skola

 

Základní škola

 

jidelna

 

Školní jídelna

 

skolka

 

Mateřská škola

 

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov

Organizace školy a výuka od 4.1.2021

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci,

informuji Vás tímto, že na základě usnesení vlády ze dne 26.12.2020 budou moci žáci 1. a 2. ročníku od 4.1.2021 plnit povinnou školní docházku prezenční formou. Výuka bude probíhat dle rozvrhu platného od 1.9.2020 pro školní rok 2020/20021. 

Žáci 3. - 9. ročníku budou od 4.1.2021 plnit povinnou školní docházku distanční formou. Výuka bude probíhat od 4.1.2021 v plném rozsahu formou online a off-line, rozvrh výuky viz odkaz: https://www.zs-chotikov.cz/index.php/dokumenty-zs
 Více informací najdete v dopise v systému SOL.
Prosíme o průběžné sledování webových stránek, kde podle aktuální epidemiologické situace budou k dispozici informace k organizaci školy a výuky.
 
Přejeme Vám příjemný zbytek roku 2020, šťastné vykročení do roku 2021 a hlavně pevné zdraví Vám i Vašim blízkým.
 
Za kolektiv pracovníků
Zuzana Houdková
 

muji Vás tímto, že na základě usnesení vlády ze dne 26.12.2020 budou moci žáci 1. a 2. ročníku od 4.1.202

PF 2021

PF 2021 okraj

Opatření MŠMT - zrušení výuky ve dnech 21. a 22.12.2020

Vážení rodiče, milé žákyně a milí žáci,
vzhledem k epidemiologické situaci byla  opatřením MŠMT (odkaz: https://www.zs-chotikov.cz/dokumenty/ostatni_zs/Opatreni%20MSMT%20o%20odlisnosti%20v%20organizace%20skolniho%20roku_zruseni%20vyuky.pdf) zrušena výuka v pondělí dne 21.12.2020 a v úterý dne 22.12.2020. Pro tyto dny byly stanoveny dny volna. Posledním dnem výuky prezenční i distanční je tedy pátek dne 18.12.2020. 
MŠ je ve dnech 21. a 22.12. 2020 v provozu.
Výuka v kalendářním roce 2021 začíná v pondělí dne 4.1.2021, a to pro 1. - 5. ročník a pro 6., 7. a 9. ročník prezenčně, pro 8. třídu bude v týdnu od 4.1. do 8.1.2021 probíhat výuka distanční formou.
V případě jakýchkoliv změn vás budeme včas informovat. 
S pozdravem a přáním pevného zdraví 
Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy
 

VÝUKA V ZÁKLADNÍ ŠKOLE OD 30.11.2020

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády je znovuobnovena výuka v základních školách s některými nařízeními a úpravami.

Zásadní je informace, že od pondělí dne 30.11.2020 je zahájena výuka všech ročníků 1. stupně a 9. třídy, ročníky 6., 7. a 8. budou střídat prezenční a distanční výuku v týdenních intervalech, tzv. "rotačně" (sudé a liché týdny).

Znovuobnovena je od 30.11.2020 i činnost školní družiny pro všechny přihlášené žáky, a to jak ranní, tak i odpolední. Vzhledem k nařízením MŠMT jsme museli upravit organizaci zájmového vzdělávání tak, že každá třída je samostatnou homogenní skupinou v ŠD a její činnost je zajištěna pedagogickým pracovníkem. Toto jsme nebyli schopni zajistit personálně z vlastních zdrojů, proto 2 skupiny (celkem je 5 skupin) povedou do odvolání nařízení a úprav 2 externí vychovatelky.

Harmonogram výuky najdete v tabulce - viz níže.

Děkujeme Vám za spolupráci, podporu a snahu při domácí přípravě Vašich dětí a těšíme se na setkání se žáky a doufáme, že v brzké době i s Vámi.

V Chotíkově dne 25.11.2020                          Za kolektiv pracovníků Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

Organizace ZŠ 30.11.2020

VÝUKA V ZÁKLADNÍ ŠKOLE V OBDOBÍ OD 2.11.2020

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci,
dle mimořádného opatření vlády v době nouzového stavu pokračuje od 2.11.2020 ve všech ročnících distanční výuka, rozvrh na pondělí dne 2.11.2020 bude k dispozici na SKOLA ONLINE během dneška, tj. pátku dne 30.10.2020.
Od úterý dne 3.11.2020 dojde v některých třídách k navýšení videohodin přes aplikaci TEAMS. Aktuální rozvrh na období od 3.11.2020 najdete nastavený v aplikaci ŠKOLA ONLINE v průběhu pondělí 2.11. 2020. Upravený rozvrh bude k dispozici od pondělí  dne 2.11.2020 i na webových stránkách školy.

Za kolektiv  pracovníků základní školy Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy

V Chotíkově dne 30.10.2020

Nabídka pracovního místa - uklízečka od 1.1.2021

201030 Nabídka pracovníího místa uklízečka

VÝUKA V ZÁKLADNÍ ŠKOLE V OBDOBÍ OD 14.10. DO 30.10.2020

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci,
 
od středy dne 14.10.2020 do pátku dne 23.10.2020 bude probíhat na základě Usnesení vlády České republiky č. 1022 ze dne 12.10.2020 výuka v základní škole distanční formou.
Výuka bude realizována dle stanoveného rozvrhu formou off-line výuky prostřednictvím Školy ONLINE a online výuky s využitím Microsoft Teams.
Na středu dne 14.10.2020 je rozvrh pro všechny ročníky k dispozici ve Škola ONLINE, na další dny bude plán výuky zveřejněn v průběhu dnešního dne zde.

https://www.zs-chotikov.cz/index.php/dokumenty-zs

DOKUMENTY - OSTATNÍ (ROZVRHY 2020-2021 - DÁLKOVÁ VÝUKA)

Prezentace a úkoly budou zveřejněny ve Škole ONLINE nejpozději k začátku dané hodiny dle rozvrhu.

Ve dnech 14.10. až 23.10.2020 nebude na základě Usnesení vlády České republiky č. 1022 ze dne 12.10.2020 v provozu školní družina.
Obědy byly všem žákům pro období 14.10.2020 - 23.10.2020 odhlášeny. Školní jídelna je v provozu, pokud by někdo ze žáků měl zájem o stravování, je možné se přihlásit u p. Čajkové (kontakt: 739694380) vždy 2 dny předem do 12:00 hodin. V případě zájmu o oběd Vám budou sděleny podmínky a čas vyzvednutí jídla (nelze pobývat v prostorách jídelny).

Pro dny 26. a 27.10.2020 byla Opatřením MŠMT (č.j.: MSMT-39185\2020-1) schválena odlišnost v organizaci školního roku, tj. v tyto dny je výuka ve škole pro žáky zakázána. Vzhledem k tomu, že ve středu dne 28.10.2020 je státní svátek a na čtvrtek dne 29.10.2020 a pátek dne 30.10.2020 byly stanoveny čtvrtletní prázdniny, budou mít žáci týden volna od 26.10. do 30.10.2020.

Ve dnech 26.10. až 30.10.2020 nemají žáci nárok na školní stravování.

Výuka by měla být zahájena v pondělí dne 2. listopadu 2020.

Podmínky a pravidla pro čerpání OČR jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy od 14.10. do 23.10.2020 na základě mimořádného opatření vlády. Česká správa sociálního zabezpečení připravuje nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortalu ČSSZ.
 
Za kolektiv pracovníků základní školy Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka 
V Chotíkově dne 13.10.2020