skola

 

Základní škola

 

jidelna

 

Školní jídelna

 

skolka

 

Mateřská škola

 

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, 10.9.2020

Vážení rodiče, 

v odkazu je k dispozici Mimořádné opatření Ministestva zdravotnictví vydané dne 9.9.2020, účinné  od 10.9.2020: 

ke shlédnutí zde

V Chotíkově dne 10.9.2020                                               Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka         

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ NOVÝCH MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Vážení rodiče,

v odkazu najdete aktuální informace pro školy a školská zařízení o vydání nových mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k datu 18.9.2020: 

ke shlédnutí zde

Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

V Chotíkově dne 17.9.2020

Organizace a provoz v ZŠ a MŠ ve školním roce 2020/2021 s ohledem na COVID-19

Vážení rodiče,

v odkazech naleznete informace k provozu a organizaci školního roku 2020/2021 s ohledem na COVID-19.

Odkaz ZŠ: https://www.zs-chotikov.cz/index.php/aktuality

Odkaz MŠ: https://www.zs-chotikov.cz/index.php/aktuality-ms

 

Za kolektiv pracovníků školy  Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy

V Chotíkově dne 31.8.2020

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,

slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 a pasování prvňáčků proběhne v úterý dne 1.9.2020 v tělocvičně v budově základní školy od 9:00 hodin. Poté proběhne schůzka rodičů, dětí a třídní učitelky Mgr. Silvie Kučerové, na které bude upřesněn rozvrh a řešeny organizační záležitosti. 

Zahájení školního roku 2020/2021 pro 2. - 9. třídu je v úterý dne 1.9.2020 v 7:30 až 8:15 hodin v kmenových třídách, kde žáci obdrží od třídních učitelů rozvrh a organizační pokyny pro výuku. 

Školní družina je v provozu od 1.9.2020, a to jak ranní (6:30 - 7:15 hodin), tak i odpolední 8:15 - 17:00 hodin, pouze však pro předem přihlášené. Od 2.9.2020 je provoz školní družiny dle běžného časového rozpisu - viz webové stránky: https://www.zs-chotikov.cz/index.php/skolni-druzina

Školní jídelna vaří 1.9.2020 pouze pro předem přihlášené. 

       

Za kolektiv pracovníků základní školy Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

 

V Chotíkově dne 26.8.2020

Přehled služeb a pohotovostí 7.7. - 31.8.2020

přehled služeb 2020

Výsledky zápisu do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. e), § 46 a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodla takto:

Přijaté děti pro školní rok 2020/2021: 

                     MŠ/01/2020; MŠ/03/2020; MŠ/05/2020; MŠ/06/2020; MŠ/07/2020;                               MŠ/11/2020; MŠ/12/2020; MŠ/14/2020; MŠ/18/2020; MŠ/19/2020;                   

             MŠ/27/2020; MŠ/28/2020, MŠ/32/2020, MŠ/36/2020, MŠ/40/2020. 

 

                                         Nepřijaté děti pro školní rok 2020/2021:

                       MŠ/02/2020; MŠ/04/2020; MŠ/08/2020; MŠ/09/2020; 

                                  MŠ/10/2020;MŠ/13/2020;MŠ/15/2020;MŠ/16/2020;                                                        MŠ/17/2020; MŠ/20/2020; MŠ/21/2020; MŠ/22/2020;

                   MŠ/23/2020; MŠ/24/2020; MŠ/25/2020; MŠ/26/2020; MŠ/29/2020; 

                            MŠ/30/2020; MŠ/31/2020; MŠ/34/2020; MŠ/35/2020; 

                     MŠ/37/2020; MŠ/38/2020; MŠ/39/2020; MŠ/41/2020; MŠ/42/2020.

 

Vážení rodiče,

rádi bychom Vám poděkovali za Váš zájem o zapsání Vašich dětí do naší mateřské školy, kterého si velmi vážíme. Zápisu do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 se zúčastnilo celkem 42 dětí, z toho 15 bylo přijato, 26 dětí přijato nebylo, 1 dítě nastoupilo na jinou mateřskou školu.  

 Do spisu bude možné nahlédnout ve dnech 4.6. a 5.6.2020 v době od 8:00 do 10:00 hodin a od 12:00 do 15.00 hodin na základě domluvy a při dodržení bezpečnostních  a hygienických pravidel u hospodářky p. Čajkové v budově základní školy na adrese Chotíkov 173 (tel. č. 739694380).

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte bude možné vyzvednou u p. Čajkové (hospodářky) ve středu dne 10.6.2020 a ve čtvrtek dne 11.6.2020 od 8:00 do 10:00 hodin a od 12:00 do 15:00 hodin, dne 12.6.2020 Vám bude rozhodnutí o přijetí/nepřijetí posláno (datum odeslání poštou).

V Chotíkově dne 29.5.2020                                                       Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

Zápis do MŠ - informace

Zápis do MŠ - informace

Vážení rodiče, 

vzhledem k informaci, která se k nám dostala ohledně přijímání dětí do mateřské školy Chotíkov, Vás chci ujistit, že přijaty budou pro školní rok 2020/2021 pouze děti ze spádové oblasti Chotíkov a Nevřeň do maximální možné kapacity. 

Za kolektiv pracovníků mateřské školy Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy

V Chotíkově dne 25.5.2020