skola

 

Základní škola

 

jidelna

 

Školní jídelna

 

skolka

 

Mateřská škola

 

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov

Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2019/2020

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. e), § 46 a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodla takto:

Přijatí žáci pro školní rok 2019/2020:

ZŠ/01/2019; ZŠ/02/2019; ZŠ/03/2019; ZŠ/04/2019; ZŠ/05/2019; ZŠ/06/2019;  ZŠ/07/2019; ZŠ/09/2019; ZŠ/11/2019; ZŠ/12/2019; ZŠ/13/2019; ZŠ/14/2019; ZŠ/15/2019; ZŠ/16/2019;  ZŠ/17/2019; ZŠ/18/2019; ZŠ/19/2019; ZŠ/20/2019; ZŠ/21/2019; ZŠ/22/2019; ZŠ/23/2019; ZŠ/25/2019; ZŠ/26/2019

                                               Přerušení správního řízení

                                                              ZŠ/08/2019

                                             Odklad povinné školní docházky:

                                                   ZŠ/10/2019; ZŠ/24/2019

Nahlédnout do spisu můžete ve dnech 24. - 26.4.2019 od 8:00 hodin do 15:00 hodin u hospodářky školy p. Jany Čajkové, budova základní školy, Chotíkov 173.

Rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout ve škole v termínech 2.5. a 3.5.2019 od 8:00 hodin do 15:00 hodin u hospodářky školy p. Jany Čajkové, budova základní školy, Chotíkov 173, popřípadě lze sjednat jiný termín (739694380). 

 Fotografie ze zápisu: https://zschotikov.rajce.idnes.cz/Zapis_do_1._tridy_-_5._a_6.4.2019

Vážení rodiče,

rádi bychom Vám poděkovali za Váš zájem o zapsání Vašich dětí do naší školy, kterého si velmi vážíme. Zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 se zúčastnilo celkem 26 budoucích školáků.

V Chotíkově dne 8.4.2019                                          Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 - 5. - 6.4.2019

Zápis ZŠ

Více informací na odkazu: https://www.zs-chotikov.cz/index.php/potreby-prvnacku

V Chotíkově dne 22.3.2019                                  Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka