skola

 

Základní škola

 

jidelna

 

Školní jídelna

 

skolka

 

Mateřská škola

 

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov

Výsledky zápisu do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. e), § 46 a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodla takto:

Přijaté děti pro školní rok 2020/2021: 

                     MŠ/01/2020; MŠ/03/2020; MŠ/05/2020; MŠ/06/2020; MŠ/07/2020;                               MŠ/11/2020; MŠ/12/2020; MŠ/14/2020; MŠ/18/2020; MŠ/19/2020;                   

             MŠ/27/2020; MŠ/28/2020, MŠ/32/2020, MŠ/36/2020, MŠ/40/2020. 

 

                                         Nepřijaté děti pro školní rok 2020/2021:

                       MŠ/02/2020; MŠ/04/2020; MŠ/08/2020; MŠ/09/2020; 

                                  MŠ/10/2020;MŠ/13/2020;MŠ/15/2020;MŠ/16/2020;                                                        MŠ/17/2020; MŠ/20/2020; MŠ/21/2020; MŠ/22/2020;

                   MŠ/23/2020; MŠ/24/2020; MŠ/25/2020; MŠ/26/2020; MŠ/29/2020; 

                            MŠ/30/2020; MŠ/31/2020; MŠ/34/2020; MŠ/35/2020; 

                     MŠ/37/2020; MŠ/38/2020; MŠ/39/2020; MŠ/41/2020; MŠ/42/2020.

 

Vážení rodiče,

rádi bychom Vám poděkovali za Váš zájem o zapsání Vašich dětí do naší mateřské školy, kterého si velmi vážíme. Zápisu do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 se zúčastnilo celkem 42 dětí, z toho 15 bylo přijato, 26 dětí přijato nebylo, 1 dítě nastoupilo na jinou mateřskou školu.  

 Do spisu bude možné nahlédnout ve dnech 4.6. a 5.6.2020 v době od 8:00 do 10:00 hodin a od 12:00 do 15.00 hodin na základě domluvy a při dodržení bezpečnostních  a hygienických pravidel u hospodářky p. Čajkové v budově základní školy na adrese Chotíkov 173 (tel. č. 739694380).

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte bude možné vyzvednou u p. Čajkové (hospodářky) ve středu dne 10.6.2020 a ve čtvrtek dne 11.6.2020 od 8:00 do 10:00 hodin a od 12:00 do 15:00 hodin, dne 12.6.2020 Vám bude rozhodnutí o přijetí/nepřijetí posláno (datum odeslání poštou).

V Chotíkově dne 29.5.2020                                                       Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

Zápis do MŠ - informace

Zápis do MŠ - informace

Vážení rodiče, 

vzhledem k informaci, která se k nám dostala ohledně přijímání dětí do mateřské školy Chotíkov, Vás chci ujistit, že přijaty budou pro školní rok 2020/2021 pouze děti ze spádové oblasti Chotíkov a Nevřeň do maximální možné kapacity. 

Za kolektiv pracovníků mateřské školy Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy

V Chotíkově dne 25.5.2020

Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. e), § 46 a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodla takto:

Přijatí žáci pro školní rok 2020/2021:

17NVH, UXQU6, RWUJS, YAW47, U5QBN, N12IQ , OHLD4, 1RQN0, 3ZTLM, E5RI6, ZF3UZ, DPKDF, MBSPB, 9QOP3, 2QZ26, VAPVB, INGKX, S5841, NL3BX, JWD8T, DXO4C, XAGLU, 5FE57, WB48G, 77QCF, WNKAT, KBF61

                                               Přerušení správního řízení

                                                  HLXYO, M9MSC, C928Q

                                          Nepřijatí žáci pro školní rok 2020/2021:

                                             4IKAW, TTSLW, GWHP7, XLEQX                  

 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

Spis dítěte bude jeho zákonným zástupcům k dispozici k nahlédnutí ve dnech 20. a 25.5.2020 (středa a pondělí) od 9:00 do 12:00 hodin u p. Čajkové v kanceláři ZŠ  (může se měnit v závislosti na situaci, je nutno dodržet nařízená bezpečnostní pravidla).

Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání lze vyzvednout v pondělí dne 1. června 2020, v úterý dne 2.6.2020  a ve čtvrtek dne 4.6.2020 od 8:00 do 10:00 hodin a od 12:00 do 15:00 hodin u paní Jany Čajkové v kanceláři ZŠ, popřípadě lze telefonicky sjednat jiný termín (t.č. 739 694 380). Časy se mohou měnit v závisloti na aktuální situaci, je nutné dodržet nařízená bezpečnostní pravidla.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání se standardně doručuje formou doporučeného dopisu.

 

Vážení rodiče,

rádi bychom Vám poděkovali za Váš zájem o zapsání Vašich dětí do naší školy, kterého si velmi vážíme. Zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 se zúčastnilo celkem 36 budoucích školáků.

třídní učitelkou 1. třídy bude mgr. silvie kučerová

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

V Chotíkově dne 18.5.2020                                      Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

 

 

 

 

Výsledky losování do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

v pondělí dne 18.5.2020 ve 14:00 hodin se uskutečnilo losování dětí do 1. třídy, které bylo přenášeno díky koronavirové pandemii online: https://www.youtube.com/watch?v=sVuTkFzOr44&feature=youtu.be.

Losování proběhlo za účasti předsedkyně Školské rady doc. MUDr. Magdalény Chottové - Dvořákové, členky Školské rady p. Mirky Kodlové, třídní učitelky budoucí 1. třídy Mgr. Silvie Kučerové a ředitelky školy Mgr. Zuzana Houdkové.

Do losování bylo zařazeno 12 uchazečů o přijetí do ZŠ z nepsádových oblastí. Z toho 8 bylo přijato do maximálního počtu 30 žáků v 1. třídě, 4 přijati nebyli.

Výsledky losování do 1. třídy pro školní rok 2020/2021:

Žáci, kteří jsou na základě losování přijati:

JWD8T, DXO4C, XAGLU, 5FE57, WB48G, 77QCF, WNKAT, KBF61

Žáci, kteří na základě losování přijati nejsou:

4IKAW, TTSLW, GWHP7, XLEQX

Děkujeme za Váš zájem přihlásit Vaše dítě do naší školy. Omlouváme se, že jsme vzhledem k prostorovým možnostem nemohli přijmou všechny děti, které měli zájem nastoupit do naší školy do 1. třídy.

V CHotíkově dne 18.5.2020                                      Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

 

Losování žáků do I. třídy

Zde bude zveřejněn odkaz na losování online.

https://youtu.be/sVuTkFzOr44 

ZAHÁJENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 25.5.2020

Vážení rodiče,

oznamuji vám tímto, že Rada obce na svém zasedání dne 11.5.2020 rozhodla Usnesením č. 2 o zahájení provozu mateřské školy, a to od pondělí dne 25.5.2020.

Dne 15.5.2020 byl všem zákonným zástupcům poslán prostřednictvím e-maiu dopis, ve kterém najdete veškeré náležitosti možného nástupu Vašeho dítěte do mateřské školy.

Za kolektiv pracovníků mateřské školy Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

 V Chotíkově den 15.5.2020