Školská rada

Školská rada (dále jen ŠR) při Základní škole a Mateřské škole Chotíkov, příspěvková organizace, je šestičlenná. Zřizovatel školy jmenuje třetinu členů školské rady, třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků školy („oprávněné osoby“) a třetinu členů pak pedagogičtí pracovníci školy („pedagogové“).

Ředitel školy nemůže být členem ŠR.

Funkční období členů ŠR trvá tři roky.

ŠR se řídí § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a Volebním řádem Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Chotíkov, příspěvková organizace, který byl schválen Radou obce Chotíkov dne 30. 11. 2010.

Na základě opatření obecné povahy č.j.: MSMT- 40610/2020-1   Ministerstvo prodloužilo v souladu s § 184a odst. 4 písm. a) školského zákona funkční období členů školských rad. 

Volby členů ŠR z řad zákonných zástupců proběhly elektronicky v období 18.-22. 6. 2021.

1. 9. 2021 v 17:00 hodin se konala ustavující schůze Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Chotíkov, příspěvková organizace, kde si členky zvolily svoji předsedkyni. Jejím úkolem kromě jiného bylo i schválení nového školního řádu ZŠ. Zápis z tohoto jednání naleznete v záložce Zápisy.

 Složení Školské rady

Předseda doc. MUDr. Magdaléna Chottová Dvořáková, PhD. zástupce obce
Člen p. Jitka Paterová zástupce obce
Člen MUDr. Lenka Paymová zástupce z řad zákonných zástupců
Člen p. Jiřina Paseková zástupce z řad zákonných zástupců
Člen Mgr. Ivana Simetová zástupce školy
Člen Mgr. Jana Kohoutová zástupce školy

 

V Chotíkově dne 3. 9. 2021                                          Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka školy

 Kontakty

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.