skola

 

Základní škola

 

jidelna

 

Školní jídelna

 

skolka

 

Mateřská škola

 

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov

Zápis do mateřské a základní školy

Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 do Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, se uskuteční v termínu dle školského zákona, tedy v pátek dne 9. dubna 2021.

Kritéria přijetí do základní školy:

 https://www.zs-chotikov.cz/dokumenty/ostatni_zs/Kriteria%20prijeti%20do%201.%20rocniku.pdf

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 do Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, se uskuteční v termínu dle školského zákona, tedy v pondělí dne 3. května 2021.

Kritéria přijetí do mateřské školy:

https://www.zs-chotikov.cz/dokumenty/kriteria_ms/Kriteria%20prijeti%20do%20materke%20skoly.pdf

Další informace ohledně zápisu do mateřské školy a do základní školy pro školní rok 2021/2022 budou průběžně doplňovány. Organizace a realizace zápisu se bude řídit aktuálními opatřeními nadřízených orgánů.

Aktualizace: V Chotíkově dne 16.2.2021                                     Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

 

Nabídka pracovního místa - učitel

2021 Učitel nabídka

Nabídka pracovního místa - školník

2021 Školník nabídka

Výuka v období 11.1. - 22.1.2021

Vážení rodiče, 
informuji Vás tímto, že provoz základní školy v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021
 
Za kolektiv pracovníků školy
Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka

Zrušení třídních aktivů a voleb do školské rady dne 6.1.2021

Vážení rodiče,
vzhledem k epidemiologické situaci jsme nuceni zrušit konání třídních aktivů ve středu dne 6.1.2021. Hodnocení žáků je k dispozici ve SKOLA ONLINE, případné dotazy ke klasifikaci a chování žáků, prosím, směřujte na třídní učitele a vyučující jednotlivých předmětů prostřednictvím e-mailu.
Dne 6.1.2021 se neuskuteční ani volby do Školské rady při ZŠ a MŠ Chotíkov, příspěvková organizace. Na základě rozhodnutí MŠMT (č. j.: MSMT- 40610/2020-1, účinnost od 29.10.2020) se mohou volby do školské rady konat v době ode dne účinnosti tohoto opatření do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu. 
Konání třídního aktivu a  voleb do Školské rady při ZŠ a MŠ Chotíkov předběžně plánujeme na polovinu měsíce dubna 2021, přesný termín uskutečnění stanovíme až po ukončení nouzového stavu.
Za vzniklou situaci se omlouváme a děkujeme za pochopení současné situace.
Za kolektiv pracovníků školy 
Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy

Organizace školy a výuka od 4.1.2021

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci,

informuji vás tímto, že na základě usnesení vlády ze dne 26.12.2020 budou moci žáci 1. a 2. ročníku od 4.1.2021 plnit povinnou školní docházku prezenční formou. Výuka bude probíhat dle rozvrhu platného od 1.9.2020 pro školní rok 2020/20021. 

Žáci 3. - 9. ročníku budou od 4.1.2021 plnit povinnou školní docházku distanční formou. Výuka bude probíhat od 4.1.2021 v plném rozsahu formou online a off-line, rozvrh výuky viz odkaz: https://www.zs-chotikov.cz/index.php/dokumenty-zs
 
Více informací najdete v dopise v systému SOL.
 
Prosíme o průběžné sledování webových stránek, kde podle aktuální epidemiologické situace budou k dispozici informace k organizaci školy a výuky.
 
Přejeme všem příjemný zbytek roku 2020, šťastné vykročení do roku 2021 a hlavně pevné zdraví vám i vašim blízkým.
 
Za kolektiv pracovníků
Mgr. Zuzana Houdková, ředitelka školy
 

muji Vás tímto, že na základě usnesení vlády ze dne 26.12.2020 budou moci žáci 1. a 2. ročníku od 4.1.202

Organizace školy a výuka od 4.1.2021

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci,

informuji Vás tímto, že na základě usnesení vlády ze dne 26.12.2020 budou moci žáci 1. a 2. ročníku od 4.1.2021 plnit povinnou školní docházku prezenční formou. Výuka bude probíhat dle rozvrhu platného od 1.9.2020 pro školní rok 2020/20021. 

Žáci 3. - 9. ročníku budou od 4.1.2021 plnit povinnou školní docházku distanční formou. Výuka bude probíhat od 4.1.2021 v plném rozsahu formou online a off-line, rozvrh výuky viz odkaz: https://www.zs-chotikov.cz/index.php/dokumenty-zs
 Více informací najdete v dopise v systému SOL.
Prosíme o průběžné sledování webových stránek, kde podle aktuální epidemiologické situace budou k dispozici informace k organizaci školy a výuky.
 
Přejeme Vám příjemný zbytek roku 2020, šťastné vykročení do roku 2021 a hlavně pevné zdraví Vám i Vašim blízkým.
 
Za kolektiv pracovníků
Zuzana Houdková
 

muji Vás tímto, že na základě usnesení vlády ze dne 26.12.2020 budou moci žáci 1. a 2. ročníku od 4.1.202