici interaktivní set s tabulí, v oddělení  mladších dětí pak interaktivní MAGIC BOX. V 1. patře je podkrovní prostor pro odpočinek dětí, čítárna a relaxační místnost. 

Stravování dětí zajišťuje kuchyně základní školy, která je vzdálena 50 metrů. Jídlo se převáží v termonádobách. V budově mateřské školy je prostorná výdejna s okénky pro každé oddělení zvlášť. 

Netradiční řešení je propojení budovy se zahradou přes prostornou terasu, která je zastíněna dřevěným krovvem s lehkou střešní krytinou. Zahrada je vybavena zařízením pro hry dětí, které má veškeré bezpečnostní parametry. 

Podrobnější informace o škole naleznete ve výročních zprávách: http://www.zs-chotikov.cz/index.php/docs

Fotodokumentace: https://zschotikov.rajce.idnes.cz/Zakladni_skola_a_Materska_skola_Chotikov%2C_fotodokumentace/

Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy

Aktualizace: 28.8.2019