skola

 

Základní škola

 

jidelna

 

Školní jídelna

 

skolka

 

Mateřská škola

 

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY - 7. a 8. DUBNA 2017

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. e), § 46 a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodla takto:

Přijatí žáci pro školní rok 2017/2018:

ZŠ/01/2017, ZŠ/02/2017, ZŠ/03/2017, ZŠ/04/2017, ZŠ/05/2017, ZŠ/08/2017, ZŠ/09/2017, ZŠ/10/2017, ZŠ/11/2017, ZŠ/12/2017ZŠ/13/2017, ZŠ/14/2017, ZŠ/15/2017, ZŠ/16/2017, ZŠ/17/2017, ZŠ/18/2017, ZŠ/19/2017, ZŠ/20/2017, ZŠ/21/2017, ZŠ/22/2017, ZŠ/23/2017, ZŠ/24/2017, ZŠ/25/2017, ZŠ/26/2017, ZŠ/27/201, ZŠ/28/2017, ZŠ/29/2017

Odklad povinné školní docházky:

ZŠ/06/2017, ZŠ/07/2017

 

Vážení rodiče,

rádi bychom Vám poděkovali za Váš zájem o zapsání Vašich dětí do naší školy, kterého si velmi vážíme. Zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 se zúčastnilo celkem 29 budoucích školáků. 

Nahlédnout do spisu můžete dne 1. a 2. května 2017 od 7:15 hodin do 15:00 hodin u hospodářky školy p. Jany Čajkové, budova základní školy, Chotíkov 173.

Rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout ve škole v termínech 4.5. - 5.5.2017 od 7:15 hodin do 15:00 hodin u hospodářky školy p. Jany Čajkové, budova základní školy, Chotíkov 173. 

V Chotíkově dne 10.4.2017                                        Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

 Fotografie ze zápisu na odkazu: http://zschotikov.rajce.idnes.cz/Zapis_do_1._tridy_7.4._-_8.4.2017/

 

 

 

VÝSLEDKY ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. e), § 46 a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodla takto:

Přijaté děti pro školní rok 2017/2018:

MŠ/01/2017, MŠ/02/2017, MŠ/03/2017, MŠ/04/2017, MŠ/05/2017, MŠ/08/2017, MŠ/09/2017, MŠ/10/2017, MŠ/11/2017, MŠ/13/2017, MŠ/14/2017, MŠ/15/2017, MŠ/17/2017, MŠ/18/2017, MŠ/19/2017, MŠ/21/2017, MŠ/22/2017, MŠ/24/2017, MŠ/25/2017

Nepřijaté děti pro školní rok 2017/2018

MŠ/06/2017, MŠ/07/2017, MŠ/12/2017, MŠ/20/2017, MŠ/23/2017

Děti, které na základě oznámení zákonných zástupců do mateřské školy pro škoní rok 2017/2018 nenastoupí:

                                                              MŠ/16/2017

Vážení rodiče,

rádi bychom Vám poděkovali za Váš zájem o zapsání Vašich dětí do naší mateřské školy, kterého si velmi vážíme.

Zápisu do mateřské školy pro školní rok 2017/2018 se zúčastnilo celkem 25 dětí. 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte si můžete vyzvednout v pondělí dne 22.5.2017 od 15:30 do 16:30 hodin v mateřské škole na adrese Chotíkov 455 nebo od středy 24.5.2017 do pátku dne 26.5.2017 od 7:30 do 14:30 hodin u hospodářky p. Čajkové v budově základní školy na adrese Chotíkov 173.

V Chotíkově dne 16.5.2017                                        Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka