skola

 

Základní škola

 

jidelna

 

Školní jídelna

 

skolka

 

Mateřská škola

 

aktuality zsaktuality sdaktuality ms

Základní škola a Mateřská škola Chotíkov

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče, rezervační systém je spuštěn. Odkaz na něj naleznete v záložce "Základní škola-Zápis, potřeby prvňáčků".

zápis zš 2023

Vážení rodiče,

ZDE jsme pro Vás připravili informace ke školní zralosti a zápisům do ZŠ a MŠ Chotíkov, příspěvková organizace.

 

Oznámení o přerušení provozu ŠD

Vážení rodiče,

ředitelka Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace oznamuje, že po projednání se zřizovatelem a v souladu s § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění bude provoz naší školní družiny v době velikonočních prázdnin (čtvrtek dne 6. 4. 2023) přerušen. Důvodem je nenaplnění podmínek prázdninového provozu ŠD.

                                                                                       Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka školy

Přerušení provozu mateřské školy

Vážení rodiče,

ředitelka MŠ a ZŠ Chotíkov, příspěvková organizace po projednání se zřizovatelem přerušuje v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů provoz mateřské školy dne 23. 2. 2023 z důvodu přerušení dodávky elektřiny.

                                                                                                Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvkové organizace vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a po projednání se zřizovatelem volný den (ředitelské volno) na den čtvrtek 23. 2. 2023.

Školní družina nebude v provozu.

Ředitelské volno je vyhlášeno ze závažných technických důvodů-plánované přerušení dodávky elektrické energie.

Děkuji za pochopení.

                                                                                        Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka školy

Oznámení o přerušení provozu školní družiny

Vážení rodiče,

ředitelka Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace oznamuje, že po projednání se zřizovatelem a v souladu s § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění bude provoz naší školní družiny přerušen, a to v době:

  • pololetních prázdnin (3. 2. 2023)
  • jarních prázdnin (13.-17. 2. 2023)

                                                                                       Mgr. Gabriela Budínská, ředitelka školy

PF 2023

vánoční přání

Pozvánka na zpívání u vánočního stromku

zpívání