skola

 

Základní škola

 

jidelna

 

Školní jídelna

 

skolka

 

Mateřská škola

 

aktuality

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov

Oznámení o uzavření MŠ Chotíkov

Vážení rodiče,

z důvodu pozitivního výsledku testu na COVID 19 u dítěte, bude MŠ v pátek 29. 10. 2021 uzavřena. Čekáme na pokyny Krajské hygienické stanice Plzeň a obratem Vás budeme informovat o dalším postupu.

                                                                                         Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka školy

Domácí testování

Vážení rodiče, upozorňujeme vás na možnost domácího testování žáků z různých předmětů připraveného ČŠI. Více informací na přiloženém videu.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=QQ6Pd-HU3x0

                                                                                                 Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka 

Pozvánka na schůzku se zákonnými zástupci předškoláků

zápis pozvánka

                                                                              Mgr. Petra Pangrácová, výchovná poradkyně

Informace pro školy a školská zařízení a účinností od 30. 9. 2021

OTN (očkování/negativní test/prodělaná nemoc) není nově vyžadováno v případě:

– krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb;

– skupinových prohlídek;

– provozu zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovému vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let;

– konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod. vždy, koná-li se akce v rámci vzdělávání výhradně pro žáky jedné školy.

                                                                                          Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka školy

Atletika hravě ve škole

V letošním školním roce se naše škola zapojila do výzvy "Atletika hravě ve škole", kterou pořádá Český atletický svaz. V rámci výzvy proběhne v říjnu až prosinci 2021 na naší škole šest hodin tělesné výchovy zaměřených na atletický trénink. Hodiny povede kvalifikovaný trenér atletiky s platnou trenérskou licencí za doprovodu učitele tělesné výchovy. Smyslem výzvy je zapojení trenérů do školní tělesné výchovy, zvýšení zájmu dětí o atletiku a rozšíření portfolia cvičení a her pro pedagoga. Škola rovněž získá pomůcky pro trénink atletických disciplín.

                                                                                                             Mgr. Viktor Stošek, učitel

logo cas zmensene

Desatero pro primární prevenci

Naše škola se zapojila do projektu "Desatero pro primární prevenci".

Realizátorem projektu Desatero pro primární prevenci je spolek PRESAFE za podpory MŠMT (Projekt č. 2280/2021-3).                                                                 

                                                         

Projekt Desatero pro primární prevenci je určený pro žáky druhého stupně ZŠ, studenty SŠ včetně učňovských oborů a víceletých gymnázií.

Projekt je tvořen seriálem 10 edukativních videoprojekcí. Každý díl je v délce 8-12 minut, kdy jednotlivé díly reflektují následující problematiky: šikany a extrémních projevů agrese, stalkingu, domácího násilí, závislostí na alkoholu, závislostí na tabáku, látkové závislosti, nelátkové závislosti, poruchy příjmu potravy, syndrom týraného a zneužívaného dítěte a sebepoškozování.

Součástí projektu je také online kvíz, který účastníci programu vyplní po shlédnutí jednotlivých dílů, aby si ověřili své znalosti o dané problematice.                                                      

Plakát desatero 1

Sběr druhotných surovin

Vážení rodiče, milí žáci,

opět vybíráme sběr do soutěže Recyklohraní a do soutěže ve sběru druhotných surovin. Výběr sběru probíhá pravidelně každou středu od 6:45 do 7:15 u vchodu do sklepa budovy ZŠ Chotíkov (u sběrných kontejnerů v areálu školy).

Více informací v příloze.

příloha

   logo recyklohranísběr papíru

                                                                                     Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka školy