skola

 

Základní škola

 

jidelna

 

Školní jídelna

 

skolka

 

Mateřská škola

 

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov

Informace pro rodiče žáků a dětí

Vážení rodiče, milé žákyně a žáci,

po dobu uzavření základní i mateřské školy opatřením vlády od pondělí dne 1.3.2021 je pro vás k dispozici ve škole stálá služba denně od 8:00 hodin do 12:00 hodin, a to na telefonu 377 821 580 nebo 739 694 380.  

Distanční výuka pro základní školu je dle rozvrhu od 1.3. do 5.3. a od 15.3. do 19.3.2021.

V týdnu od 8.3. do 12.3.2021 jsou jarní prázdniny.

Školní jídelna je v provozu v týdnech 1.3. do 5.3. a od 15.3. do 19.3.2021. V týdnu od 8.3. do 12.3.2021 v době jarních práznin školní jídelna nevaří!!!

 

V Chotíkově dne 1.3.2021                                        Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍ I MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 1.3.2021!!

PROVOZ ŠKOLY OD 1.3.2021

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole a žáků 1. a 2. ročníků základní školy. 1. a 2. ročník tedy přechází  z prezenční výuky na distanční.

Tato opatření platí od pondělí dne 1.3.2021. 

Odkaz na dokument: 

https://www.zs-chotikov.cz/dokumenty/ostatni_dokumenty/MSMT_provoz%20skoly%20od%2027_2_2021.pdf

Aktuallizace 28.2.2021, 9:00 hodin                                          Mgr. Zuzana Houdková           

Nabídka pracovního místa - učitel

2021 Učitel nabídka

Nabídka pracovního místa - školník

2021 Školník nabídka

Výuka v období 11.1. - 22.1.2021

Vážení rodiče, 
informuji Vás tímto, že provoz základní školy v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021
 
Za kolektiv pracovníků školy
Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

Zrušení třídních aktivů a voleb do školské rady dne 6.1.2021

Vážení rodiče,
vzhledem k epidemiologické situaci jsme nuceni zrušit konání třídních aktivů ve středu dne 6.1.2021. Hodnocení žáků je k dispozici ve SKOLA ONLINE, případné dotazy ke klasifikaci a chování žáků, prosím, směřujte na třídní učitele a vyučující jednotlivých předmětů prostřednictvím e-mailu.
Dne 6.1.2021 se neuskuteční ani volby do Školské rady při ZŠ a MŠ Chotíkov, příspěvková organizace. Na základě rozhodnutí MŠMT (č. j.: MSMT- 40610/2020-1, účinnost od 29.10.2020) se mohou volby do školské rady konat v době ode dne účinnosti tohoto opatření do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu. 
Konání třídního aktivu a  voleb do Školské rady při ZŠ a MŠ Chotíkov předběžně plánujeme na polovinu měsíce dubna 2021, přesný termín uskutečnění stanovíme až po ukončení nouzového stavu.
Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení současné situace.
Za kolektiv pracovníků školy 
Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy

Organizace školy a výuka od 4.1.2021

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci,

informuji vás tímto, že na základě usnesení vlády ze dne 26.12.2020 budou moci žáci 1. a 2. ročníku od 4.1.2021 plnit povinnou školní docházku prezenční formou. Výuka bude probíhat dle rozvrhu platného od 1.9.2020 pro školní rok 2020/20021. 

Žáci 3. - 9. ročníku budou od 4.1.2021 plnit povinnou školní docházku distanční formou. Výuka bude probíhat od 4.1.2021 v plném rozsahu formou online a off-line, rozvrh výuky viz odkaz: https://www.zs-chotikov.cz/index.php/dokumenty-zs
 
Více informací najdete v dopise v systému SOL.
 
Prosíme o průběžné sledování webových stránek, kde podle aktuální epidemiologické situace budou k dispozici informace k organizaci školy a výuky.
 
Přejeme všem příjemný zbytek roku 2020, šťastné vykročení do roku 2021 a hlavně pevné zdraví vám i vašim blízkým.
 
Za kolektiv pracovníků
Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy
 

muji Vás tímto, že na základě usnesení vlády ze dne 26.12.2020 budou moci žáci 1. a 2. ročníku od 4.1.202