skola

 

Základní škola

 

jidelna

 

Školní jídelna

 

skolka

 

Mateřská škola

 

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov

Výsledky losování žáků do 1. třídy dne 16.4.2018

Vzhledem k vysokému počtu (34) budoucích žáků 1. třídy byl stanoven termín 16.4.2018 (17:00 hodin) pro losování  v souladu s Kritérii přijímání žáků do 1. třídy (č.j.: ZSCH/18/2018). 

Losování byli přítomni zástupci Školské rady Základní školy a Mateřské školy, příspěvková organizace, v čele s předsedkyní doc. MUDr. Magdalénou Chottovou Dvořákovou, PhD., zákonní zástupci žáků, kteří jsou zařazeni do losování, a ředitelka školy Mgr. Zuzana Houdková.

Do losování bylo zařazeno 14 uchazečů, z toho 10 žáků, kteří budou přijati, 4 přijati nebudou.

Přijatí žáci:

ZŠ/01/2018;ZŠ/04/2018;ZŠ/10/2018;ZŠ/12/2018; ZŠ/14/2018; ZŠ/15/2018; ZŠ/16/2018, 

ZŠ/19/2018; ZŠ/21/2018; ZŠ/26/2018.

Nepřijatí žáci:

ZŠ/07/2018; ZŠ/18/2018, ZŠ/27/2018; ZŠ/31/2018.

V Chotíkově dne 16.4.2018                                                       Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka