skola

 

Základní škola

 

jidelna

 

Školní jídelna

 

skolka

 

Mateřská škola

 

aktuality zsaktuality sdaktuality ms

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov

Informace pro rodiče-ošetřovné v době karantény

Vážení rodiče,

v odkazu naleznete potřebné informace k čerpání ošetřovného po dobu karantény dítěte.

odkaz

                                                                                        Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka školy

Plošné testování ve školách-aktualizace

Testování ve školách, novela mimořádného opatření o testování ve školách od 6. 12. 2021-příloha 1 a 2

Příloha 1 Příloha 2 

Testování žáků v termínech 22. a 29. listopadu 2021

Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to na všech školách zapsaných do školského rejstříku, s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti, škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení.

Obecně pár informací k samotnému testování:

Screeningové testování bude tedy probíhá na všech školách po celé ČR včetně těch škol, které mají místo poskytování vzdělávání v těch okresech, ve kterých již screeningové testování probíhalo.

Testování proběhne ve dvou termínech - 22. a 29. 11. 2021.

Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS.

Testovat se bude antigenními testy, které budou standardně distribuovány školám.

Testování není bariérové, proto pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit za speciálních podmínek “pro netestované” nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (zvýšené použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, zákaz některých aktivit atd.). Speciální podmínky se musí dodržovat do doby platnosti stanovené v mimořádném opatření ke screeningovému testování-tj.do 5. 12. 2021.

instruktážní video 

Informace pro rodiče-karanténa žáků 4. třídy

Neplatí pro žáky v ochranné lhůtě po prodělaném onemocnění a ty, kteří nebyli ve škole 8. a 9. 11. 2021

Vážení rodiče,

sdělujeme Vám, že se Vaše dítě, na základě epidemiologického šetření (trasování provedeného KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni), setkalo v našem školském zařízení s osobou pozitivní na onemocnění COVID-19. Z tohoto důvodu je nutné, aby Váš/e syn/dcera nastoupil/a do domácí karantény v minimální délce trvání 7 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivní osobou, tj. do 15.11. 2021 (poslední rizikový kontakt dne 8.11. 2021) nebo do 16.11.2021 (poslední rizikový kontakt dne 9.11.2021). Nástup zpět do školského zařízení bude možný po ukončení 7denní karantény za předpokladu, že Vaše dítě nebude vykazovat známky infekčního onemocnění a výsledek vyšetření RT – PCR testu na onemocnění SARS – CoV-2 (dále jen „RT – PCR test“) bude negativní!

V případě, že Váš/e syn/dcera v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT – PCR test ukončí se karanténní opatření nejdříve po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Děkujeme za spolupráci.

Informace pro rodiče-karanténa žáků 8. třídy

Neplatí pro očkované žáky a pro žáky v ochranné lhůtě po prodělaném onemocnění a ty, kteří nebyli ve škole 8. a 9. 11. 2021

Vážení rodiče,

sdělujeme Vám, že se Vaše dítě, na základě epidemiologického šetření (trasování provedeného KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni), setkalo v našem školském zařízení s osobou pozitivní na onemocnění COVID-19. Z tohoto důvodu je nutné, aby Váš/e syn/dcera nastoupil/a do domácí karantény v minimální délce trvání 7 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivní osobou, tj. do 16. 11. 2021 (poslední rizikový kontakt dne 09. 11. 2021). Nástup zpět do školského zařízení bude možný po ukončení 7denní karantény za předpokladu, že Vaše dítě nebude vykazovat známky infekčního onemocnění a výsledek vyšetření RT – PCR testu na onemocnění SARS – CoV-2 (dále jen „RT – PCR test“) bude negativní!

V případě, že Váš/e syn/dcera v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT – PCR test ukončí se karanténní opatření nejdříve po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Děkujeme za spolupráci.

Změna v povinnosti používat ochranný prostředek úst a nosu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 10. 11. 2021 bylo vydáno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které s účinností od 15. 11. 2021 přináší změnu v povinnosti používat ochranný prostředek úst a nosu takto:

“děti v přípravné třídě základní školy, děti v přípravném stupni základní školy speciální, žáky a studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, a pokud je na tomto vzdělávání současně přítomno nejvýše 50 dětí, žáků nebo studentů,“

znamená to tedy, že současná výjimka z povinného nošení ochranného prostředku pro děti, žáky a studenty při vzdělávání je nově podmíněna taky maximálním počtem, a to 50 dětí, žáků nebo studentů přítomných na tomto vzdělávání (tedy např. v jedné třídě),

v případě tedy, že bude počet dětí, žáků nebo studentů na vzdělávání vyšší než 50, jsou všichni děti, žáci nebo studenti povinni nosit příslušnou ochranu dýchacích cest,

do maximálního počtu se nezapočítávají pedagogičtí pracovníci či další jiné osoby přítomné na vzdělávání (např. externí lektor); výjimka pro očkovaného pedagogického pracovníka při poskytování vzdělávání je nadále platná a neměnná,

dětí v mateřské škole se tato změna netýká, jsou nadále plošně vyjmuty z povinného nošení ochranného prostředku,

současně se na dalších výjimkách z povinného nošení ochranného prostředku (např. ze zdravotních důvodů, při činnostech jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku) nic nemění a jsou nadále v platnosti bez ohledu na to, zda je na vzdělávání přítomno více než 50 dětí, žáků nebo studentů.

Třídní schůzky-informace pro rodiče žáků 2.-9. třídy

Vážení rodiče,

nastává období 1. čtvrtletí, kdy Vás pravidelně informujeme o chování a hodnocení Vašeho dítěte. Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci budou plánované třídní aktivy realizovány (dle našich technických možností) formou online. 

V pátek dne 19.11.2021 odpoledne obdržíte osobní kartu Vašeho dítěte s hodnocením v jednotlivých předmětech v 1. čtvrtletí (přes zprávu v SOL). V pondělí dne 22.11.2021 se pak uskuteční třídní aktivy elektronickou formou s využitím přístupů žáků na MS TEAMS.

V 17:30 hodin proběhne skupinová schůzka s třídním učitelem.

Od 18:00 hodin je možná individuální konzultace s učiteli jednotlivých předmětů. Zájem o individuální schůzku je nutné nahlásit vyučujícímu předem (do 22.11.2021 do 10:00 hod.) zprávou přes SKOLA ONLINE nebo e-mailem).

Děkuji Vám za spolupráci a přeji pevné zdraví.

                                              Za kolektiv pracovníků školy Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka školy