Školská rada

Školská rada (dále jen ŠR) při Základní škole a Mateřské škole Chotíkov, příspěvková organizace, je šestičlenná. Zřizovatel školy jmenuje třetinu členů školské rady, třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků školy („oprávněné osoby“) a třetinu členů pak pedagogičtí pracovníci školy („pedagogové“).

Ředitel školy nemůže být členem ŠR.

Funkční období členů ŠR trvá tři roky.

ŠR se řídí § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a Volebním řádem Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Chotíkov, příspěvková organizace, který byl schválen Radou obce Chotíkov dne 30. 11. 2010.

Dne 19.4.2017 se konaly volby do Školské rady, ve kterých byli zvoleni zástupci do školské rady.

Dne 15.5.2017 v 16:30 hodin se uskutečnilo jednání Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Chotkov, příspěvková organizace, kde byla zvolena předsedkyně z jednotlivých členů. Volba předsedy školské rady a představení členů byla jediným bodem tohoto jednání, po dohodě z tohoto jednání nebyl učiněn zápis, výsledek losování - víz tabulka níže.

 Složení Školské rady

Předseda doc. MUDr. Magdaléna Chottová Dvořáková, PhD. zástupce obce
Člen p. Jitka Paterová zástupce obce
Člen Ing. Michaela Bělochová  zástupce z řad zákonných zástupců
Člen p. Mirka Kodlová zástupce z řad zákonných zástupců
Člen Mgr. Pavlína Langová zástupce školy
Člen p. Alena Poppová zástupce školy

 

V Chotíkově dne 16.5.2017                          Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy

 Kontakty

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.