Kalendář akcí školy 2019/2020

 Datum

ZÁŘÍ

datum

ÚNOR

2.9.

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020

- v 7.30 hod. (2.-9. tř.) 

Slavnostní přivítání prvňáčků-       v 8.30 hod. v tělocvičně ZŠ 

11.9.

 

 

23.9. 

Třídní aktivy

17.00 h - tělocvična

17.30 h - třídy

 Focení prvňáčků - 9:30 h

23.2.-28.2.

Lyžařský výcvikový kurz Špičák (7. tř.)

         

ŘÍJEN

BŘEZEN

 

 2.3-6.3.

Jarní prázdniny

         

29.-30.10.

Podzimní prázdniny

LISTOPAD

DUBEN

   

 3.4,

Zápis do 1. ročníku 

         
  Akce pro veřejnost

9.4.

Velikonoční prázdniny (10.+13.4. st.svátek)

         
21.11.

Pedagogická rada

Třídní aktivy (od 17.30 h)

23.4.

Pedagogická rada

Třídní aktivy (od 17.30 h)

   

PROSINEC

KVĚTEN

         

        

Vánoční zpívání v Chotíkově a okolních obcích

         

Mikulášské řádění - akce pro veřejnost Slavie Chotíkov

 
19.12. Projektový den "Vánoce"      
20.12. Vánoční zpívání MŠ a ZŠ Chotíkov      

21.-3.1. 

Vánoční prázdniny 

 

LEDEN

ČERVEN

Tříkrálová sbírka - vystoupení kostel Chotíkov

         
23.1. Pedagogická rada     Pedagogická rada
        Projektový den EVVO
30.1. Výpis vysvědčení za 1.pololetí 2019/2020     Vysvědčení 2019/2020
31.1. Pololetní prázdniny      

Akce mohou být dle potřeb či situace pozměněny, zrušeny nebo přidány! Neuvedené termíny budou včas oznámeny!